Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Sexualitet, samtycke och relationer med Kalle Norwald

29 aug 2023 13:38

Aktuellt just nu

Det som tidigare kallats för sex och samlevnad har ersatts av ett nytt kunskapsområde – sexualitet, samtycke och relationer. Under året är Kalle Norwald ute och föreläser om ämnet på våra skolor.

I och med läroplansändringarna den 1 juli 2022 har tidigare sexualundervisning bytt både namn och innehåll.

Det här innebär flera stora förändringar. För att uppfylla den nya läroplanens krav kommer grundskola och gymnasium att behöva fördela ansvaret för sexualundervisningen mellan fler lärare och integrera innehållet i olika ämnen.

Utbildningsförvaltningen har valt att bjuda in en expert på området – sexolog, socionom och pyskoterapeut Kalle Norwald. Många känner osäkerhet kring att prata om sexualitetsrelaterade frågor. Under året hålls därför flera föreläsningar där han ger ut handfasta tips till dig som arbetar med elever på våra grundskolor och gymnasier.

Mer än bara sex

Sexualitet, samtycke och relationer är ett brett kunskapsområde som berör allt ifrån identitet, hälsa, hedersrelaterat våld, förtryck, pornografi och mycket mer. Det omfattar även frågor om normer och jämställdhet vilket ingår i arbetet med likabehandling och skolornas värdegrund.

– Vi kan ge kunskap som utvecklar ett mer kritiskt förhållningssätt till information. Det är omöjligt att inte stöta på stereotyper, falsk information och fördomar, men vi kan bli medvetna om det. Det ökar elevernas självkänsla, säger Kalle Norwald på föreläsningen för gymnasiepersonal under uppstartsdagen på Per Brahegymnasiet den 11 augusti.

”Frisk före risk”

Undervisning om sexualitet, samtycke och relationer är ett hälsofrämjande arbete som syftar till att stärka elevernas fysiska och psykiska välbefinnande. Därför uppmanar läroplanen en balans mellan risk- och friskperspektiv.

– Historiskt sett har sexualundervisningen främst fokuserat på risker, men det är lika viktigt att rusta eleverna inför ett positivt förhållningssätt till sig själv och sina relationer med förtroende, självkänsla, njutning och god kommunikation. Tänk ”frisk före risk”, säger Kalle Norwald.

Föreläsaren Kalle Norwald står på scen och pratar

Med hjälp av humor och kloka råd förklarar Kalle Norwald att sexualitetsrelaterade teman är ett hälsofrämjande arbete.

Alla kan bidra till helhetsbilden

Den största förändringen stavas ämnesintegration. Ansvaret för sexualundervisningen fördelas mellan fler lärare och ska integreras i olika ämnen. Men hur går det till rent praktiskt?

Biologiläraren har inte längre ensamt ansvar för sexualundervisningen, vilket betyder att du kan lyfta sexualitetsrelaterade frågor även i undervisning av ett helt annat ämne. Det kan handla om skällsord på svenskan, kondomers material på kemin eller synen på kärlek och känslor i olika historiska epoker. Alla kan på så vis bidra med perspektiv till helhetsbilden av kunskapsområdet.

– Du som tycker att det är jobbigt att undervisa i sexualundervisning kan ta ett icke-sexuellt ämne och börja där. Ta till exempel tillbaka frågan om hur man är en bra kompis, säger Kalle Norwald.

”Eleverna vill prata med oss”

Sexolog, socionom och psykoterapeut Kalle Norwald betonar att du som pedagog inte behöver ha svar på alla frågor. Framför allt uppmanar han till att våga ha dialog.

– Bristande kunskap i skolan leder till otrygghet för eleverna som får hitta informationen på egen hand. På internet stöter vi på bra och mindre bra material. Många ungdomar berättar att de saknar en vuxen att ställa frågor till, så jag vet att eleverna vill prata med oss!

Nästa föreläsning kring sexualitet, samtycke och relationer är planerad till den 23 oktober 2023. Denna gång välkomnas ledningspersonal och EHT-team i åk F-6.

Bakgrund

År 1955 var Sverige först i världen med att införa obligatorisk sexualundervisning. Sedan dess har mycket förändrats och de senaste läroplansändringarna har utvecklats under flera års tid.

2018: Skolinspektionen släpper rapport om brister i skolans sexualundervisning

2020: Riksdagsbeslut om stärkt undervisning i sexualitet, samtycke och relationer. Ämnet blir även obligatoriskt inom lärarutbildningen (men inte på förskollärarutbildningen).

2022: Ny läroplan och ny benämning: Sexualitet, samtycke och relationer.

Vad omfattar arbetet med sexualitet, samtycke och relationer?

Kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer ska enligt läroplanerna:

  • främja elevernas hälsa och välbefinnande
  • stärka förmågan att göra medvetna och självständiga val
  • bidra till förståelse för egna och andras rättigheter
  • förmedla betydelsen av samtycke
  • omfatta kunskaper om maktstrukturer kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck
  • utveckla elevernas kritiska förhållningssätt till framställningar av relationer och sexualitet i olika medier och sammanhang, bland annat i pornografi.
Dela sidan

Relaterade nyheter

Aktuellt just nu
5 okt 2023 07:22
Ljusmanifestation för barns rättigheter - anmälan öppen
Måndag den 20 november tänder vi ljuslyktor för att uppmärksamma barns rättigheter. Ju fler som deltar i ljusmanifestationen, desto starkare och mäkt...
Aktuellt just nu
20 feb 2023 12:56
Utbildningsinsats kring kränkande behandling
För att öka kunskapen hos våra grundskoleelever om vad kränkande behandling är, hur de ska agera om de själva eller någon annan blir utsatt och vilka...
Aktuellt just nu
13 apr 2023 10:11
Normstorm är alltid aktuellt på Alfred Dalinskolan
Normstorm är ett normkritiskt och normkreativt projekt där elever på högstadiet och gymnasiet bl.a. skapar normkreativa bilder och konst som ställs u...