Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Förstelärare från hela länet träffades för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten

19 apr 2024 08:32

Aktuellt just nu

För första gången hölls Förstelärarnas dag för förstelärare från hela Jönköpings län. Fokus var att leda utan att vara chef och deltagarna fick lyssna till föreläsningar med Charlotta Lundgren och Ari Riabacke som pratade om tillitsbaserat ledarskap och att leda i förändring.

Dagen anordnades i samverkan mellan Kommunal utveckling, Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) och Jönköpings kommun med syfte att ge förstelärare inspiration, kompetensutveckling och möjlighet att träffas och nätverka över kommungränserna. Intresset var stort och 300 förstelärare var anmälda till dagen som hölls på HLK i Jönköping.

Dagens två föreläsare var Charlotta Lundgren som är psykolog och organisationskonsult samt Ari Riabacke, forskare och organisationskonsult.

Charlotta Lundgren i rörelse på scen.

Först ut av föreläsarna var Charlotta Lundgren, psykolog och organisationskonsult. Hennes föreläsning hade rubriken Tillitsbaserat ledarskap - om medledarskap och kollektiv kapacitet.

Ari Riabacke på scen.

Ari Riabackes föreläsning efter lunch handlade om att leda oss själva och andra i tider av förändring. Ari Riabacke är fil.Dr. i beslutsfattande, Civ.Ek och Ek.Mag. i organisation och ledarskap.

Två deltagarröster från Förstelärarnas dag

Plugg

Jonas Axelsson, förstelärare på Stadsgårdsskolan i Jönköpings kommun.

Vad tycker du om att det anordnas en förstelärarnas dag för förstelärare från hela länet?

Det är jättebra att man kan dra ihop alla förstelärare från hela länet på gemensamma föreläsningar. Små kommuner kan ju på detta sätt erbjuda sina lärare riktigt bra föreläsare utan att kostnaden blir allt för stor. Föreläsarna på dessa dagar brukar vara riktigt intressanta och man får sig alltid en tankeställare till hur man fungerar i sin roll som lärare/förstelärare eller som när jag idag lärde mig vad medledarskap är.

Sedan är det ju alltid kul att träffa gamla studiekollegor på rasterna som man inte träffat på snart 30 år och som nu arbetar i andra kommuner och som man kan utbyta erfarenheter med.

Vad tar du med dig från dagen?

Att vi lever i en väldigt komplex och föränderlig värld och hur vi behöver arbeta tillsammans så att vi hittar nya och mer effektiva sätt att utföra vårt uppdrag under de förutsättningar som råder. Jag tar även med mig om tillitskulturen - hur man minskar på kontrollen och hierarkin och ökar tilliten, hur man förbättrar sin samarbetsskicklighet, om att kanske minska på dokumentationen och satsa mer på det vi gör och hur vi gör det. Annat jag tar med mig är att trivsel och effektivitet går hand i hand och att göra det du kan, med det du har, där du är och våga vara dig själv i alla sammanhang.

Vad är din viktigaste uppgift som förstelärare just nu?

Just nu är vår skola (Stadsgårdskolan) med i ett skolprojekt som Skolverket utformar och där ska jag vara lärledare i en grupp. Så för tillfället är väl det den viktigaste uppgiften att leda denna grupp på ett så bra sätt som möjligt. Skolverket erbjuder samtidigt oss lärledare en 7,5 p-kurs med start i augusti som gör att jag får möjlighet att lära mig mer om att leda grupper i förändringsarbete.

Maria Nilsson

Maria Nilsson, förstelärare på Lundåkerskolan i Gislaveds kommun.

Vad tycker du om att det anordnas en förstelärarnas dag för förstelärare från hela länet?

Det är oerhört positivt att det nu finns ett forum där förstelärare i länet får kompetensutvecklas och mötas kommunövergripande. Kommande träffar inom Förstelärarakademin, som en fortsättning av denna dag, visar ett fortsatt engagemang för oss förstelärare.

Vad tar du med dig från dagen?

Mycket givande och intressanta föreläsningar under dagen. Charlotta Lundgren och föreläsningen om tillitsbaserat ledarskap. Vikten av att använda den inneboende potentialen hos medarbetarna. Lundgrens definition av ledarskap, ”förmågan att mobilisera människor att bete sig på sätt som leder i gemensam riktning för att fullgöra det gemensamma uppdraget” samt beskrivning av medledarskap, där medarbetare ”tar ökat ansvar för att saker blir gjorda, och fattar egna beslut i sin vardag”. Jag tar också med mig Lundgrens tankar gällande dialogens principer. Att använda dialog istället för diskussion. Reflekterande återkoppling som en naturlig del i vardagen är också användbart.

Från föreläsningen med Ari Riabacke tar jag med mig att ”mänsklig interaktion är framtidens guld”. Vikten av att allt ledarskap börjar hos oss själva. Riabacke talade också om medarbetare som enbart vill att det ska vara som det alltid har varit och inte vill ta del av förändringar. Slutligen tar jag med mig att ”beslut ska inte fattas på rädslor och farhågor utan på drömmar och förhoppningar”.

Vad är din viktigaste uppgift som förstelärare just nu?

Min viktigaste uppgift som förstelärare just nu är att, tillsammans med mina kollegor i ledningsgruppen, leda våra medarbetare från resultat och utvärdering till slutanalys i vårt systematiska kvalitetsarbete. Våra medarbetare har arbetat med kvalitetsarbetet under hela läsåret men nu är det snart dags för slutanalysen. Mina medarbetare har lyft fram att analysen är en svår del att förstå fullt ut. Efter dagens föreläsningar har jag fått en djupare kunskap inom min roll som förstelärare, där jag nu ska leda mina medarbetare vidare, utifrån det utvecklingsbehov inom analys som finns på skolan. Vi har en spännande tid framför oss.

Dela sidan
Fakta Förstelärarnas dag

Förstelärarnas dag hölls den 15 april 2024 på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK). Förstelärare från hela Jönköpings län var inbjudna till dagen som anordnades i samverkan med Kommunal utveckling, HLK och Jönköpings kommun.

Relaterade nyheter

Boktips
25 aug 2023 11:00
Professionsutveckling och kollegialt lärande: framgångsstrategier och utvecklande motstånd
Har du någon gång deltagit i en fortbildning där du tyckte att idéerna var meningsfulla och du kände dig inspirerad att förändra din undervisning? Me...
Bli inspirerad
16 apr 2024 07:26
På Dalviksskolan ger läslyftet både läslust och kollegialt lärande
Sedan läsårsstarten i augusti 2023 har Dalviksskolan jobbat med Polylinos läslyft. Förutom inspiration och verktyg till lärarna för att jobba aktivt ...
Bli inspirerad
5 sep 2023 07:23
Tillgängligt lärande i fokus på uppstartsdagen för grundskolan
Årets uppstartsdag för grundskolans pedagoger hade fokus på tillgängligt lärande. Fredrik Zimmerman och Elinor Kennerö Tonner hette de inbjudna gäste...