Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Utomhuspedagogik

Här hittar du information om utomhuspedagogik och du får tips, råd och motivation för att ta dig och din pedagogik utomhus och till nya nivåer.

Det finns många fördelar med att undervisa utomhus. Oavsett om du inte ännu tagit steget ut med din undervisning eller redan ser det som en självklarhet finns här handfasta tips, råd och motivation för att undervisa utomhus.

  • Prata ihop dig med en kollega, det kanske är fler som vill ta steget ut mer regelbundet.
  • Bygg upp ett litet förråd eller ”bibliotek” med färdiga utomhuspedagogiska grejer på skolan, färdiga aktiviteter med tillhörande material och utrustning. Allt behöver inte byggas upp på en gång, låt det ta tid.
  • Se till att ha ett naturområde eller skolskog att gå till som inte ligger för långt bort. Det ska vara enkelt att ta sig dit. Finns det ingen skog kanske det finns en lummig plats på skolgården eller annan plats i närområdet. En plats där eleverna kan lära känna sin utemiljö genom regelbundna besök och känna sig ”som hemma”.
  • Samarbeta med lärare i andra skolämnen, kan ni samordna en uteaktivitet där fler skolämnen berörs?
  • Skapa bra rutiner i er uteverksamhet till exempel: ha en samlingsplats, en gräns för var naturområdet börjar och slutar, ta mellanmål eller fruktstund i samband med utevistelsen, vad innebär det att vara ”klädd efter väder” ..
  • Även korta stunder utomhus är värdefulla för att få in dessa rutiner.

Växelverkan och variation

Elever som får växla mellan inomhus- och utomhusundervisning minns bättre. Exempelvis kunde eleverna mer ingående förklara fotosyntesen och begrepp om undervisningen skett i olika när- och lärmiljöer. Den bidrar också till ett ökat kunskapssammanhang, färre konflikter och eleverna får använda fler sinnen. Eleverna får också fördelar om undervisningen sker i en variation mellan teori och praktik.

Frisk luft

Redan efter ett par minuter utomhus sänks kortisolhalten i blodet, stresshormonerna. Det gäller både elever och lärare. Det är alltså en ”friskfaktor” att vara utomhus.

Naturkontakt

Naturkontakt ger god återhämtning från stress. Ska barn och elever lära sig om naturen är det självklart att det är lämpligt att vara i den riktiga naturen. Att lyssna på fåglarna under våren istället för fågelläten i en app, men det behöver inte enbart vara naturvetenskap som sker utomhus. Som lärare kan du kan flytta ut din undervisning i samtliga ämnen och teman.

Fysisk aktivitet

Mer tid för teoretiska ämnen leder inte med automatik till bättre skolresultat. Den senaste kunskapsöversikten om utomhusundervisning visar att mer fysisk aktivitet under skoldagen leder till att förbättrade resultat i de teoretiska ämnena bland elever i grundskoleålder, även om mera forskningsstudier behövs för att kunna dra mer långtgående slutsatser.
Klassrumspedagogik är betydelsefull, men det behövs mer för elevers lärande och utveckling.

I Naturskolan på Upptech i Jönköping sker undervisningen ute i naturen. Eleverna använder sina sinnen och upplevelser i lärandet.

Lektioner

Naturskolan har temalektioner för grupper från förskolan upp till årskurs 6.

Fortbildning

Om du vill få inspiration och idéer till mer utomhusundervisning på din skola kan du boka någon av Naturskolans fortbildningar.

Utlåningsmaterial

Naturskolan erbjuder även lån av utomhuspedagogiskt material till skolor och förskolor inom Jönköpings kommun. Matematiklådor och svenskalådor med pedagogiskt material, webbägg, kikare, ryggsäcken ”Skogen i skolan” och småkrypslådan finns för utlån.

Ekobussen tar med elever på högstadiet och gymnasiet ut i naturen. Målet är att väcka nyfikenhet och intresse för naturen och sprida kunskap om ekologiska samband och miljövårdsfrågor. Här använder eleverna sina sinnen och upplevelser i lärandet.

Läs mer och boka Ekobussen:

Här får du tips om platser att vara på, men också var du kan låna grejer som exempelvis muurikka och tält till utomhusaktiviteter. Här finns också en rad andra handfasta tips.

Vill du ha mer tips och idéer hur du kan ta din undervisning utomhus? Här hittar du kontaktpersoner som gärna hjälper dig.

Sabine Lind, Verksamhetsutvecklare Naturskolan
E-post: sabine.lind@jonkoping.se

Ulrika Franke, Upptech
E-post: ulrika.franke@jonkoping.se

Linus Ögren, Lärare inriktning fritidshem, ansvarig för skolskogen på Attarpskolan
E-post: linus.ogren@jonkoping.se

  • Publicerad: 23 mar 2022
  • Senast uppdaterad: 23 apr 2024
Dela sidan

Relaterat utbildningsmaterial

2 nov 2022 16:15
Lär dig att arbeta med reflektionsböcker i förskolan
Böckerna används i ett undervisningssyfte där barnen kan utforska och dokumentera om sådant de upptäcker t.ex. i naturen.
1 nov 2022 11:02
Mer friluftsliv i skolan
Få nya verktyg och inspiration till att planera och genomföra undervisning och friluftsdagar som ger positiva upplevelser av friluftsliv.

Relaterade nyheter

Nyhet
28 mar 2023 10:15
Studenter lär sig utomhusundervisning på Attarpsskolan
På Attarpsskolan i Bankeryd får elever från förskoleklass till årskurs 3 utomhusundervisning av fritids- och utomhuspedagogen, Linus Ögren. I vår kom...
Lärglädjespridare
1 dec 2022 10:13
"Vi bjuder in eleverna till delaktighet"
Louise och Åsa är årets sista Lärglädjespridare. Möt två fritidslärare som bl.a. arbetar med äventyrspedagogik, ett upplevelse- och samarbetsbaserat ...

Relaterade blogginlägg

Utomhuspedagogik
30 apr 2024 08:47
Utomhuspedagogik i stadsmiljö
Per Brahegymnasiet ligger mitt i Jönköping och vid första tanken kan man tänka att vi inte har mycket till natur kring skolan. Men det finns mer än v...
Utomhuspedagogik
13 mar 2024 07:23
Att utforska världen
I det här blogginlägget kommer jag att presentera olika lektioner och metoder för utomhuspedagogik med rörelse och sensorisk inlärning i fokus. Vi ko...
Utomhuspedagogik
5 feb 2024 15:24
Med en känsla av äventyr
En ny termin har startat och med den öppnar sig nya möjligheter. Eleverna har återvänt till skolan, jag är redo med nya lektioner och överallt finns ...