Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Hedersrelaterat våld och förtryck

Illustration av en flicka som sitter i ett hörn.

Här hittar du information om hedersrelaterat våld och förtryck.

Citaten nedan är fiktiva men är exempel på uttryck som tillhör de barns och elevers vardag som ingår i en hederskontext.

”Jag får inte duscha med de andra klasskamraterna – kan jag gå tidigare från idrotten?”

”Skoldagen är slut men jag passar på att umgås med klasskamrater som jag egentligen inte får umgås med för mina föräldrar”

I förskolan och skolan vill vi tillgodose alla barns och elevers behov. Ofta innebär det även att tillgodose föräldrarnas önskemål, men detta kan strida både mot skollag och barnets rättigheter. Så hur gör vi?

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att upprätthålla gemensamma normer och värderingar som råder i den egna familjen/släkten eller ett större kollektiv. Sådana normer och värderingar kan handla om att upprätthålla traditionella könsroller. Citaten ovan vittnar om att ett barn eller en elev som lever i en hederskontext ofta hanterar olika former av begräsningar i sin vardag. Familjens, släktens eller ett ännu större kollektivs intressen sätts framför barnets eller elevens egna önskemål.

Förskolan och skolan har en viktig roll i att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Det handlar både om att förebygga, upptäcka och agera vid mer akuta situationer.

Den här broschyren informerar om barnets rättigheter och riktar sig till föräldrar och andra vuxna som möter barn och ungdomar i åldern 0-18 år. Den kan exempelvis delas ut på föräldramöten, inskrivningssamtal och utvecklingssamtal.

Det finns vårdnadshavare som vill påverka vad deras barn får och inte får vara med på när det kommer till undervisning och aktiviteter i förskola och skola. Det här informationsbladet syftar till att vara ett stöd när du som yrkesverksam, i samråd med rektor, ska fatta beslut om när och hur det lämpar sig att tillgodose vårdnadshavares önskemål samt när det strider mot lagar och konventioner.

  • Publicerad: 25 okt 2022
  • Senast uppdaterad: 10 aug 2023
Dela sidan

Relaterat utbildningsmaterial

25 okt 2022 11:09
Kärleken är fri
I undervisningsmaterialet ”Kärleken är fri” får du som lärare tips på stödmaterial, lektionsförslag, fallbeskrivningar och filmer att visa kopplat ti...
24 okt 2022 13:02
Heder - grundutbildning
Länsstyrelsen i Stockholms län har i samverkan med Origo tagit fram en webbkurs som ger dig en grundkompetens om hedersrelaterat våld och förtryck. D...
24 okt 2022 17:00
Liten och trygg - en handledning för förskolan
Att lära sig om känslor är centralt i jämställdhetsarbetet och arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Brottsoffermyndigheten har tagit fram p...

Relaterade nyheter

Aktuellt just nu
8 dec 2023 07:30
Hedersrelaterat våld och förtryck – tillsammans sätter vi stopp
I samband med lov och skolavbrott är risken större att barn utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Inför stundade jullov är det bra att vara ...
Aktuellt just nu
16 aug 2023 11:00
Utbildningsmaterial i HBTQI
Den 21-27 augusti är det Pridevecka i Jönköping. Hur kan du som lärare och pedagog uppmärksamma normer för kön och sexuell läggning på din förskola e...