Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Rasism och antisemitism

En illustartion som visar en person som håller upp sin ena hand i stopptecken.

Här hittar du information om rasism i förskola och skola.

Rasism är ett samhällsproblem som dagligen drabbar barn och elever i förskolan och skolan. Parallellt med denna utsatthet tenderar rasism i flera fall att både förnekas och förminskas. Hur kommer det sig?

I Sverige finns det en generell bild av att alla ges lika möjligheter oavsett vem man är. Rasism förstås som något extremt som endast existerar hos enstaka individer eller grupper. Att förstå rasism på det här sättet innebär att den strukturella rasismen, det som involverar både medvetna och omedvetna handlingar, varken uppmärksammas eller synliggörs. Strukturell rasism i förskolan och skolan kan t ex handla om att individer inte får samma stöd som ”majoritetseleven”, att de blir exotifierade, eller att de upplever ett utanförskap som inte tas på allvar.

Vi behöver därför bli bättre på att se rasism i olika former i förskola och skola. Dels förstås genom att fortsätta agera tydligt vid enskilda barn och elevers rasistiska uppträdanden, dels på att upptäcka och prata om strukturell rasism.

Rädda Barnens rekommendationer

  • Höj kompetensen hos skolpersonalen vad gäller rasism generellt, och hur man förbygger den specifikt.
  • Utsätt er egen praktik för kritisk granskning. Vilka underförstådda normer och förhållningssätt råder? Vilken världsbild förmedlar dessa perspektiv?
  • Gå igenom läromedel och pedagogiska exempel för att se om de reproducerar stereotyper om etnisk tillhörighet, religion och/eller kultur.

 Antisemitism är en del av en historisk rasistisk struktur som lever vidare i vårt samhälle idag. Likt annan form av rasism synliggörs detta både genom ett öppet antisemitiskt beteende och på en strukturell nivå. I förskolan och skolan kan det handla om en begränsad tillgång av bilder och berättelser om olika sätt att leva och vara judisk vilket leder till svårigheter för andra barn och elever att identifiera sig med det judiska som en del av deras stad. Förintelseundervisningen är ett annat exempel som tenderar att fastna i historiska fakta med konsekvensen att inte koppla det till hur livet är för en modern jude idag.

I förskolan och skolan kan vi därför bli bättre på att uppmärksamma den judiska minoriteten, och våra övriga nationella minoriteter, med målet att deras historia och kultur ska betraktas som en del av den svenska historien och kulturen. Vi kan börja med vår egen kunskap och sedan fundera över vår verksamhet och hur vi involverar våra barn och elever i arbetet.

Arneback, E. & Jämte, J. (2019). Att motverka rasism i förskolan och skolan. Natur & Kultur Digital.

Rädda Barnen, 2021. Vuxna - vad gör dom? Barns röster om rasism i skolan.

Katzin, M, 2021. Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap.

  • Publicerad: 26 okt 2022
  • Senast uppdaterad: 10 aug 2023
Dela sidan

Relaterat utbildningsmaterial

25 okt 2022 10:52
Demokrati och mänskliga rättigheter
Forum för levande historia har skapat material för lärare som stöd i arbetet med frågor om demokrati och mänskliga rättigheter. På den här sidan hitt...
24 okt 2022 13:02
Identifiera, bemöta och undervisa om antisemitism
Skolverket har tagit fram material om hur du och din skola kan få mer kunskap om och arbeta mot antisemitism med fokus på att identifiera, bemöta och...
24 okt 2022 16:52
När rösterna tystnar -fortbildning om förintelsen
Den här filmen skildrar människors livsöden och upplevelser under förintelsen i syfte att synliggöra nazismens faror och konsekvenser. Till filmen fi...

Relaterade nyheter

Aktuellt just nu
13 feb 2023 14:11
Fortbildning om antisemitism och Förintelsen
I uppdraget att utveckla och stärka arbetet mot antisemitism och rasism bjuder vi in till en tvådagars fortbildning för lärare, skolledare, fritidspe...
Aktuellt just nu
16 aug 2023 11:00
Utbildningsmaterial i HBTQI
Den 21-27 augusti är det Pridevecka i Jönköping. Hur kan du som lärare och pedagog uppmärksamma normer för kön och sexuell läggning på din förskola e...