Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Teacher Learning Communities - TLC

Teacher Learning Communities (TLC) utvecklar lärarnas professionalitet och elevernas lärande. Enligt en strukturerad modell studerar lärare tillsammans litteratur, diskuterar, planerar, observerar och dokumenterar.

Ett sätt att arbeta med kollegialt lärande är att organisera lärarna i lärgrupper. För detta arbetssätt finns det flera olika arbetsmodeller. Exempelvis Teacher Learning Communities (TLC) eller Professional Learning Communities (PLC).

Det gemensamma i dessa lärgrupper är att lärare träffas regelbundet för att fördjupa sig i forskning- och eller teori som angetts på förhand. Tillsammans utvecklas såväl lärarnas professionalitet som elevernas lärande.

Ett sätt att arbeta med Teacher Learning Communities (TLC) kan vara utifrån en strukturerad kollegial fortbildningsmodell framtagen av Dylan William och Siobhan Leahy. Modellen användes ursprungligen i samband med lärarnas arbete med formativ bedömning.

Gruppen leds av en samtalsledare enligt en tydlig återkommande struktur med fasta tidsramar där alla ges talutrymme och möjlighet till reflektion. Samtalsledarens roll är även att lyfta kritiska frågor. TLC-mötena återkommer med jämna mellanrum.

Tillfälle 1: Litteratur läses och diskuteras. En inventering görs dels utifrån egna erfarenheter, dels utifrån litteraturen inom det givna området/frågan, för att medvetandegöra hur vi arbetar vi idag. Utifrån diskussion formuleras skriftligt ett nytt moment som ska prövas och genomföras i undervisningen till nästa tillfälle. Observationer genomförs med fokus på konstruktiv återkoppling. Till nästa tillfälle kan också eleverna intervjuas.

Tillfälle 2: Lärdomarna från momentet i undervisningen och observationen delas med övriga i gruppen med syftet att våga utmana vanlig klassrumspraxis. Avslutningsvis görs en syntes av lärandet. Arbetet dokumenteras och kommuniceras.

Vid nästa tillfälle startar processen om med ett annat fokus inom området. Enligt Dylan och Siobhans modell pågår arbetet under år 2.

Wiliam, D. (2019). Att följa lärande - formativ bedömning i praktiken

Black, P. & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 21(1), 5-31.

Hargreaves, A & Fullan, M. (2012). Professional Capital Transforming teaching in every school. New York: Teacher Collage Press.

Leahy, S & William, D. (2016) Handbok i formativ bedömning Stockholm: Natur&Kultur

Stoll, L., Bolam, R., Mamahon, A., Wallace, M. & Thomas, S. (2006). Professional Learning Communities: a review of the literature. Journal of Educational change, 7(4), 221-258.

  • Publicerad: 1 apr 2022
  • Senast uppdaterad: 8 nov 2022
Dela sidan

Relaterade nyheter

Boktips
25 sep 2023 10:54
Autism och ADHD i skolan och i gymnasiet
Alla vi som arbetar med barn och ungdomar i skolan möter elever som har svårigheter med lärmiljön i skolan. För att kunna hjälpa de här eleverna behö...
Bli inspirerad
5 sep 2023 07:23
Tillgängligt lärande i fokus på uppstartsdagen för grundskolan
Årets uppstartsdag för grundskolans pedagoger hade fokus på tillgängligt lärande. Fredrik Zimmerman och Elinor Kennerö Tonner hette de inbjudna gäste...
Boktips
25 aug 2023 11:00
Professionsutveckling och kollegialt lärande: framgångsstrategier och utvecklande motstånd
Har du någon gång deltagit i en fortbildning där du tyckte att idéerna var meningsfulla och du kände dig inspirerad att förändra din undervisning? Me...

Relaterade blogginlägg

Tillgängligt lärande
11 aug 2023 07:18
Välkommen in i mitt kooperativa klassrum!
Sedan 2019 har jag intresserat mig för kooperativt lärande i klassrummet. Det är ett förhållningssätt som har förändrat mitt klassrum och min syn på ...
Forskning i praktiken
9 jun 2023 11:23
Skolutveckling – ett perspektiv från Erik Dahlbergsgymnasiet
I detta blogginlägg vill vi berätta om det skolutvecklingsarbete som pågått på Erik Dahlbergsgymnasiet de senaste fem åren.