Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Gy25

Gymnasieskolan står inför ett större förändringsarbete i och med införandet av Gy25. Här hittar du kort sammanfattning och länkar till aktuell information från Skolverket, Jönköping kommuns plan för införandet, uppdateringar från verksamheten samt FAQ som du kan vända dig till.

Kort information om Gy25

 • Gy25 gäller från 1 juli 2025.
 • Ämnesplaner som är anpassade för ämnesbetyg ska tillämpas i all gymnasial utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025.
 • Elever som börjat sin utbildning tidigare läser enligt nuvarande ämnesplaner och får kursbetyg.
 • Under en övergångsperiod fram till 30 juni 2030 finns möjlighet för elever att avsluta påbörjade kurser och få kursbetyg.
 • Nya examensmål, programmål och programstrukturer ska tillämpas från den 1 juli 2025.
 • Alla ämnesplaner utformas som sammanhållna ämnen med nivåer i stället för dagens kurser. Ett ämne kan ha en eller flera nivåer.
 • I många ämnen kommer eleverna att kunna få undervisning under en längre sammanhållen period innan det slutliga betyget sätts.
 • Ämnen, examensmål, programmål och programstrukturer uppdateras för att passa framtidens studier och yrkesliv.
 • Eleven ska få längre tid för att hinna fördjupa sig i ett ämne innan det slutliga betyget sätts.
 • Läraren ges bättre möjligheter för att bedriva undervisning långsiktigt och utifrån en helhetssyn.
 • Betyget kommer bättre än idag återspegla vad eleven kan i slutet av sina studier i ämnet.

Skolverket har i samband med Gy25 valt att ta fram ett antal helt nya ämnen utifrån teknik- och samhällsutveckling och efterfrågan från bransch och lärosäten. Här listas några av dessa ämnen (alla ämnen finns på Skolverket.se).

 • Artificiell intelligens
 • Kreativt skrivande (eng/sv)
 • Tillämpad psykologi
 • Siminstruktör
 • Makt, normer och kön
 • Hälsa och välbefinnande
 • Solcellsmontering
 • Politik och hållbar utveckling

Här samlar vi frågor från medarbetare i Jönköpings kommun allt eftersom de kommer in. Hittar du inte vad du söker är du välkommen att höra av dig och ställa en egen fråga.

 • Hur påverkas individuella programmet av Gy25?
  Svar: Gy25 omfattar endast de nationella programmen inom den anpassade gymnasieskolan. De individuella programmen berörs inte. Skälet är att betyg inte sätts på de individuella programmen.

Texten på sidan är hämtad från Skolverket.

Kontaktperson

Therese Haglind
Utvecklingsstrateg gymnasiet
therese.haglind@jonkoping.se

 • Publicerad: 28 maj 2024
 • Senast uppdaterad: 19 jun 2024
Dela sidan

Relaterat utbildningsmaterial

28 okt 2022 16:32
Digitalt berättande med Stop Motion
Med hjälp av stop motion-teknik kan barn och elever enkelt skapa animerad film.
8 nov 2022 13:20
Snacka demokrati med dina elever
Raoul Wallenberg Academy har tagit fram ett material med demokratistärkande övningar. Materialet består av tre filmer med tillhörande lärarhandlednin...
8 nov 2022 13:17
Av fri vilja
Brottsoffermyndigheten har tagit fram en utbildning med tillhörande lärarhandledning om Sveriges sexualbrottslagstiftning. Utbildningen tar upp frågo...

Relaterade nyheter

Lärglädjespridare
1 feb 2024 07:31
Pernilla sprider inspiration och lärglädje på Sanda
Pernilla är läraren som inte bara guidar och undervisar sina elever under deras tre år på gymnasiet utan hon är också en enastående handledare för äm...
Lärglädjespridare
1 nov 2023 07:34
Angelica vill att hennes elever ska våga drömma stort
Angelica Herdy är yrkesläraren som sätter sina elevers behov främst precis som gästerna i ämnet hon undervisar i. November månads lärglädjespridare m...
Boktips
25 sep 2023 10:54
Autism och ADHD i skolan och i gymnasiet
Alla vi som arbetar med barn och ungdomar i skolan möter elever som har svårigheter med lärmiljön i skolan. För att kunna hjälpa de här eleverna behö...

Relaterade blogginlägg

IT och specialpedagogik
11 maj 2023 12:01
Elevers självständiga lärande
Vi lever i en digital tid där hjälpen ofta finns nära oss i våra telefoner eller andra digitala enheter. I skolans värld överöses vi med en mängd oli...
IT och specialpedagogik
31 mar 2023 07:36
Vikten av att anpassa ljudmiljön
Har du någon gång varit på en föreläsning eller liknande där det har varit dåligt ljud? Om du då dessutom sitter en bit bak i salen så har du säkert ...
Tillsammans för lärglädje
24 jan 2023 11:22
Är skolans digitaliseringsutveckling verkligen svart eller vit?
Vi lever i en alltmer digitaliserad värld där utvecklingen går i en rasande fart. Digitalisering väcker känslor som alla nya omvälvande företeelser g...