Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Normstorm är alltid aktuellt på Alfred Dalinskolan

13 apr 2023 10:11

Aktuellt just nu

Normstorm är ett normkritiskt och normkreativt projekt där elever på högstadiet och gymnasiet bl.a. skapar normkreativa bilder och konst som ställs ut på offentliga platser. Det är en del av Jönköpings kommuns aktiva arbete för att skapa en mer inkluderande öppen, trygg och kreativ kommun och de olika skolorna väljer själva hur man jobbar med detta.

På Alfred Dalinskolan i Huskvarna ingår Normstorm i skolans värdegrundsarbete och eleverna blir introducerade för Normstorm redan i sjuan. Samtalet handlar då om normer, diskrimineringsgrunder och likabehandlingsplanen och som diskussionsunderlag används bilderna från tidigare Normstormsutställningar. Arbetet sker på mentorspassen, i textilslöjden, på svenska- och engelskalektionerna men även på bildlektionerna där eleverna får skriva en analys om en bild och samtala om diskrimineringsgrunderna. I åttan och nian fortsätter sedan arbetet, delvis utifrån Normstorms metodstöd, med fokus på sex, samtycke och relationer och våldsförebyggande grupptryck.

– Skolan har prioriterat Normstorm och hittat en form som vi tycker fungerar bra, säger Emma Cederwall som är bildlärare och även ingår i skolans värdegrundsteam. Normstorm är ett fantastiskt verktyg att jobba med i det systematiska värdegrundsarbetet. Det här är ett förebyggande arbete som vi jobbar med under elevens alla tre år hos oss på skolan och vi strävar efter att jobba med uppgifter som på olika vis relaterar till normer i flera ämnen, förklarar hon.

Bild på metodmaterial som används i arbetet med Normstorm.

Arbetet med Normstorm handlar bland annat om samtal kring normer, diskrimineringsgrunder och likabehandlingsplanen och som diskussionsunderlag används bilderna från tidigare Normstormsutställningar.

Foton till Normstormutställning

I nian får även eleverna skapa egna foton som skickas in till Normstormutställningen på länsmuseet där en jury väljer ut vilka foton som sedan kommer med på utställningen.

– Utställningen fyller en viktig funktion och skapar status för Normstormarbetet. Det eleverna har jobbat med blir synligt och eleverna som kommer med blir väldigt stolta, säger Emma. Ungdomarna får chans att ta plats i det offentliga rummet och uttrycka sig.

Foto på Emma som står och tittar på en fotovägg med foton från tidigare Normstormutställningar.

I nian får eleverna på Alfred Dalinskolan skapa egna foton som skickas in till Normstormutställningen på länsmuseet där en jury sedan väljer ut vilka foton som kommer med på utställningen. På bilden syns foton från tidigare år.

Värdegrundsteam

På Alfred Dalinskolan finns ett värdegrundsteam sedan några år tillbaka. Det består av en lärare från varje arbetslag, skolsköterskan, kuratorn samt biträdande rektor. På så sätt blir värdegrundsarbetet mindre sårbart och gruppen har tillsammans utarbetat ett material som bygger på Normstorms metodstöd men som är anpassat för skolans förutsättningar. Material består av övningar och uppgifter att diskutera på mentorstiden med tillhörande info till läraren så att hen kan förbereda sig.

– Syftet är att det ska bli tryggt att diskutera saker i klassen, både högt och lågt, säger Emma. Målet är också att mentorerna ska komma sin klass närmare och skapa relationer med eleverna, mer än bara ämnesmässigt. Vårt uppdrag som vuxna i skolan är att hjälpa ungdomarna att bli trygga och bra vuxna.

Vidga vyerna för att skapa acceptans och respekt

Emma upplever att samtalet kring normer i klassrummen ofta speglas av vad som händer i omvärlden och vad eleverna fångar upp på sociala medier. De tankar, reflektioner och reaktioner som kommer upp uppmuntras läraren att ta vidare till värdegrundsteamet för att det ska fångas upp och inkluderas i det fortsatta värdegrundsarbetet. Även ämnen som kuratorn och skolsköterskan får till sig i samtal med eleverna tas om hand på samma sätt. På så sätt blir arbetet levande och aktuellt.

Genom att ge eleverna en arena där de får diskutera och ifrågasätta de normer som finns hoppas skolan kunna bidra till att elevernas vyer vidgas. Diskussionerna skapar ibland krockar mellan eleverna, eftersom ämnena kan vara laddade för vissa, men målet är att samtalen ska bidra till acceptans och respekt för varandra.

Emma står vid ett bord och plockar med metodmaterial.

Det är viktigt att förmedla att man inte behöver älska alla tankar och synsätt men att man måste respektera alla människor, säger Emma Cederwall.

Varför tror du att Normstorm behövs i ert värdegrundsarbete?

– I den här åldern kan vi i skolan vara med och forma individerna. Genom att samtala om olika synsätt och tankar kan vi visa att det är ok att vara som man vill. Det är viktigt att förmedla att man inte behöver älska alla tankar och synsätt men att man måste respektera alla människor.

Skolan har under åren även märkt att processen med att skapa en bild som sedan visas upp offentligt är väldigt viktigt och frigörande för vissa elever. Det blir ett sätt att få uttrycka något som de har burit inom sig.

– Man blir imponerad av vad de skapar och att de vågar. Speciellt när man vet att en elev har någonting som de kämpar med, då bli man rörd. Vi har haft föräldrar som hört av sig och tackat för att deras barn med denna metod har fått hjälp att hantera sina känslor, avslutar Emma.

Vill du läsa mer?

I årets Normstormutställning på Jönköpings läns museum medverkar elever från Junedalsskolan, LBS Jönköping, Prolympia, Alfred Dalinskolan, Stadsgårdsskolan, Rosenlundsskolan och Per Brahegymnasiet.

Utställningen öppnar med vernissage onsdagen den 19 april kl 17.30 på Jönköpings läns museum. Fri entré. Utställningen pågår sedan till och med 1 oktober 2023.

Boka visning

Vill du boka en guidad visning för din klass kan du kontakta besöksservice på Jönköpings läns museum, tel 036-30 18 73 eller besoksservice@jkpglm.se

Delar av utställningen kan även ses i Juneporten.

Normstorm är ett samarbete mellan olika skolor, Jönköpings kommun, Kvinno- & tjejjouren Jönköping, Mediacenter Jönköpings län och Jönköpings läns museum.

Dela sidan

Relaterade nyheter

Aktuellt just nu
29 aug 2023 13:38
Sexualitet, samtycke och relationer med Kalle Norwald
Det som tidigare kallats för sex och samlevnad har ersatts av ett nytt kunskapsområde – sexualitet, samtycke och relationer. Under året är Kalle Norw...
Aktuellt just nu
16 aug 2023 11:00
Utbildningsmaterial i HBTQI
Den 21-27 augusti är det Pridevecka i Jönköping. Hur kan du som lärare och pedagog uppmärksamma normer för kön och sexuell läggning på din förskola e...
Nyhet
1 mar 2023 07:00
Stella - nytt systemstöd för anmälningar av kränkningar
Från och med 1 mars 2023 anmäler du som är anställd på utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun alla former av kränkande behandling av barn och e...