Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Jämställdhet

Illustration på en pratbubbla med ett likhetstecken i.

Här hittar du information om jämställdhet i förskolan och skolan

Jämställdhet innebär att flickor och pojkar, kvinnor och män får samma möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en mänsklig rättighet som utgår ifrån alla människors lika värde och rätten att inte bli sämre behandlad på grund av kön. I förskola och skola innebär detta att alla flickor och pojkar ska ha samma möjligheter till lärande och utveckling.

Men är förskolan och skolan inte en jämställd plats då? Svaret är nej. Forskning och statistik visar t.ex. att pojkar generellt presterar sämre i skolan än flickor, och att flickor upplever mer stress och psykisk ohälsa, samt i högre grad utsätts för sexuella trakasserier än pojkar.

Vad kan vi göra för en mer jämställd förskola och skola?

Som personal i förskola och skola är vi viktiga förebilder. Vi kan skaffa oss mer kunskap om jämställdhet och aktivt arbeta med vårt eget förhållningssätt och våra förväntningar på pojkar och flickor. Vi kan reflektera över hur vi bemöter våra elever och hur vi agerar i olika situationer, och vi kan tänka både normkritiskt och normkreativt i vår undervisning.

När vi arbetar med jämställdhet behöver vi också ha i åtanke att flickor och pojkar inte är homogena grupper med lika förutsättningar och samma levnadsvillkor. Könsidentitet, funktionalitet, etnicitet, sexuell läggning, religionstillhörighet och ålder kan också spela in. Vi behöver därför ha ett intersektionellt perspektiv i vårt jämställdhetsarbete.

MUCF, 2020. Det blir ju bara värre om jag berättar. Ungas erfarenhet av sexuella trakasserier i utbildningsmiljöer.

forskning.se, 2021. Betygshets i skolan ger ökad stress och ohälsa.

forskning.se, 2018. Så bryts antipluggkultur

  • Publicerad: 26 okt 2022
  • Senast uppdaterad: 10 aug 2023
Dela sidan

Relaterat utbildningsmaterial

25 okt 2022 10:19
HBTQI, normer och makt
Forum för levande historia har tagit fram ett material med lektionsupplägg och lärarhandledning för arbetet med normer kring kön, jämställdhet och HB...
24 okt 2022 17:00
Liten och trygg - en handledning för förskolan
Att lära sig om känslor är centralt i jämställdhetsarbetet och arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Brottsoffermyndigheten har tagit fram p...
24 okt 2022 13:02
Heder - grundutbildning
Länsstyrelsen i Stockholms län har i samverkan med Origo tagit fram en webbkurs som ger dig en grundkompetens om hedersrelaterat våld och förtryck. D...

Relaterade nyheter

Aktuellt just nu
16 aug 2023 11:00
Utbildningsmaterial i HBTQI
Den 21-27 augusti är det Pridevecka i Jönköping. Hur kan du som lärare och pedagog uppmärksamma normer för kön och sexuell läggning på din förskola e...