Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Internationalisering

Här hittar du information om utbildningsförvaltningens internationella arbete och vilka möjligheter till internationellt utbyte som du som pedagog har.

Bilden visar en jordglob

Varför internationalisering?

I skolans styrdokument är de internationella frågorna en del av skolans uppgifter. Det övergripande målet är att Jönköpings kommun ska ha ett väl utvecklat internationellt arbete genom bland annat internationella nätverk, projekt och ungdomsutbyten.

Även skolformernas läroplaner beskriver hur ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet. Det internationella perspektivet ska även bidra till att utveckla barn och elevers förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.

Syfte

Syftet med det internationella arbetet är att elever, pedagoger och personal ska få möjlighet till internationella utbyten för att öppna dörrar till Europa, världen och en större arbetsmarknad. Internationalisering skapar läsglädje och utvecklar gemenskap, engagemang och nytänkande. Även elevers självförtroende stärks och personliga utveckling möjliggörs genom att lära sig andra språk och få stöd i att utveckla en europeisk och global identitet. Det är också en merit utbildningsmässigt att ha praktiserat utomlands vilket kan ge våra elever större möjligheter att få jobb eller bli inspirerad till vidare studier.

Genom internationalisering får även skolans medarbetare möjlighet att få kompetensutveckling och att stärka sin professionalism. Lärare får tillfälle att se andra skolsystem och andra metoder vilket kan utveckla pedagogiska och administrativa tillvägagångssätt och rektorer kan få intryck och idéer för att utveckla organisationen och verksamheten.

Fler förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och andra avdelningar och enheter på förvaltningen bör delta i internationella samarbeten, utbyte med kommunens vänorter, elev och lärarutbyten, samarbetsprojekt, utlandspraktik i gymnasieskola, studiebesök och jobbskuggning, kurser och nätverk etc. där kontakter knyts med skolor i andra länder. Bra ska bli bättre och målet med ökad internationalisering för elever, lärare, rektorer och andra personalkategorier ska förhoppningsvis resultera i ökad måluppfyllelse får våra elever.

Texten är hämtad från utbildningsförvaltningens viljeriktning kring internationalisering.

Atlas är svenska statens program för utbildningssamarbete mellan Sverige och resten av världen. Genom Atlas kan förskolor, skolor och organisationer inom vuxenutbildning söka bidrag för utbyten, samarbeten, konferenser och APL utomlands.

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat utbildning. Programmet ger oss möjlighet att söka bidrag för att utveckla och stärka kompetens och verksamhet tillsammans med kollegor i länder som också deltar i Erasmus+.

Det finns olika alternativ att medverka på Erasmus+ program:
Småskaliga projekt: Utbyten genom stor eller liten skala genom partnerskap.
Ackreditering: systematiskt, strategiskt och långsiktigt deltagande fram till år 2027.

Följande skolor är ackrediterade i Jönköpings kommun:

  • Sandagymnasiet
  • Erik Dahlbergsgymnasiet
  • Rosenlundsskolan
  • Jönköping Grundskola
  • Solåsskolan

Alla kommunala grundskolor kan ta del av ackrediteringen för Jönköpings grundskolor. Kontakta Vanessa Persson hur du går till väga för att söka finansiering genom ackrediteringen för internationella utbyten.

Erasmus+ kontaktseminarier

Om du vill hitta en framtida projektpartner i ett EU eller EES-land för framtida projekt inom Erasmus+ finns möjlighet att delta i ett kontaktseminarium som arrangeras av olika länder i Europa.

eTwinning är ett online-nätverk för pedagoger, där du kan hitta en eller flera partner och sedan genomföra pedagogiska samarbeten - både med skolor i andra länder och i Sverige. När du registrerat dig och anslutit dig till eTwinning kan du kontakta och bli kontaktad av pedagoger i hela Europa för att starta samarbeten. Du kan också gå med i diskussionsgrupper eller ta del av fortbildningsmöjligheter. Registrering är gratis.

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt, Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.

 

Skola

Antal

Aktivitet

Värdskola/kursnamn

Var

Södergårdsskolan

3 personal

Jobbskuggning

Santa Rosa de Lima

Murcia, Spanien

Hisingstorp, Ribbaskolan

2 personal

Kurs

Digital Storytelling

Split, Kroatien

Öxnehaga. Taheskolan

2 personal

Kurs

Special needs education

Kalamata, Grekland

Taheskolan

3 personal

Kurs

Conflict management

Teneriffa, Spanien

Talavidskolan

2 personal

Kurs

We are all special: Inclusion and support

Aten, Grekland

Sanda

2 personal/12 elever

Elevmobilitet

Lycée La Haie Griselle

Gerardmer, Frankrike

Ribbaskolan

2 personal

Jobbskuggning

Kuuhankaveden koulu

Hankasami, Finland

Ribbaskolan

8 personal

Jobbskuggning

Kuuhankaveden koulu

Hankasami, Finland

Modersmålsenheten

1 personal

Förberedande besök

Gustav Adolf Skola

Tallin, Estland

Central förvaltning

1 personal

Jobbskuggning

Institut Pompeu Fabra

Martroll, Spanien

Ljungarumsskolan

2 personal/8 elever

Elevmobilitet

Institut Pompeu Fabra

Martroll, Spanien

Hovslätt, Ljungarumsskolan, Modersmålsenheten, Junedalskolan

4 personal

Kurs

Coaching and Mentoring to Support teachers

Budapest, Ungern

Modersmålsenheten

2 personal

Kurs

Online Education: Blended, remote, and Hybrid learning

Nice, Frankrike

Lycée La Haie Griselle

2 personal/12 elever

Elevmobilitet

Sanda

Huskvarna, Sverige

Hur gör jag?

Det finns flera möjligheter att söka extern finansiering av internationella samarbeten. Ansökan för att söka medel till elev- och lärarutbyten, kompetensutveckling, jobbskuggningar eller deltagande i internationella projekt har rektor, samt i vissa fall verksamhetschef när det berör flera enheter.

En strateg och internationell koordinator finns tillgänglig för att ge idéer och vägleda att hitta rätt fond eller utbildningsprogram så som Erasmus+, Atlas och Nordplus m.m.

Kontaktpersoner:

Vanessa Persson,
Internationell samordnare inom grundskolan
Tel: 036-10 60 56
vanessa.persson2@jonkoping.se

Chantal Coté
Internationell strateg
Tel: 036-10 2897
chantal.cote@jonkoping.se

  • Publicerad: 10 maj 2023
  • Senast uppdaterad: 4 apr 2024
Har du frågor?

Vanessa Persson

Internationell samordnare inom grundskolan

036-10 60 56

Dela sidan

Relaterade nyheter

Bli inspirerad
28 sep 2023 07:00
Erasmus+ och eTwinning tar Pernilla och hennes elever ut i Europa
Pernilla Åsberg arbetar som förstelärare i engelska på mellanstadiet på Hisingstorpsskolan. Förra läsåret fick hon möjlighet att åka i väg på ett Era...
Aktuellt just nu
7 jun 2023 10:03
Ribbaskolan har utbyte med skola i Finland och på Island
I maj inleddes ett Nordplus junior partner-projekt mellan Ribbaskolan i Gränna, finska skolan Kuuhankaveden och isländska Grunnskóli Fjallabyggð. Pro...