Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Rutiner vid kränkande behandling

Här hittar du information om vilka rutiner som gäller vid misstanke om kränkande behandling.

1. Medarbetare skyldig att anmäla till rektor

Om du som arbetar som personal i förskola och skola får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier i samband med verksamheten, är du skyldig att anmäla detta skyndsamt i systemstödet Stella. När du gör anmälan skickas den automatiskt till rektor samtidigt som huvudman får kännedom. Är barnet under 18 år ska vårdnadshavare informeras.

2. Påbörja utredning

En utredning om vad som hänt ska göras så snart som möjligt. Syftet med utredningen är att rektor ska få tillräcklig information kring situationen för att bedöma vilka åtgärder som ska sättas in för att få kränkningarna att upphöra. En utredning innebär att man frågar alla inblandade vad som hänt. Man kan även behöva fråga andra barn, elever, personal och vårdnadshavare. Sociala forum och andra fysiska eller virtuella platser kan behöva undersökas.

3. Åtgärder sätts in

Utifrån vad utredningen visar bedömer rektor om det rör sig om en kränkning eller inte. Är det en kränkning beslutar rektor om vilka åtgärder som ska sättas in. I systemstödet Stella finns även möjlighet för dig som medarbetare att rekommendera lämpliga åtgärder. Rektor ska meddela beslutade åtgärder till både utsatt barn/elev samt till dig som berörd personal.

Förebyggande och främjande arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Alla förskolor och skolor har ett systematiskt och förebyggande arbete mot diskriminering och alla former av kränkande behandling som rektor ansvarar för. Det ska även finnas en årlig plan där skolans rutiner och de insatser som görs finns med.

Ett aktivt likabehandlingsarbete och levande värdegrundsarbete skapar en trygg förskola och skola för alla barn. Inget barn och ingen elev ska riskera att bli utsatt för någon form av kränkning eller diskriminering. I Jönköpings kommuns skolor och förskolor råder nolltolerans.

Du som är anställd på utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun ska anmäla alla former av kränkande behandling av barn och elever i systemstödet Stella.

På intranätet finns instruktionsfilmer och mer information om systemstödet Stella. Här hittar du som är anställd på utbildningsförvaltningen även lathund, checklista och rutiner för dokumentation.

  • Publicerad: 28 feb 2023
  • Senast uppdaterad: 5 apr 2023
Dela sidan

Relaterade nyheter

Nyhet
1 mar 2023 07:00
Stella - nytt systemstöd för anmälningar av kränkningar
Från och med 1 mars 2023 anmäler du som är anställd på utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun alla former av kränkande behandling av barn och e...
Aktuellt just nu
20 feb 2023 12:56
Utbildningsinsats kring kränkande behandling
För att öka kunskapen hos våra grundskoleelever om vad kränkande behandling är, hur de ska agera om de själva eller någon annan blir utsatt och vilka...
Aktuellt just nu
29 aug 2023 13:38
Sexualitet, samtycke och relationer med Kalle Norwald
Det som tidigare kallats för sex och samlevnad har ersatts av ett nytt kunskapsområde – sexualitet, samtycke och relationer. Under året är Kalle Norw...