Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Barnkonventionen

Som pedagoger ska vi aktivt arbeta för att barns rättigheter ska bli tillgodosedda. Här hittar du inspiration, information och dokument som kan vara till stöd i ditt arbete.

I utbildningsförvaltningens ställningstagande För varje barns bästa slår vi fast att vårt arbete med barnkonventionen är ständigt pågående och att barnet är i fokus. Vi slår också fast att vi tar vårt uppdrag att respektera, främja, skydda och uppfylla barnets rättigheter på största allvar. Vår målsättning är att varje barn och varje vuxen ska förstå och känna sig trygg med vad barnkonventionen innebär.

Nedan hittar du information, inspiration och material för det praktiska arbetet utifrån barnkonventionen samlat under respektive enhet. Material som gäller för alla ålderskategorier finns under en gemensam flik.

Här finns bland annat material för stöd i arbetet med att öka kunskapen om barnkonventionen och hur du tillämpar den i grundskolan F-6.

För dig som pedagog

Material och övningar för elever

Här finns bland annat material för stöd i arbetet med att öka kunskapen om barnkonventionen och hur du tillämpar den på högstadiet.

För dig som pedagog


Material och övningar för elever

Här finns bland annat material för stöd i arbetet med att öka kunskapen om barnkonventionen och hur du tillämpar den på gymnasiet.

För dig som pedagog


Material och övningar för elever

Den här broschyren informerar om barnets rättigheter och riktar sig till föräldrar och andra vuxna som möter barn och ungdomar i åldern 0-18 år. Den kan exempelvis delas ut på föräldramöten, inskrivningssamtal och utvecklingssamtal.

Det finns vårdnadshavare som vill påverka vad deras barn får och inte får vara med på när det kommer till undervisning och aktiviteter i förskola och skola. Det här informationsbladet syftar till att vara ett stöd när du som yrkesverksam, i samråd med rektor, ska fatta beslut om när och hur det lämpar sig att tillgodose vårdnadshavares önskemål samt när det strider mot lagar och konventioner.

  • Publicerad: 1 nov 2022
  • Senast uppdaterad: 21 sep 2023
Dela sidan

Relaterat utbildningsmaterial

8 nov 2022 13:20
Snacka demokrati med dina elever
Raoul Wallenberg Academy har tagit fram ett material med demokratistärkande övningar. Materialet består av tre filmer med tillhörande lärarhandlednin...
8 nov 2022 13:09
FN i skolan
Svenska FN-förbundet har tagit fram lärarhandledningar och klassrumsövningar om mänskliga rättigheter. Målgrupp: grundskolans årskurs 7–9, gymnasies...
8 nov 2022 13:04
Sätt majblomman på schemat
Arbetsmaterialet Majblomman kopplar ihop Majblommans insamling med undervisning. Eleverna får bland annat reflektera kring frågor om barnfattigdom oc...

Relaterade nyheter

Aktuellt just nu
5 okt 2023 07:22
Ljusmanifestation för barns rättigheter - anmälan öppen
Måndag den 20 november tänder vi ljuslyktor för att uppmärksamma barns rättigheter. Ju fler som deltar i ljusmanifestationen, desto starkare och mäkt...
Boktips
29 maj 2023 16:04
Värdegrunden i förskolan - samtal om barnkonventionen utifrån litteratur
Värdegrunden i förskolan heter boken som Marie Hallberg, logoped på utbildningsförvaltningen vill tipsa om. Boken handlar om värdegrundsarbetet i för...