Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Att skriva sig till läsning (ASL)

Att skriva sig till läsning är en pedagogisk idé där digitala verktyg används för att öka och fördjupa lärande och motivation till lärande. I Jönköpings kommun arbetar många skolor med datorer och lärplattor i den tidiga läs- och skrivinlärningen.

Att skriva sig till läsning (ASL) innebär att elever de första åren i skolan använder dator eller lärplatta när de ska skriva. Det digitala verktyget är utrustat med talsyntes, ljudande tangentbord och rättstavningsprogram. Det ljudande tangentbordet hjälper eleverna att befästa bokstavljuden och de får snabb återkoppling via talsyntesen. Eleverna arbetar med fördel två och två eftersom samtal och interaktion är viktigt genom hela processen.

Digitala verktyg kan underlätta läs- och skrivinlärningen och bidra till ökad motivation hos elever. Utvärderingar har genomförts i kommunen. Resultaten pekar på snabbare läsinlärning och mer kvalitativa texter. Liknande slutsatser drar Grönlund och Agélii Genlott i sin forskning.

I Jönköpings kommun arbetar många skolor med datorer eller lärplattor i den tidiga läs- och skrivundervisningen. Det digitala verktyget är utrustat med talsyntes, ljudande tangentbord och rättstavningsprogram.
För att stötta detta arbete i att implementera digitala verktyg i den tidiga läs- och skrivundervisningen, samt värna om didaktiken, anordnar utbildningsförvaltningen nätverksträffar inom Att skriva sig till läsning (ASL).

Åke Grönlund och Annika Agelli Genlott presenterar forskningsresultat i en artikel med namnet "Improving literacy skills through learning reading by writing: The iWTR method presented and tested"

  • Publicerad: 6 sep 2022
  • Senast uppdaterad: 4 mar 2024
Dela sidan

Relaterat utbildningsmaterial

16 nov 2022 15:01
Så här kan du jobba med ASL
ASL-metoden kopplar samman tala, lyssna, läsa och skriva med användande av digitalt skrivverktyg.
10 okt 2022 09:24
Att skriva sig till läsning första åren i skolan
Att skriva sig till läsning (ASL) är väl en etablerad metod i Jönköpings kommun där digitala verktyg används för att öka och fördjupa skrivandet. ASL...
10 okt 2022 08:33
Att arbeta för språklig medvetenhet första åren i skolan
Att vara språkligt medveten innebär att kunna reflektera över språket, att kunna skifta sin uppmärksamhet mellan språkets innehåll och form, på olika...

Relaterade nyheter

Bli inspirerad
12 sep 2023 07:38
Sanda satsar på alternativ och kompletterande kommunikation
För fem år sedan började Sanda anpassade gymnasieskola sin satsning på alternativ kompletterande kommunikation eller AKK som det ofta förkortas. Måle...
Bli inspirerad
21 aug 2023 07:35
På Anna Dalins förskola har boklådor i hallen ökat läslusten
I hallen på avdelningarna Eken och Linden på Anna Dalins förskola möts barn och föräldrar av en läshörna med fåtöljer och en bokhylla full med färggl...
Aktuellt just nu
15 aug 2023 07:13
Marie och Hanna – två språkpedagoger i förskolan
Marie Lindström och Hanna Eklund är båda språkpedagoger i förskolan sedan oktober i fjol. Marie på Öxnehaga förskoleområde och Hanna på Hovslätts för...

Relaterade blogginlägg

Språkutveckling genom musik
15 jan 2024 13:38
Gott nytt kreativt år!
Nytt år och nya möjligheter. 2024, året då vi pedagoger mer än någonsin behöver ge våra barn i förskolan trygghet, självkänsla, glädje, hopp och fram...
Språkutveckling genom musik
7 dec 2023 07:48
Varför gör vi som vi gör?
Vi är mitt i jul och luciatiden. I förskolans värld innebär december en massa traditioner och man faller lätt in gamla rutiner och jobbar som man all...
Språkutveckling genom musik
23 nov 2023 07:53
Våga pröva rytminstrument!
Mitt förra blogginlägg handlade om att spela och sjunga i skogen. Jag berättade om hur mina barn börjat trumma på stubbar i skogen. Sen inlägget publ...