Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Normer och värden

Illustration som visar en kille som håller om en tjej som ska ta en selfie.

Här hittar du information om normer och värden. Arbetet med normer och värden är grundläggande för barns och elevers lärande och innefattar flera olika delar.

Förskolan och skolan är inte värdeneutrala platser. Vi har styrdokument som utgår från mänskliga rättigheter och barnkonvention och vårt arbete ska genomsyras av alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen.

Vi har stora möjligheter att dagligen beröra frågor kring normer och värden i vår undervisning, och vi kan aktivt arbeta för att främja demokrati och motverka odemokratiska uttryck. Med andra ord kan vi göra, och gör, stor skillnad varje dag!

Arbetet med normer och värden är grundläggande för barns och elevers lärande och innefattar flera olika delar och kan ha många rubriker som t.ex. social hållbarhet, globala målen, barnkonventionen och tillgänglighet. Oavsett rubrik behöver arbetet med trygghet, tillgänglighet, jämställdhet, jämlikhet, hälsa, delaktighet och inflytande, normmedvetenhet m.fl. vävas samman. Det är dessa delar som utgör grunden för att våra barn och elever ska få förutsättningar att lyckas i förskolan och skolan.

  • Publicerad: 5 okt 2022
  • Senast uppdaterad: 1 nov 2022
Dela sidan

Relaterat utbildningsmaterial

24 okt 2022 13:02
Heder - grundutbildning
Länsstyrelsen i Stockholms län har i samverkan med Origo tagit fram en webbkurs som ger dig en grundkompetens om hedersrelaterat våld och förtryck. D...
19 feb 2024 09:16
HBTQI - öppna skolan
Begränsande normer kan leda till utsatthet för hbtqi-elever. Med hjälp av webbutbildningen Öppna skolan - Hbtqi får du en ökad förståelse för och kun...
8 nov 2022 13:20
Snacka demokrati med dina elever
Raoul Wallenberg Academy har tagit fram ett material med demokratistärkande övningar. Materialet består av tre filmer med tillhörande lärarhandlednin...

Relaterade nyheter

Aktuellt just nu
16 aug 2023 11:00
Utbildningsmaterial i HBTQI
Den 21-27 augusti är det Pridevecka i Jönköping. Hur kan du som lärare och pedagog uppmärksamma normer för kön och sexuell läggning på din förskola e...