Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Trygg på nätet

Trygg på nätet

Den ökade digitaliseringen i skolan skapar möjligheter, men också utmaningar. För att möta eleverna i deras verklighet behöver vi som skolpersonal mer kunskap om och förståelse för livet på nätet.

På den här sidan får du som pedagog tips på olika sätt att arbeta med det som händer i elevernas digitala miljöer.
I första hand är materialet avsett för att höja skolpersonalens kompetens på området, men det går också att använda gentemot elever och vårdnadshavare, till exempel i klassrummet och på föräldramötet.

Filmen nedan riktar sig till personal på skolan och handlar om hur hur vi kan hjälpas åt att skapa trygghet på nätet.

Till varje område som tas upp i filmen finns uppgifter och länkar. Dessa är tänkta att utgöra ett underlag för ett fortsatt arbete i personalgruppen och med eleverna. Via länken nedan hittar du arbetsmaterialet samt ytterligare en film om källkritik.

 

Böcker
Vad gör unga på nätet? och Nätmobbning, näthat och nätkärlek av Elza Dunkels
innehåller konkreta och praktiska råd för hur vi som vuxna kan förebygga och hantera kränkningar som sker på nätet. Böckerna ger en bakgrund till nätmobbning och lyfter fram likheter och skillnader mellan mobbning som sker i IRL.

Digitala resurser
Internetstiftelsen ger ut guider och rapporter om internetanvändning och medievanor, t ex. Eleverna och internet, Motverka nätmobbning och Vad får man säga på nätet?

Digitala resurser
Internetstiftelsen verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Inom deras satsning Digitala lektioner finns arbetsmaterial om t ex. netikett (etikett på nätet), lag och rätt, säkerhet och digital källkritik.

Statens medieråd arbetar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska följa medieutvecklingen när det gäller barn och unga, samt sprida information och ge vägledning om barns och ungas mediesituation.

På uppdrag av regeringen driver Statens medieråd No Hate Speech Movement, en kampanj som bland annat genomförs i syfte att höja kunskapen om rasism och liknande former av fientlighet på internet bland barn och unga. Inom kampanjen tar Statens medieråd fram informationsmaterial och pedagogiska verktyg.

Organisationen Make Equal och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor står bakom Näthatshjälpen, en sida med konkreta tips på hur man hanterar näthat.

Har du blivit illa behandlad på nätet? Är det någon som har skrivit något nedsättande om dig eller kanske lagt upp en bild på dig som du inte vill att andra ska se? Eller är du förälder till ett barn som råkat ut för något liknande? Datainspektionen arbetar för att se till att inte vem som helst får göra vad som helst med dina personuppgifter. De ger även råd och vägledning till den som blivit drabbad.

Surfa Lugnt vill ta vara på allt positivt som finns i ungas internetanvändande, som engagemang, kommunikation och kunskapsutbyte och samtidigt ge vuxna mer kunskap att hantera fallgropar på nätet som till exempel mobbning och integritetsfrågor.

I samarbete med Atea har det genomförts föreläsningar i källkritik och nätsäkerhet. Föreläsningarna går att titta på i efterhand via länkarna nedan.

Att avgöra vad som är sant eller falskt på nätet är svårt. Inga verktyg eller metoder ger hundraprocentiga svar, men att ha ett kritiskt förhållningssätt till information man möter t. ex i sociala medier är en bra början.

Böcker
Skolan i en digital omvärld av Anders Thoresson ger en bred och lättillgänglig översikt av de möjligheter och utmaningar som tekniken för med sig. De positiva sidorna av teknikutvecklingen samsas med råd om hur vuxna såväl som elever kan skydda och värna vår integritet. Boken ger viktig grundkunskap om det digitala samhälle som lärare förväntas undervisa om. Innehållet fungerar också som ett diskussionsunderlag i både lärarrum och klassrum.

Linnéa Jonjons och Åsa Larsson står bakom det svenska faktagranskarinitiativet Viralgranskaren som grundades 2014. I Viralgranskarens handbok ges en omfattande genomgång av hur och varför fejkade eller missvisande påståenden spridits. Läsaren får praktiska tips om hur man själv kan genomskåda bluffar och lögner.

Utifrån de fyra hörnstenarna hantera, skapa, dela och förstå går Frida Monsén igenom hur arbetet med att utveckla elevernas digitala kompetens kan integreras i alla ämnen i boken Digital kompetens i skolan och klassrummet. Källkritik, digital läsning, digitala verktyg, delning samt kod och programmering är några av de moment som behandlas i boken, tillsammans med förslag på olika aktiviteter och diskussionsfrågor.

Digitala resurser
​Via moduler på Lärportalen erbjuder Skolverket kompetensutveckling genom kollegialt lärande. Modulen Säker användning av nätet syftar till att ge vuxna i skolan kunskap att stötta eleverna så att nätanvändningen blir så säker och trygg som möjligt. Modulen lyfter nätets möjligheter men ger också ingångar till att starta ett förebyggande arbete för att hantera nätets baksidor.

Att kunna söka och värdera information är nödvändiga kompetenser för att hantera informationsflödet i vårt digitaliserade samhälle. Det står också tydligt uttryckt i läroplanerna att eleverna behöver lära sig detta för att klara sina studier i olika ämnen. Modulen Kritisk användning av nätet vill inspirera till diskussioner om informationssökning och källkritik i klassrum och skolbibliotek, helst som en integrerad del av skolans ämnen.

Böcker
I Visuell drog: om barn, unga och nätporr granskar Maria Ahlin och Ulrica Stigberg barns och ungdomars relation och inställning till pornografi. Till sin hjälp har de forskare, psykologer, poliser och framförallt ungdomar, som delar med sig av sin verklighet. Visuell drog är inte en moralbok som skriver människor på näsan utan barnens bästa är utgångspunkten som genomsyrar hela boken. 

Digitala resurser
Kommunens nätverk har ett filter som hindrar åtkomst till sajter som innehåller olämpligt, skadligt eller olagligt innehåll, som t ex porr och spel.

Rädda barnen har gett ut handboken Nätsmart med tips och råd om hur du som vuxen kan skydda barn mot sexuella övergrepp på nätet.

Stopp min kropp är en handbok från Rädda barnen om hur man som vuxen pratar med barn i olika åldrar om kroppen, gränser och sexuella övergrepp.

Nedan finns även länkar till filmer om samtycke.

Böcker
Mitt barn på nätet av Maria Dufva guidar dig som förälder om hur du kan skapa trygga förutsättningar för ditt barns liv på nätet. Den ger praktiska råd hur du kan möta ditt barn i samtal kring internet både positivt/negativt. Hur man lyfter upp känsliga ämnen och hur man skapar trygga samtal med barnen.

I Hjärnbalans: digital detox i en uppkopplad vardag diskuterar hjärnforskaren Katarina Gospic vardagsbalans utifrån den snabba digitala utvecklingen och hur den påverkar oss.

Digitala resurser
Nätföräldrar är en handbok från BRIS som har till syfte att stötta dig som förälder att prata med ditt barn om tillvaron och vardagen här på nätet

På BRIS.se finns flera sidor för vuxna om barns liv på nätet, t ex Utsatt på nätet, Säker på nätet och Barnets vardag på nätet.

Böcker
Värsta bästa nätet av Maria Dufva ger konkreta råd om hur man ska agera till exempel när någon som vill videochatta säger att kameran är trasig eller när man fått ett otäckt kedjebrev. Författaren reder ut vad som klassas som ett brott och vem i vuxenvärlden man kan vända sig till när mobilen börjat kännas som ett elakt monster. I boken får barnen också lära sig hur man ska bete sig för vara en schyst kompis, hur man bryter sitt gamingberoende och hur man blir mer källkritisk så att man kan känna igen fejkade nyheter.

Koll på nätet av Monika Staub Halling reder ut begreppen kring internet. Den tar bl a upp frågor om upphovsrätt, att dela eller inte, kränkningar, grooming, filterbubblor, klickbete och källkritik. I boken finns också insprängda ordförklaringsrutor och listor med praktiska tips.

Digitala resurser

Om du går i skolan eller förskolan i Jönköpings kommun och har blivit utsatt för kränkningar kan du eller din förälder höra av sig till kommunens barn- och elevombud för att få råd och hjälp.

  • Publicerad: 20 apr 2022
  • Senast uppdaterad: 21 feb 2024
Har du frågor?

Elin Skoghäll

Barn och elevombud

036-10 51 26

Dela sidan