Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Språkutveckling

En person som står vid en bokhylla.

Språk är ett viktigt redskap för lärandet. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Uppdraget för att utveckla barns och elevers lärande och demokratiska kompetens genom goda språkkunskaper vilar på alla som arbetar i förskola och skola.

Genom en medveten undervisning som stöttar barn och elevers språk utvecklas deras möjligheter till kommunikation och tilltron till den egna språkliga förmågan växer. Det är en rättvise- och demokratifråga att ha tillgång till ett rikt språk och en väl fungerande läs- och skrivförmåga. Det ger förutsättningar för ett livslångt lärande.

Barn- och utbildningsnämndens prioriterade områden under åren 2022–2024 innefattar att öka förutsättningar för barn och elevers språkutveckling. Det görs bland annat genom en språkplan i förskolan och grundskolan

Det finns en kortfilm (Filmen om Anton) som ska bidra till inspiration och reflektion till hur barns språk kan få växa vidare, både under och efter skoltid.

Filmen kan du som pedagog, med start under höstterminen 2023, visa på möten med vårdnadshavare i skolan och förskolan.

Filmens syfte

Syftet med filmen är att visa på att alla vuxna i barnets närhet spelar roll för barnets språkutveckling och att det är viktigt att få utveckla sitt språk. Vi vill uppmärksamma vikten av en god språklig miljö för barn och ungdomars språkutveckling samt inspirera, väcka tankar, samtal och inspiration till metoder för barns språkutveckling. Filmen visar sekvenser från såväl förskola, skola som hem.

Stödmaterial

Till filmen har ett stödmaterial tagits fram.

Syftet med stödmaterialet är att:​

  • Skapa tillfälle till reflektion över hur vuxna kan bidra till barnens språkutveckling. ​
  • Bidra till förståelse för hur vi tillsammans kan vi göra skillnad för barns språkutveckling.

Stödmaterialet riktar sig till dig som arbetar i förskola och grundskolans verksamheter och kan användas för att skapa samtal kring språkutveckling på möten med vårdnadshavare. Välj de delar av materialet som passar för de grupper du möter, se det som en bas att välja ifrån eller att bygga vidare på som det passar dig i ditt arbete.

  • Publicerad: 2 mar 2022
  • Senast uppdaterad: 16 okt 2023
Dela sidan

Relaterat utbildningsmaterial

27 okt 2022 13:57
Utveckla berättarförmågan i förskolan
Förmågan att berätta och förstå berättelser är viktigt för en positiv läs- och skrivutveckling. En ordrik miljö måste innehålla återkommande berättar...
27 okt 2022 15:55
Bygga ordförråd i förskolan
Ordförråd handlar om att både förstå ord och att snabbt hitta och använda rätt ord när barnen ska prata och berätta. Det mentala ordförrådet fylls på...
27 okt 2022 14:27
Arbeta för språklig medvetenhet i förskolan
Betydelsen av att stimulera barns glädje och nyfikenhet för språklig medvetenhet, har god vetenskaplig grund och är en viktig förutsättning för den t...

Relaterade nyheter

Bli inspirerad
9 jan 2024 11:58
Grundskolornas bästa tips på språkutvecklande arbetssätt
Vill du ha ett enkelt, kort och konkret tips på aktivitet inom språkutvecklande arbetssätt? Här hittar du grundskolornas och några fritidshems bästa ...
Aktuellt just nu
21 sep 2023 08:44
Fira och uppmärksamma språket!
Snart är det dags för Europeiska språkdagen som sedan 2001 infaller den 26 september. Syftet är att lyfta fram språk och språkinlärning som någonting...
Bli inspirerad
12 sep 2023 07:38
Sanda satsar på alternativ och kompletterande kommunikation
För fem år sedan började Sanda anpassade gymnasieskola sin satsning på alternativ kompletterande kommunikation eller AKK som det ofta förkortas. Måle...

Relaterade blogginlägg

Språkutveckling genom musik
24 jun 2024 08:51
Sommar och sol, ukulele och fiol!
I musiksalen sitter 10 förväntansfulla elever som går i trean. Jag har haft en lektion om instrument och spelat lite på mitt huvudinstrument som är f...
Språkutveckling genom musik
18 mar 2024 07:48
Resan med "Resan"
Förra blogginlägget handlade om ljud och musiklyssning. Jag hade tänkt fortsätta skriva om det, men måste först få berätta hur vi firade modersmålsda...
Språkutveckling genom musik
31 aug 2023 09:25
“Jag är helt omusikalisk och tondöv!”
Nytt läsår och nya möjligheter! Tycker du att det är svårt med musikundervisning eller undviker att ta hjälp av musiken i förskolans språkundervisnin...