Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Upphovsrätt och GDPR

Verksamheten i förskola och skola styrs av skollagen, läroplaner och kursplaner. Det finns också en mängd andra lagar och förordningar att förhålla sig till. Två områden som ofta är aktuella i pedagogiska sammanhang är upphovsrätt samt dataskyddsförordningen (GDPR).

I det pedagogiska arbetet uppstår exempelvis situationer där det är viktigt att känna till hur upphovsrätten fungerar. Det kan handla om att använda bilder i undervisningsmaterial eller om att visa film för barn eller elever.

Som pedagog ställs man också ofta inför frågor kopplade till dataskyddsförordningen. Bland annat kräver många digitala lärresurser en inloggning. Man kan också bli uppmanad att skapa en grupp eller en klass där man sedan lägger in barn eller elever. I dessa situationer är det viktigt att känna till vad som är en personuppgift samt hur man undviker att sprida dessa.

  • Publicerad: 19 okt 2022
  • Senast uppdaterad: 24 apr 2023
Dela sidan

Relaterat utbildningsmaterial

10 okt 2022 14:34
Dataskyddsförordningen, GDPR
Som pedagog ställs du ofta inför frågor kopplade till dataskyddsförordningen. Bland annat kräver många digitala lärresurser en inloggning. Du kan ock...