Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Metoder och verktyg

När du ska arbeta med kollegialt lärande finns det flera metoder och verktyg att använda. Aktionsforskning, Learning study, kollegaobservationer, Teacher learning community och handledning är några av dessa.

En grundläggande förutsättning för att kollegialt lärande ska bli framgångsrikt är att det finns en ambition att tillsammans med kollegor vilja utveckla undervisningen och därmed elevernas lärande.

Kollegialt lärande förutsätter:

 • En samsyn inom skolans olika nivåer om att kollegialt lärande är viktigt och att vi tillsammans har ett ansvar för att utveckla undervisningen och elevers lärande.
 • Tid och fungerande strukturer för möten där lärare kan träffas i olika konstellationer. Dessa möten ska fokusera på undervisning och lärande och inte praktiska angelägenheter.
 • En gemensam strävan mot att upprätthålla ett förhållningssätt som bidrar till förtroendefulla relationer och ett tillåtande prestigelöst klimat.
 • Projekt som omfattar kollegialt lärande bör tillåtas pågå under längre tid. Andra större projekt bör initieras parallellt om de inte kan inordnas inom det kollegiala lärandet. Annars finns risk för att det splittrar lärarnas tid och kraft.

Metoder/verkyg som presenteras:

 • Handledning i det kollegiala lärandet ska ha som syfte att utveckla och stärka professionell kompetens med stöd av en utsedd samtalsledare.
 • Aktionsforskning handlar om att tillsammans med kollegor utveckla en fördjupad teoretisk förståelse för vad som sker i en verksamhet.
 • Teachers learning communities handlar om att tillsammans med kollegor utveckla lärarnas och elevernas lärande enligt en strukturerad modell.
 • Learning study innebär att under handledning i grupp gemensamt identifiera, planera, genomföra och revidera undervisning under ett specifikt moment.
 • Kollegaobservationer innebär att kollegor besöker varandras lektioner och ger varandra återkoppling.
 • Publicerad: 1 apr 2022
 • Senast uppdaterad: 27 apr 2022
Dela sidan

Relaterade nyheter

Aktuellt just nu
19 apr 2024 08:32
Förstelärare från hela länet träffades för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten
För första gången hölls Förstelärarnas dag för förstelärare från hela Jönköpings län. Fokus var att leda utan att vara chef och deltagarna fick lyssn...
Bli inspirerad
16 apr 2024 07:26
På Dalviksskolan ger läslyftet både läslust och kollegialt lärande
Sedan läsårsstarten i augusti 2023 har Dalviksskolan jobbat med Polylinos läslyft. Förutom inspiration och verktyg till lärarna för att jobba aktivt ...
Boktips
7 mar 2024 07:32
Fritidshemmets och skolans relationsarbete
En av de viktigaste och mest grundläggande faktorerna som påverkar elevernas lärande är goda relationer. I den här boken belyser författarna verklige...

Relaterade blogginlägg

Tillgängligt lärande
11 aug 2023 07:18
Välkommen in i mitt kooperativa klassrum!
Sedan 2019 har jag intresserat mig för kooperativt lärande i klassrummet. Det är ett förhållningssätt som har förändrat mitt klassrum och min syn på ...
Forskning i praktiken
9 jun 2023 11:23
Skolutveckling – ett perspektiv från Erik Dahlbergsgymnasiet
I detta blogginlägg vill vi berätta om det skolutvecklingsarbete som pågått på Erik Dahlbergsgymnasiet de senaste fem åren.