Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Kränkande behandling

Vi som jobbar med barn och elever i förskolan och skolan ska arbeta systematiskt och förebyggande mot kränkande behandling och diskriminering. I Jönköpings kommuns skolor råder nolltolerans.

Alla barn och elever har rätt att lära och utvecklas i en trygg miljö och att bemötas med respekt. Därför är det viktigt att vi arbetar systematiskt och förebyggande mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.

När du får kännedom om eller uppmärksammar att ett barn eller en elev anser sig ha blivit eller faktiskt blir utsatt för kränkningar anmäler du det genast till rektorn. Vi har alla ett ansvar och detta gäller all personal på förskolan och skolan.

Du och verksamheten ska inte göra någon värdering av hur allvarlig en händelse är innan den anmäls. Rektor har huvudansvar för att händelsen utreds.

Lektionsmaterial om kränkande behandling

Ett lektionsmaterial har tagits fram i syfte att öka kunskapen hos våra elever i grundskolan och gymnasieskolan om vad kränkande behandling är och hur eleven ska agera om den blir utsatt.

Materialet är uppdelat i åldersgrupper och kan även passa för grundsärskolan. Du väljer själv vilket material som du tycker passar bäst för din elevgrupp.

Beakta att detta material understryker vikten av att stärka våra elever i att våga berätta för oss vuxna. Materialet är framtaget och granskat av utbildningsförvaltningens barn- och elevombud.

Beräknad tidsåtgång: 20-30 minuter

1. Visa presentationen - Vad är kränkande behandling?

Öppna PowerPoint-filen nedan. Använd anteckningarna i presentationen som talstöd. Presentationen är framtagen av utbildningsförvaltningens barn- och elevombud i syfte att öka kunskapen hos våra elever om vad kränkande behandling är och hur eleven ska agera om den blir utsatt.

2. Se filmen - Trygg på nätet. (2:42 min.)

Nätet är en stor del av barns vardag. I denna film producerad av Rädda barnen får barnen information om saker som kan hända på nätet kopplat till kroppen och gränser, samt hur de kan hantera detta. Vikten av att våga ta hjälp av en vuxen om något obehagligt händer betonas.


3. Prata om Rädda barnens film och de frågor som uppkommer i klassen


Diskussionsfrågor:

 • Har du varit med om att någon varit dum mot dig eller någon annan på nätet? Ge exempel.
 • Vad kan jag göra om någon är dum på nätet?
 • Vet du hur man gör när man blockar någon på nätet?
 • Hur tar man en skärmdump? Varför är det bra att kunna detta?
 • Vem ska jag berätta för om någon är dum på nätet? Varför?

Beräknad tidsåtgång: 40-60 minuter

1. Visa presentationen - Vad är kränkningar och vad gör du om du blir utsatt? (7:01 min)

Presentationen är framtagen av utbildningsförvaltningens barn- och elevombud i syfte att öka kunskapen hos våra elever om vad kränkande behandling är och hur eleven ska agera om den blir utsatt.


2. Se filmen - Trygg på nätet. (2:42 min.)

Nätet är en stor del av barns vardag. I denna film producerad av Rädda barnen får barnen information om saker som kan hända på nätet kopplat till kroppen och gränser, samt hur de kan hantera detta. Vikten av att våga ta hjälp av en vuxen om något obehagligt händer betonas.


3. Gör Qizzet - Surfa tryggt på nätet (5-10 min)

Spela Rädda barnens Kahoot-quiz med eleverna om att vara trygg på nätet. Den innehåller frågor om vad som är okej och inte okej. Det finns även facit med lite tips på vad man kan göra och hur man ska tänka när man hänger på nätet.


4. Gör case i klassen

Låt eleverna göra egna case med problematiska situationer som uppstår på nätet. Låt dem sedan ge förslag på lösningar på problemen i grupp. Diskutera lösningarna i helklass.

Stödfrågor:
Vad kan jag göra när jag eller någon annan blir utsatt på nätet? Hur anmäler jag en användare? Hur och när bör jag blockera någon? När bör jag ta skärmdumpar? Vem ska jag berätta för? Varför är det viktigt att skolan får veta när det sker nätkränkningar?

5. Diskutera i klassen

 • Har du eller någon du känner blivit utsatt på nätet? Ge exempel.
 • Vad kan du göra om du eller någon du känner blir kränkt eller utsatt på nätet?
 • Hur och när bör man blockera någon?
 • När bör man ta skärmdumpar? När bör man anmäla?
 • Varför är det viktigt att skolan får veta?

Beräknad tidsåtgång: 40-60 minuter

1. Visa presentationen - Vad är kränkningar och vad gör du om du blir utsatt? (7:01 min)

Presentationen är framtagen av utbildningsförvaltningens barn- och elevombud i syfte att öka kunskapen hos våra elever om vad kränkande behandling är och hur eleven ska agera om den blir utsatt.


2. Se filmen - Delbart, utredare om unga på nätet (4:25 min)

Filmen är en hämtad från Polisens utbildningsmaterial "Är det delbart" som syftar till att öka kunskapen om och förebygga sexualbrott mot barn på nätet. I filmen svarar utredare Therese på 11 frågor om unga på nätet (4:25 min)


3. Gör case i klassen

Låt eleverna göra egna case med problematiska situationer som uppstår på nätet. Låt dem sedan ge förslag på lösningar på problemen i grupp. Diskutera lösningarna i helklass.

Stödfrågor:
Vad kan jag göra när jag eller någon annan blir utsatt på nätet? Hur anmäler jag en användare? Hur och när bör jag blockera någon? När bör jag ta skärmdumpar? Vem ska jag berätta för? Varför är det viktigt att skolan får veta när det sker nätkränkningar?

Beräknad tidsåtgång: 40-60 minuter

1. Visa presentationen - Vad är kränkningar och vad gör du om du blir utsatt? (7:01 min)

Presentationen är framtagen av utbildningsförvaltningens barn- och elevombud i syfte att öka kunskapen hos våra elever om vad kränkande behandling är och hur eleven ska agera om den blir utsatt.


2. Se filmen - Delbart, utredare om unga på nätet (4:25 min)

Filmen är en hämtad från Polisens utbildningsmaterial "Är det delbart" som syftar till att öka kunskapen om och förebygga sexualbrott mot barn på nätet. I filmen svarar utredare Therese på 11 frågor om unga på nätet (4:25 min)


3. Gör case i klassen

Låt eleverna göra egna case med problematiska situationer som uppstår på nätet. Låt dem sedan ge förslag på lösningar på problemen i grupp. Diskutera lösningarna i helklass.

Stödfrågor:
Vad kan jag göra när jag eller någon annan blir utsatt på nätet? Hur anmäler jag en användare? Hur och när bör jag blockera någon? När bör jag ta skärmdumpar? Vem ska jag berätta för? Varför är det viktigt att skolan får veta när det sker nätkränkningar?

 • Publicerad: 15 feb 2023
 • Senast uppdaterad: 10 aug 2023
Dela sidan

Relaterade nyheter

Nyhet
1 mar 2023 07:00
Stella - nytt systemstöd för anmälningar av kränkningar
Från och med 1 mars 2023 anmäler du som är anställd på utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun alla former av kränkande behandling av barn och e...
Aktuellt just nu
20 feb 2023 12:56
Utbildningsinsats kring kränkande behandling
För att öka kunskapen hos våra grundskoleelever om vad kränkande behandling är, hur de ska agera om de själva eller någon annan blir utsatt och vilka...
Aktuellt just nu
5 okt 2023 07:22
Ljusmanifestation för barns rättigheter - anmälan öppen
Måndag den 20 november tänder vi ljuslyktor för att uppmärksamma barns rättigheter. Ju fler som deltar i ljusmanifestationen, desto starkare och mäkt...