Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Språkutveckling

En person som står vid en bokhylla.

Språk är ett viktigt redskap för lärandet. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Uppdraget för att utveckla barns och elevers lärande och demokratiska kompetens genom goda språkkunskaper vilar på alla som arbetar i förskola och skola.

Genom en medveten undervisning som stöttar barn och elevers språk utvecklas deras möjligheter till kommunikation och tilltron till den egna språkliga förmågan växer. Det är en rättvise- och demokratifråga att ha tillgång till ett rikt språk och en väl fungerande läs- och skrivförmåga. Det ger förutsättningar för ett livslångt lärande.

Barn- och utbildningsnämndens prioriterade områden under åren 2022–2024 innefattar att öka förutsättningar för barn och elevers språkutveckling. Det görs bland annat genom en språkplan i förskolan och grundskolan

Det finns en kortfilm (Filmen om Anton) som ska bidra till inspiration och reflektion till hur barns språk kan få växa vidare, både under och efter skoltid.

Filmen kan du som pedagog, med start under höstterminen 2023, visa på möten med vårdnadshavare i skolan och förskolan.

Filmens syfte

Syftet med filmen är att visa på att alla vuxna i barnets närhet spelar roll för barnets språkutveckling och att det är viktigt att få utveckla sitt språk. Vi vill uppmärksamma vikten av en god språklig miljö för barn och ungdomars språkutveckling samt inspirera, väcka tankar, samtal och inspiration till metoder för barns språkutveckling. Filmen visar sekvenser från såväl förskola, skola som hem.

Stödmaterial

Till filmen har ett stödmaterial tagits fram.

Syftet med stödmaterialet är att:​

  • Skapa tillfälle till reflektion över hur vuxna kan bidra till barnens språkutveckling. ​
  • Bidra till förståelse för hur vi tillsammans kan vi göra skillnad för barns språkutveckling.

Stödmaterialet riktar sig till dig som arbetar i förskola och grundskolans verksamheter och kan användas för att skapa samtal kring språkutveckling på möten med vårdnadshavare. Välj de delar av materialet som passar för de grupper du möter, se det som en bas att välja ifrån eller att bygga vidare på som det passar dig i ditt arbete.

  • Publicerad: 2 mar 2022
  • Senast uppdaterad: 16 okt 2023
Dela sidan

Relaterat utbildningsmaterial

10 okt 2022 08:33
Att arbeta för språklig medvetenhet första åren i skolan
Att vara språkligt medveten innebär att kunna reflektera över språket, att kunna skifta sin uppmärksamhet mellan språkets innehåll och form, på olika...
19 dec 2023 10:55
Språkutvecklande arbetssätt i förskolan med stöd av digitala verktyg
Vilken betydelse kan de digitala verktygen ha i det språkutvecklande arbetssättet i förskolan?
18 dec 2023 11:34
Hur du möter ett barn eller en elev som är tyst
Har du ett barn eller elev i din verksamhet som varit tyst i mer än en månad? Då kan det röra sig om ångestdiagnosen selektiv mutism som innebär att ...

Relaterade nyheter

Bli inspirerad
12 sep 2023 07:38
Sanda satsar på alternativ och kompletterande kommunikation
För fem år sedan började Sanda anpassade gymnasieskola sin satsning på alternativ kompletterande kommunikation eller AKK som det ofta förkortas. Måle...
Bli inspirerad
21 aug 2023 07:35
På Anna Dalins förskola har boklådor i hallen ökat läslusten
I hallen på avdelningarna Eken och Linden på Anna Dalins förskola möts barn och föräldrar av en läshörna med fåtöljer och en bokhylla full med färggl...
Aktuellt just nu
15 aug 2023 07:13
Marie och Hanna – två språkpedagoger i förskolan
Marie Lindström och Hanna Eklund är båda språkpedagoger i förskolan sedan oktober i fjol. Marie på Öxnehaga förskoleområde och Hanna på Hovslätts för...

Relaterade blogginlägg

Språkutveckling genom musik
15 jan 2024 13:38
Gott nytt kreativt år!
Nytt år och nya möjligheter. 2024, året då vi pedagoger mer än någonsin behöver ge våra barn i förskolan trygghet, självkänsla, glädje, hopp och fram...
Språkutveckling genom musik
7 dec 2023 07:48
Varför gör vi som vi gör?
Vi är mitt i jul och luciatiden. I förskolans värld innebär december en massa traditioner och man faller lätt in gamla rutiner och jobbar som man all...
Språkutveckling genom musik
23 nov 2023 07:53
Våga pröva rytminstrument!
Mitt förra blogginlägg handlade om att spela och sjunga i skogen. Jag berättade om hur mina barn börjat trumma på stubbar i skogen. Sen inlägget publ...