Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

HBTQI

HBTQI

Vilka normer kring kön och sexuell läggning finns på din förskola eller skola?

Vi verkar ha ett omedvetet behov av att kategorisera de människor vi möter som antingen män eller kvinnor, pojkar eller flickor. Vi tar dessutom ofta mycket för givet när det gäller andra människors sexuella läggning. Med andra ord, heteronormen är väldigt stark i vårt samhälle. Detta märks i vårt språk, hur vi pratar om familjer, föräldrar och kärlek. Inte minst synliggörs det i bilder vi ser och böcker vi läser.

Att vara förebild

Vi som arbetar i förskola och skola har möjlighet att vara förebilder för hur barn och elever uttrycker sig kring normer. Värderingar vi inte ser märks i vårt språkbruk, och genom att uppmärksamma hur vi pratar kan vi få en ingång till frågan om allas lika värde.

Frågor att ställa sig

Ett sätt att minska risken för att barn och elever blir utestängda eller diskriminerade på grund av sin könsidentitet eller sexuella läggning är att undersöka vilka normer och strukturer som finns på din förskola eller skola.

Tror du exempelvis att barnen eller eleverna vågar berätta om funderingar kring kärlek eller könsidentitet som inte ryms inom heteronormen? Om inte, hur skulle er verksamhet, klass eller grupp bli mer öppen och inkluderande?

Nedan hittar du utbildningsmaterial inom HBTQI.

  • Publicerad: 25 okt 2022
  • Senast uppdaterad: 10 aug 2023
Dela sidan

Relaterat utbildningsmaterial

25 okt 2022 11:06
Boktips med HBTQI-tema
Tips på normkritiska böcker med HBTQI-tema.
19 feb 2024 09:16
HBTQI - öppna skolan
Begränsande normer kan leda till utsatthet för hbtqi-elever. Med hjälp av webbutbildningen Öppna skolan - Hbtqi får du en ökad förståelse för och kun...
25 okt 2022 10:19
HBTQI, normer och makt
Forum för levande historia har tagit fram ett material med lektionsupplägg och lärarhandledning för arbetet med normer kring kön, jämställdhet och HB...

Relaterade nyheter

Aktuellt just nu
16 aug 2023 11:00
Utbildningsmaterial i HBTQI
Den 21-27 augusti är det Pridevecka i Jönköping. Hur kan du som lärare och pedagog uppmärksamma normer för kön och sexuell läggning på din förskola e...