Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Normstorm

Här hittar du information om Normstorm, ett arbete om normer som sker i skolorna genom samtal kring olika normer och värderingar.

Projektet tar avstamp i ett pedagogiskt sammanhang och resulterar i skapandet av normkreativa bilder och konst som ställs ut på offentliga platser.

Normstorm i skolan

Normstorm är en möjlighet att synliggöra, problematisera, ifrågasätta och förändra normer med hjälp av normkritiska diskussioner, analyser och skapande av normkreativa bilder och konst.

Normstorm är ett verktyg för att arbeta med skolans värdegrund. Det ger elever, personal och skolledare en möjlighet till ökad förståelse kring normer och deras betydelse för jämställdhet och jämlikhet.

Normstorm i det offentliga rummet

Normstorm är en metod som kan användas helt fristående, men det finns också möjlighet att skicka in bidrag till kommunens Normstormsutställning som bl.a. visas på Jönköpings länsmuseum.

Är din skola intresserad av att delta kan du, i samråd med din rektor, kontakta Tove Schill, utvecklingsstrateg.

Inspirationsmaterialet beskriver kärnan i arbetet, förändringsidéer och hur man arbetar med olika målgrupper.

Metodstödet innehåller konkreta verktyg när du vill arbeta med Normstorm. Här finns teoretisk utgångspunkt, tips på normkreativa strategier och pedagogiska övningar. Som bilaga till metodstödet finns också en mängd bilder som tagits fram inom Normstorm som kan användas vid reflektion och diskussion.

För att inspirera till att arbeta med Normstorm finns dessa verktyg att beställa genom att fylla i formuläret nedan:

Beställning av material: * (obligatorisk)
Beställning av material:
Materialframställning har möjliggjorts med hjälp av regeringen genom Sveriges kommuner och regioner (SKR), för spridning av kunskaper och metoder för att stärka arbetet med maskulinitet och jämställdhet.

  • Publicerad: 12 okt 2022
  • Senast uppdaterad: 25 apr 2024
Har du frågor?

Tove Schill

Utvecklingsstrateg UBF

Dela sidan

Relaterat utbildningsmaterial

25 okt 2022 10:23
Hedersrelaterat våld och förtryck - Rätt att veta
Utbildningen Rätt att veta riktar sig till alla yrkesverksamma inom främst skolan. Den ger dig verktyg för att samtala med unga om hedersrelaterat vå...
19 feb 2024 09:16
HBTQI - öppna skolan
Begränsande normer kan leda till utsatthet för hbtqi-elever. Med hjälp av webbutbildningen Öppna skolan - Hbtqi får du en ökad förståelse för och kun...
25 okt 2022 10:32
Skolan och rasismen
Denna kurs riktar sig till alla som arbetar inom skolan. Den innehåller kunskap om vad rasism är, hur det kan ta sig i uttryck i skolan och hur yrkes...

Relaterade nyheter

Aktuellt just nu
13 apr 2023 10:11
Normstorm är alltid aktuellt på Alfred Dalinskolan
Normstorm är ett normkritiskt och normkreativt projekt där elever på högstadiet och gymnasiet bl.a. skapar normkreativa bilder och konst som ställs u...
Aktuellt just nu
16 aug 2023 11:00
Utbildningsmaterial i HBTQI
Den 21-27 augusti är det Pridevecka i Jönköping. Hur kan du som lärare och pedagog uppmärksamma normer för kön och sexuell läggning på din förskola e...
Aktuellt just nu
29 aug 2023 13:38
Sexualitet, samtycke och relationer med Kalle Norwald
Det som tidigare kallats för sex och samlevnad har ersatts av ett nytt kunskapsområde – sexualitet, samtycke och relationer. Under året är Kalle Norw...

Relaterade blogginlägg

IT och specialpedagogik
30 jan 2023 07:30
Visualisera mera!
Om jag säger McDonalds, vad är det första du ser framför dig då? Eller om jag säger Nike? Jag gissar att du förmodligen får upp bilden av ett gult M ...
IT och specialpedagogik
27 nov 2023 07:42
Från skärm till pärm?
Efter regeringens utspel kring digitalisering i förskola och skola där de myntade begreppet "Från skärm till pärm" så har debatten kring digitala ver...
IT och specialpedagogik
15 apr 2024 06:32
Assisterande teknik är ingen genväg utan möjliggörare
"Behöver du verkligen glasögon fortfarande Lasse? Du har ju haft dem så länge så du borde ha lärt dig att klara dig utan nu!" Förhoppningsvis har i...