Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Delaktighet och inflytande

Illustration som visar en tjej och en pratbubbla med tre utropstecken i.

Här hittar du information om delaktighet och inflytande i förskola och skola. En rättighet enligt barnkonventionen och skollagen.

Det är en självklarhet att barn och elever måste få vara delaktiga och ha inflytande i förskola och skola. Det är inte bara en rättighet enligt barnkonvention och skollag; forskning visar också att delaktighet och inflytande höjer barns och elevers motivation, engagemang och känsla av sammanhang. Det är dessutom avgörande för att vi ska kunna bekämpa både mobbning och psykisk ohälsa.

Hur kan vi synliggöra vårt arbete och öka upplevelsen av delaktighet?

Ofta är vi i förskola och skola duktiga på att lyssna in barn och elever på individnivå och i frågor som rör den dagliga omsorgen eller undervisningen, men det är ändå inte alltid barn och elever uppfattar att de blir lyssnade på. Så hur kan vi då göra för att synliggöra vårt arbete och öka upplevelsen av delaktighet? Här blir återkoppling en viktig faktor, samt att vi försöker involvera barn och elever genom hela processen när vi ska besluta något. Då får de också större förståelse för varför vissa idéer kanske inte går att genomföra.

Vi kan också behöva bli bättre på att ta till vara barns och elevers kunskaper och erfarenheter när det gäller mer övergripande områden, t.ex. i trygghetsfrågor eller i annat skolutvecklingsarbete. Ingen vet ju bättre än våra barn och elever hur det är att vara barn och ung i vårt samhälle idag. Den resursen behöver vi dra nytta av!

Ahlström, B. (2010). Student participation and school success. The relationship between participation, grades and bullying among 9th grade students in Sweden. Education Inquiry, 1(2), 97–115.

  • Publicerad: 25 okt 2022
  • Senast uppdaterad: 19 dec 2022
Har du frågor?

Tove Schill

Utvecklingsstrateg UBF

Dela sidan

Relaterat utbildningsmaterial

25 okt 2022 11:21
UNIK i skolan
Den här lektionsserien handlar om att öka ungdomars engagemang i demokrati- och samhällsfrågor. Materialet innehåller en lärarhandledning med fyra le...
24 okt 2022 17:12
Delaktighet och inflytande i undervisningen
Delaktighet och inflytande. Vad är det och varför är det viktigt? Höj din kompetens kring delaktighet och inflytande i din undervisning.
25 okt 2022 08:10
Likarätt i barnkonventionen
Likarätt är en grundutbildning om barnkonventionen som kan användas i likabehandlingsarbetet på förskolor och skolor. Den vänder sig till dig som båd...

Relaterade nyheter

Aktuellt just nu
16 aug 2023 11:00
Utbildningsmaterial i HBTQI
Den 21-27 augusti är det Pridevecka i Jönköping. Hur kan du som lärare och pedagog uppmärksamma normer för kön och sexuell läggning på din förskola e...
Bli inspirerad
27 feb 2023 13:37
Demokratidialogen skapar möten mellan elever och politiker
Attarpsskolan och Flahultsskolan har jobbat med demokratidialogen sedan starten 2018 och båda skolorna är överens om att samtalen fyller en viktig fu...