Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Tema

På våra temasidor hittar du inspirerande och kompetensutvecklande innehåll inom specifika områden som till exempel språkutveckling, utomhuspedagogik eller internationalisering.

Här hittar du information om beredskapsarbetet på våra skolor och förskolor.

Här hittar du information om utbildningsförvaltningens internationella arbete och vilka möjligheter till internationellt utbyte som du som...

Kollegialt lärande är ett strukturerat samarbete där du som pedagog utbyter erfarenheter med dina kollegor. Genom denna metod utvecklas...

Social hållbarhet handlar om våra mänskliga rättigheter. För oss pedagoger innebär det att vi har barnet och eleven i fokus med gemensam...

Språk är ett viktigt redskap för lärandet. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett...

Som pedagog möter du många barn och elever. Fem procent av dessa kan enligt Skolverket räknas som särskilt begåvade och de behöver ofta...

Den ökade digitaliseringen i skolan skapar möjligheter, men också utmaningar. För att möta eleverna i deras verklighet behöver vi som...

Verksamheten i förskola och skola styrs av skollagen, läroplaner och kursplaner. Det finns också en mängd andra lagar och förordningar att...

Här hittar du information om utomhuspedagogik och du får tips, råd och motivation för att ta dig och din pedagogik utomhus och till nya...