Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Handlingsplan särskild begåvning

Antal Sidor: 11

Fördjupning kring särskild begåvning

Här kan du läsa lite extra om särskild begåvning. Främst hänvisas du till Skolverkets stödmaterial för särskild begåvning. Du uppmuntras även att titta på introduktionsfilmen om särskild begåvning med Elisabet Mellroth som föreläsare.

Det är inte alltid lätt att uppmärksamma och ge stöd till barn och elever med särskild begåvning. Tänk på dessa barn och elever som en del av alla andra. Du möter dem troligtvis varje dag precis på samma sätt som du möter barn och elever i behov av stöd varje dag.

Skolverkets stödmaterial för särskilt begåvade elever

Skolverket har sedan 2015 ett stödmaterial för undervisning av elever med särskild begåvning. Jönköpings kommun rekommenderar att du skapar dig baskunskaper om barn och elever med särskild begåvning genom att läsa delar av Skolverkets material samt att titta på filmerna på denna sida. För djupare kunskap behöver du kompetensutveckling.

Från Skolverkets stödmaterial om särskilt begåvade elever:

"Fem procent av eleverna kan räknas som särskilt begåvade. De behöver många gånger andra utmaningar än sina klasskamrater. År 2010 förtydligades skollagen och där står nu att elever som lätt når de betygskriterier som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. De särskilt begåvade eleverna mår bra av att få stora utmaningar utifrån sina styrkor. De behöver lära och diskutera på sin nivå. De behöver också mötas med respekt och acceptans utifrån sina förutsättningar och behov. Det är inte alltid lätt att uppmärksamma en särskilt begåvad elev eftersom det händer att de underpresterar i skolan, för att passa in eller för att de har tappat lusten att lära."

Inledning - att uppmärksamma de särskilt begåvade eleverna

Linda Mattsson och Eva Pettersson beskriver de särskilt begåvade eleverna och riskerna med att inte uppmärksamma och möta dem. Här finns också en sammanfattning av hela materialets innehåll.


Särskilt begåvade barn

Johanna Stålnacke ger en introduktion om särskilt begåvade barn i skolan. Hon tar också upp hur särskild begåvning kan definieras och upptäckas, socioemotionell utveckling och behovet av acceptans, kognitiv utveckling samt nödvändigheten av utmaning i undervisningen.


Organisatorisk och pedagogisk differentiering

Anette Jahnke ger exempel på hur skolor, genom olika typer av differentiering, kan planera och genomföra undervisning utifrån särskilt begåvade elevers förutsättningar och behov.


Att ge förutsättningar för skolornas arbete

Sara Penje och Inger Wistedt beskriver hur huvudmän och skolor kan arbeta med att utveckla utbildningen för att möta särskilt begåvade elever och hur ansvaret för dessa insatser kan fördelas. Dessutom lyfts vikten av kompetensutveckling.


Att undervisa elever med särskild begåvning

Linda Mattsson och Eva Pettersson beskriver övergripande om att undervisa barn och elever med särskild begåvning.

  • Publicerad: 21 jun 2023
  • Senast uppdaterad: 29 maj 2024
Dela sidan

Relaterat utbildningsmaterial

30 jan 2024 16:32
Konferens om särskild begåvning
Jönköpings kommun arrangerade en konferens om särskild begåvning den 25 januari 2024 på Elmia i Jönköping. Nationella och internationella talare gav ...
21 jun 2023 10:42
Särskild begåvning
Som pedagog möter du många barn och elever. Fem procent av dessa kan enligt Skolverket räknas som särskilt begåvade och de behöver ofta andra utmanin...

Relaterade nyheter

Nyhet
14 mar 2024 06:34
Se konferensen om särskild begåvning i efterhand
Nu har du möjlighet att i efterhand ta del av hela konferensen om särskild begåvning som Jönköpings kommun arrangerade den 25 januari 2024 på Elmia i...
Aktuellt just nu
23 feb 2023 13:47
Särskild begåvning - kompetensutveckling med start ht 23
Är du intresserad av att delta i kompetensutveckling kring särskild begåvning med efterföljande uppdrag? Nu har du som jobbar som förskollärare, lära...
Lär dig mer
9 nov 2023 09:32
Konferens: Ta del av ett kunskapslyft om särskild begåvning
Varmt välkommen till konferens! Här får du ta del av värdefulla insikter från flera kunniga talare om hur förskolan, grundskolan och gymnasiet på ett...