Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA)

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) är ett samlingsnamn för teoretiskt förankrade, strukturerade och interaktiva arbetsformer.

Det övergripande syftet är att erbjuda barn och elever med olika språklig, social och kulturell bakgrund likvärdig tillgång till, och möjlighet att utveckla de språkliga resurser som behövs för att delta och lära i förskola och skola. I ett större perspektiv handlar det om att stärka alla barns och elevers språk- och kunskapsutveckling, såväl som identitet, och erbjuda möjligheter till att vara aktiva medborgare i samhället.

Aktiv språkanvändning

I en språkutvecklande undervisning får barnen och eleverna möta och använda språk och skriftspråk i så många olika sammanhang som möjligt. Undervisningen har elevaktiva arbetssätt med hög språklig interaktion och utgår från en aktiv språkanvändning i meningsfulla sammanhang. Genom att ha stort fokus på språkliga aktiviteter och rika möjligheter till att använda språket gynnas alla barn och elevers språk- och kunskapsutveckling men är särskilt betydelsefullt för barn och elever i språklig sårbarhet och flerspråkiga barn och elever.

Viktigt att arbeta språkutvecklande inom alla ämnen

Språk- och kunskapsutveckling går hand och hand och det är därför viktigt att arbeta språkutvecklande inom alla ämnen. Oavsett var i utbildningssystemet en lärare arbetar eller i vilket ämne, behöver läraren stödja sina barn och elevers språkutveckling, eftersom det är en förutsättning för att de ska kunna ta till sig och skapa ny kunskap.

Att arbeta språk- och kunskapsutvecklande innebär att läraren planerar, förbereder, strukturerar, synliggör, stöttar och följer upp barns och elevers språkanvändning.

  • Publicerad: 5 okt 2022
  • Senast uppdaterad: 10 okt 2022
Dela sidan

Relaterat utbildningsmaterial

10 okt 2022 08:33
Att arbeta för språklig medvetenhet första åren i skolan
Att vara språkligt medveten innebär att kunna reflektera över språket, att kunna skifta sin uppmärksamhet mellan språkets innehåll och form, på olika...
19 dec 2023 10:55
Språkutvecklande arbetssätt i förskolan med stöd av digitala verktyg
Vilken betydelse kan de digitala verktygen ha i det språkutvecklande arbetssättet i förskolan?
18 dec 2023 11:34
Hur du möter ett barn eller en elev som är tyst
Har du ett barn eller elev i din verksamhet som varit tyst i mer än en månad? Då kan det röra sig om ångestdiagnosen selektiv mutism som innebär att ...

Relaterade nyheter

Bli inspirerad
12 sep 2023 07:38
Sanda satsar på alternativ och kompletterande kommunikation
För fem år sedan började Sanda anpassade gymnasieskola sin satsning på alternativ kompletterande kommunikation eller AKK som det ofta förkortas. Måle...
Bli inspirerad
21 aug 2023 07:35
På Anna Dalins förskola har boklådor i hallen ökat läslusten
I hallen på avdelningarna Eken och Linden på Anna Dalins förskola möts barn och föräldrar av en läshörna med fåtöljer och en bokhylla full med färggl...
Aktuellt just nu
15 aug 2023 07:13
Marie och Hanna – två språkpedagoger i förskolan
Marie Lindström och Hanna Eklund är båda språkpedagoger i förskolan sedan oktober i fjol. Marie på Öxnehaga förskoleområde och Hanna på Hovslätts för...

Relaterade blogginlägg

Språkutveckling genom musik
15 jan 2024 13:38
Gott nytt kreativt år!
Nytt år och nya möjligheter. 2024, året då vi pedagoger mer än någonsin behöver ge våra barn i förskolan trygghet, självkänsla, glädje, hopp och fram...
Språkutveckling genom musik
7 dec 2023 07:48
Varför gör vi som vi gör?
Vi är mitt i jul och luciatiden. I förskolans värld innebär december en massa traditioner och man faller lätt in gamla rutiner och jobbar som man all...
Språkutveckling genom musik
23 nov 2023 07:53
Våga pröva rytminstrument!
Mitt förra blogginlägg handlade om att spela och sjunga i skogen. Jag berättade om hur mina barn börjat trumma på stubbar i skogen. Sen inlägget publ...