Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Handlingsplan särskild begåvning

Antal Sidor: 11

Organisatoriska förutsättningar för barn och elever med särskild begåvning

För att du ska kunna kartlägga särskild begåvning och anpassa undervisningen för dessa barn och elever behöver du organisatoriska förutsättningar för uppdraget.

Detta kan till exempel innebära att huvudman och rektor skapar möjligheter för:

  • Mötesplatser för lärande. Det kan organiseras i eller utanför skolans schema.
  • Acceleration i olika ämnen eller årskursacceleration.
  • Berikning i olika ämnen.
  • Att i vissa fall anlita en utvald mentor för barnet eller eleven med särskild begåvning..
  • Att när det är aktuellt, skapa möjligheter för extra anpassningar och särskilt stöd.
  • Kompetensutveckling för pedagoger.
  • Organiserad struktur för hur kommunen ska bemöta barn och elever med särskild begåvning.

Barn och elever med särskild begåvning har lika stor rätt som alla andra att bli bemötta efter sina förutsättningar och behov. Ibland kan det innebära att resurser och undervisning måste fördelas på nya sätt. Förskolan och skolan ska vara likvärdig för alla barn och elever. Enligt läroplanerna innebär detta att resurser därför måste fördelas olika. Det står också att undervisningen aldrig kan utformas lika för alla. Citatet från Lgr22 har liknande text i läroplanerna för förskola och gymnasium.

"Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. "

- Läroplanen för grundskolan 22

För läsbarhetens skull har referenser utelämnats i texten. Referenserna nedan ger stöd åt texten på denna sida.

  • Publicerad: 21 jun 2023
  • Senast uppdaterad: 29 maj 2024
Dela sidan

Relaterat utbildningsmaterial

30 jan 2024 16:32
Konferens om särskild begåvning
Jönköpings kommun arrangerade en konferens om särskild begåvning den 25 januari 2024 på Elmia i Jönköping. Nationella och internationella talare gav ...
21 jun 2023 10:42
Särskild begåvning
Som pedagog möter du många barn och elever. Fem procent av dessa kan enligt Skolverket räknas som särskilt begåvade och de behöver ofta andra utmanin...

Relaterade nyheter

Nyhet
14 mar 2024 06:34
Se konferensen om särskild begåvning i efterhand
Nu har du möjlighet att i efterhand ta del av hela konferensen om särskild begåvning som Jönköpings kommun arrangerade den 25 januari 2024 på Elmia i...
Aktuellt just nu
23 feb 2023 13:47
Särskild begåvning - kompetensutveckling med start ht 23
Är du intresserad av att delta i kompetensutveckling kring särskild begåvning med efterföljande uppdrag? Nu har du som jobbar som förskollärare, lära...
Lär dig mer
9 nov 2023 09:32
Konferens: Ta del av ett kunskapslyft om särskild begåvning
Varmt välkommen till konferens! Här får du ta del av värdefulla insikter från flera kunniga talare om hur förskolan, grundskolan och gymnasiet på ett...