Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Språkstörning

En språkstörning innebär svårigheter med att förstå och använda språket. Detta kan innebära problem med att tala, lyssna, läsa eller skriva. Här kan du som är verksam inom förskola och skola i Jönköpings kommun hitta stöd i att undervisa barn och elever med språkstörning.

Språkstörning, internationellt även kallat DLD (developmental language disorder), innebär att språkförmågan inte utvecklas i samma takt eller på samma sätt som hos jämnåriga kamrater. Barn och elever som har en språkstörning kan ha svårigheter att förstå och tolka vad andra säger och ha svårigheter att uttrycka sig så att andra förstår. Svårigheterna finns ofta både muntligt och skriftligt. Till exempel kan det finnas svårigheter med läsförståelse och svårigheter att formulera sig i skrift.

Då skolspråket ställer höga krav på den språkliga förmågan blir barn och elever med språkstörning särskilt sårbara i skolan. Det är därför extra viktigt att elever med språkstörning får rätt förutsättningar att kunna möta de språkliga kraven de ställs inför i undervisningen.

Tidig upptäckt och stöd kan göra stor skillnad för att hjälpa barn och elever med språkstörning att utveckla sina kommunikationsförmågor.

Språkstörning är vanligt och finns hos ca 6-8 % av befolkningen, vilket motsvarar ungefär två elever i varje klass. Språkstörning förekommer ofta samtidigt som andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, dyslexi och autism. Det är vanligt att ha någon nära familjemedlem som också har språkliga svårigheter eller läs- och skrivsvårigheter.

Olika sätt att stötta språket och ge goda förutsättningar för en elev i undervisningen kan vara att:

 • Tala i korta enkla meningar
 • Ge instruktioner i rätt ordning
 • Sänka taltempot och ta fler pauser
 • Kontrollera förståelse genom att be eleven återberätta med egna ord
 • Ge tillräckligt med tid att berätta
 • Ge alternativ
 • Upprepa och korrigera passivt
 • Förklara nya ord och begrepp
 • Använda visuellt stöd

Se filmen ”Språkstörning – en introduktion” ovan för mer fakta och råd. Filmen handlar främst om språkstörning i skolåldern men råden kan även vara användbara för dig som möter barn med språkstörning i förskolan.

Kommunens grundskolor och anpassade grundskolor är välkomna att kontakta skollogopederna för kompetensutveckling, rådgivning och handledning.

 • Publicerad: 4 jun 2024
 • Senast uppdaterad: 4 jun 2024
Dela sidan

Relaterat utbildningsmaterial

27 okt 2022 08:30
InPrint 3 - Så här orienterar du dig
Denna film beskriver hur du orienterar dig runt i programmet och se vilka olika knappar och funktioner som finns i Inprint 3.
6 dec 2023 16:46
InPrint 3 - Widgit media
Denna film visar Widgit media som är en ytterligare bildbank i InPrint 3. Förrutom alla symbolbilder som finns i Inprint så finns det också ytterliga...
17 jan 2023 16:39
InPrint 3 - Namn
Denna film beskriver hur du ändrar och lägger till nya namn i Inprint 3.

Relaterade nyheter

Vad säger forskningen
10 okt 2023 14:10
Camilla och Malin har skrivit uppsats om språkstörning
Camilla och Malin är båda speciallärare och har gjort en kvalitativ intervjustudie kring lärares arbete med elever med språkstörning i årskurs 1 till...
Aktuellt just nu
20 nov 2023 07:28
Nordskogens skola är Jönköping kommuns första resursskola
På Jöransberg i Huskvarna ligger Nordskogens skola som är en skola med inriktning särskilt stöd, en så kallad resursskola. Den vänder sig till elever...

Relaterade blogginlägg

IT och specialpedagogik
6 mar 2024 16:08
Visualisera ännu mera…
Vet du skillnaden mellan bildstöd och visuellt stöd? Jag kommer ofta på mig själv att använda begreppen lite slarvigt och otydligt och det är det nog...
IT och specialpedagogik
27 nov 2023 07:42
Från skärm till pärm?
Efter regeringens utspel kring digitalisering i förskola och skola där de myntade begreppet "Från skärm till pärm" så har debatten kring digitala ver...
IT och specialpedagogik
10 okt 2023 07:30
Några tankar kring kommunikationens betydelse
För mig är kommunikation kärnan i lärande och utveckling för barn och elever. I detta blogginlägg resonerar jag kring olika aspekter av kommunikation...