Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA)

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) är ett samlingsnamn för teoretiskt förankrade, strukturerade och interaktiva arbetsformer.

Det övergripande syftet är att erbjuda barn och elever med olika språklig, social och kulturell bakgrund likvärdig tillgång till, och möjlighet att utveckla de språkliga resurser som behövs för att delta och lära i förskola och skola. I ett större perspektiv handlar det om att stärka alla barns och elevers språk- och kunskapsutveckling, såväl som identitet, och erbjuda möjligheter till att vara aktiva medborgare i samhället.

Aktiv språkanvändning

I en språkutvecklande undervisning får barnen och eleverna möta och använda språk och skriftspråk i så många olika sammanhang som möjligt. Undervisningen har elevaktiva arbetssätt med hög språklig interaktion och utgår från en aktiv språkanvändning i meningsfulla sammanhang. Genom att ha stort fokus på språkliga aktiviteter och rika möjligheter till att använda språket gynnas alla barn och elevers språk- och kunskapsutveckling men är särskilt betydelsefullt för barn och elever i språklig sårbarhet och flerspråkiga barn och elever.

Viktigt att arbeta språkutvecklande inom alla ämnen

Språk- och kunskapsutveckling går hand och hand och det är därför viktigt att arbeta språkutvecklande inom alla ämnen. Oavsett var i utbildningssystemet en lärare arbetar eller i vilket ämne, behöver läraren stödja sina barn och elevers språkutveckling, eftersom det är en förutsättning för att de ska kunna ta till sig och skapa ny kunskap.

Att arbeta språk- och kunskapsutvecklande innebär att läraren planerar, förbereder, strukturerar, synliggör, stöttar och följer upp barns och elevers språkanvändning.

  • Publicerad: 5 okt 2022
  • Senast uppdaterad: 10 okt 2022
Dela sidan

Relaterat utbildningsmaterial

10 okt 2022 08:33
Att arbeta för språklig medvetenhet första åren i skolan
Att vara språkligt medveten innebär att kunna reflektera över språket, att kunna skifta sin uppmärksamhet mellan språkets innehåll och form, på olika...
27 okt 2022 15:55
Bygga ordförråd i förskolan
Att ha ett aktivt ordförråd handlar om att både förstå ord och att snabbt hitta och använda rätt ord när man ska prata, berätta, skriva och läsa. Det...
27 okt 2022 14:27
Arbeta för språklig medvetenhet i förskolan
Betydelsen av att stimulera barns språkliga medvetenhet, har god vetenskaplig grund och är en viktig förutsättning för den tidiga läs- och skrivutvec...

Relaterade nyheter

Bli inspirerad
12 sep 2023 07:38
Sanda satsar på alternativ och kompletterande kommunikation
För fem år sedan började Sanda anpassade gymnasieskola sin satsning på alternativ kompletterande kommunikation eller AKK som det ofta förkortas. Måle...
Nyhet
7 sep 2023 14:30
Ny film om språkutveckling
Språkutveckling är ett prioriterat område i våra skolor och förskolor. Nu finns en kortfilm (Filmen om Anton) med utgångspunkt att sprida kunskap om ...
Bli inspirerad
21 aug 2023 07:35
På Anna Dalins förskola har boklådor i hallen ökat läslusten
I hallen på avdelningarna Eken och Linden på Anna Dalins förskola möts barn och föräldrar av en läshörna med fåtöljer och en bokhylla full med färggl...

Relaterade blogginlägg

Språkutveckling genom musik
2 dec 2022 15:21
Ljus(d) i mörker
Nu ska jag berätta om hur en grå, blöt novemberutevistelse förvandlades och blev ljusare tack vare kreativt skapande med rim, musik och glada barn.
Språkutveckling genom musik
4 jan 2023 11:22
Blinka lilla stjärna
Gott nytt år alla kollegor! Jag blir lite nostalgisk och tänker tillbaka på året som gått och vad som hänt.
Språkutveckling genom musik
24 okt 2023 10:17
Musik i skogen
Jag skrev i mitt förra blogginlägg om hur spel med rytminstrument kan främja språkutvecklingen. I detta inlägg vill jag fortsätta skriva om konkreta ...