Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Att skriva sig till läsning (ASL)

Att skriva sig till läsning är en pedagogisk idé där digitala verktyg används för att öka och fördjupa lärande och motivation till lärande. I Jönköpings kommun arbetar många skolor med datorer och lärplattor i den tidiga läs- och skrivinlärningen.

Att skriva sig till läsning (ASL) innebär att elever de första åren i skolan använder dator eller lärplatta när de ska skriva. Det digitala verktyget är utrustat med talsyntes, ljudande tangentbord och rättstavningsprogram. Det ljudande tangentbordet hjälper eleverna att befästa bokstavljuden och de får snabb återkoppling via talsyntesen. Eleverna arbetar med fördel två och två eftersom samtal och interaktion är viktigt genom hela processen.

Digitala verktyg kan underlätta läs- och skrivinlärningen och bidra till ökad motivation hos elever. Utvärderingar har genomförts i kommunen. Resultaten pekar på snabbare läsinlärning och mer kvalitativa texter. Liknande slutsatser drar Grönlund och Agélii Genlott i sin forskning.

Viktig information om appen Skolstil inför höstterminen 2024

Denna information gäller dig som arbetar med ASL på iPads.

Appen Skolstil kommer att plockas bort från elevernas plattor efter vårterminens slut. Detta beror på att tilldelningen av appar görs utifrån grupper baserade på årskurs.

Den här hanteringen innebär att de texter som eleverna har i Skolstil när de slutar för terminen inte kommer finnas kvar vid höstterminens start. Skriv därför ut eller spara de texter som ni vill behålla! Detta kan inte göras vid höstterminens start utan måste göras i juni.

Om eleven ska fortsätta på lågstadiet, alltså börja årskurs 2 eller 3, så kommer appen Skolstil automatiskt skjutas ut igen. ASL-arbetet kan därför fortsätta på samma sätt till hösten. Elever i årskurs 1 kommer också att få appen.

Åke Grönlund och Annika Agelli Genlott presenterar forskningsresultat i en artikel med namnet "Improving literacy skills through learning reading by writing: The iWTR method presented and tested"

  • Publicerad: 6 sep 2022
  • Senast uppdaterad: 30 maj 2024
Dela sidan

Relaterat utbildningsmaterial

10 okt 2022 09:24
Att skriva sig till läsning första åren i skolan
Att skriva sig till läsning (ASL) är väl en etablerad metod i Jönköpings kommun där digitala verktyg används för att öka och fördjupa skrivandet. ASL...
16 nov 2022 15:01
Så här kan du jobba med ASL
ASL-metoden kopplar samman tala, lyssna, läsa och skriva med användande av digitalt skrivverktyg.
27 okt 2022 13:57
Utveckla berättarförmågan i förskolan
Förmågan att berätta och förstå berättelser är viktigt för en positiv läs- och skrivutveckling. En ordrik miljö måste innehålla återkommande berättar...

Relaterade nyheter

Bli inspirerad
9 jan 2024 11:58
Grundskolornas bästa tips på språkutvecklande arbetssätt
Vill du ha ett enkelt, kort och konkret tips på aktivitet inom språkutvecklande arbetssätt? Här hittar du grundskolornas och några fritidshems bästa ...
Aktuellt just nu
21 sep 2023 08:44
Fira och uppmärksamma språket!
Snart är det dags för Europeiska språkdagen som sedan 2001 infaller den 26 september. Syftet är att lyfta fram språk och språkinlärning som någonting...
Bli inspirerad
12 sep 2023 07:38
Sanda satsar på alternativ och kompletterande kommunikation
För fem år sedan började Sanda anpassade gymnasieskola sin satsning på alternativ kompletterande kommunikation eller AKK som det ofta förkortas. Måle...

Relaterade blogginlägg

Språkutveckling genom musik
24 jun 2024 08:51
Sommar och sol, ukulele och fiol!
I musiksalen sitter 10 förväntansfulla elever som går i trean. Jag har haft en lektion om instrument och spelat lite på mitt huvudinstrument som är f...
Språkutveckling genom musik
18 mar 2024 07:48
Resan med "Resan"
Förra blogginlägget handlade om ljud och musiklyssning. Jag hade tänkt fortsätta skriva om det, men måste först få berätta hur vi firade modersmålsda...
Språkutveckling genom musik
31 aug 2023 09:25
“Jag är helt omusikalisk och tondöv!”
Nytt läsår och nya möjligheter! Tycker du att det är svårt med musikundervisning eller undviker att ta hjälp av musiken i förskolans språkundervisnin...