Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Välkommen in i mitt kooperativa klassrum!

11 aug 2023 07:18

Gästbloggare Linda Josefsson

Tillgängligt lärande

Sedan 2019 har jag intresserat mig för kooperativt lärande i klassrummet. Det är ett förhållningssätt som har förändrat mitt klassrum och min syn på hur man kan lägga upp undervisningen. Det är sällan att jag som lärare tar mest plats och fokus i klassrummet – det gör eleverna!

Kort om vad kooperativt lärande är

Kooperativt lärande innebär i korthet att läraren skapar lärtillfällen där eleverna tänker och utvecklas tillsammans i en social gemenskap. Det är ett didaktiskt förhållningssätt där demokrati och samarbete står i fokus. Läraren skapar tydliga ”strukturer” där eleverna arbetar både enskilt och gemensamt kring det innehåll som är i fokus. Eleverna uppmuntras att ställa frågor, be om hjälp, stödja och stötta varandra. Samtidigt som syftet med kooperativt lärande är att skapa en gemenskap i gruppen utvecklas samarbetsförmågan, eleverna tillägnar sig kunskaper och det kanske viktigaste av allt – det är väldigt roligt!

Clevertouch med instruktioner vad eleverna behöver på lektionen.

När eleverna kommer in i mitt klassrum vet de att de alltid läser på Clevertouch-tavlan där det tydligt framgår vad de behöver plocka fram inför sin lektion.

Mitt klassrum

När eleverna kommer in i mitt klassrum vet de att de alltid läser på Clevertouch-tavlan där det tydligt framgår vad de behöver plocka fram inför sin lektion. Därefter går jag igenom syfte och mål med lektionen, hur länge vi håller på och med vad. Så ofta jag kan använder jag bildstöd från InPrint för att underlätta förståelsen för samtliga elever, framför allt under lektioner i engelska. Redan vid presentationen får eleverna veta vilken eller vilka kooperativa strukturer vi kommer att arbeta med för att lära eller befästa ett visst innehåll. Eftersom jag succesivt presenterar nya strukturer i en grupp vet de oftast hur aktiviteten går till utan längre presentation. Ska vi till exempel arbeta med strukturen ”Karusellen” eller ”Kloka pennan” har de full koll på hur dessa aktiviteter går till.

Clevertouch där det står vilka kooperativa strukturer som eleverna ska arbeta med under lektionen.

Redan vid presentationen får eleverna veta vilken eller vilka kooperativa strukturer vi kommer att arbeta med för att lära eller befästa ett visst innehåll.

När jag haft en kortare genomgång får eleverna komma i gång med arbete av olika slag. Då många av eleverna har spring i benen redan efter 15 minuter kan aktiviteten innehålla både rörelse och kunskapsinlärning på samma gång. Två favoriter är till exempel ”Hör vi ihop?” eller ”Fråga-fråga-byt”.

Bild på strukturkort.

Två kooperativa strukturfavoriter är till exempel ”Hör vi ihop?” eller ”Fråga-fråga-byt”.

Eleverna har vid flertalet utvärderingar uttryckt att kooperativt arbetssätt är både roligt och lärorikt, vilket även jag som lärare tycker! Jag upplever att betydligt fler elever kommer till tals lättare än att använda metoden ”räck upp handen om du kan”. Utifrån sett kan det nog ibland se lite rörigt ut i klassrummet då många strukturer innebär rörelse och att flera elever pratar med varandra samtidigt – antingen i par eller i mindre grupper. Men det är ju det som också är härligt – fler vågar uttrycka sig när inte hela klassen lyssnar!

Som avslutning på en lektion avslutar jag ofta med en exit-ticket, i matematiken använder eleverna något vi kallar för ”Stjärnboken” och i engelskan ”My secret book”. Där visar eleven vad de lärt sig under lektionen och jag kan då utvärdera om eleverna lärt sig vad som var tänkt med lektionen eller om jag behöver repetera något under kommande lektion.

Bild på stjärnboken och My secret book

I ”Stjärnboken” och ”My secret book” skriver eleverna ner vad de har lärt sig under lektionen.

Jag har känt stort förtroende från mina rektorer och sedan 2019 har jag fått fria händer att hålla i workshops på studiedagar bland kollegorna på Attarpsskolan. Jag upplever att det har varit mycket uppskattat och jag har tyckt det varit jätteroligt och givande!

Klassrum fyllt med lärare som diskuterar i smågrupper.

Jag har fått fria händer att hålla i workshops på studiedagar bland kollegorna på Attarpsskolan.

Idag arbetar man redan i förskoleklass med några enkla kooperativa strukturer och strategier på vår skola. Det kan handla om att lära hur man samarbetar, tackar för ett samtal eller hälsar på klasskompisar. Jag upplever att det är inte självklart att veta hur man samarbetar om man inte får lära sig det tidigt och sedan får fortsätta träna på det. Eftersom bildstödet till strukturerna är både inbjudande och lätta att förstå är det toppen att eleverna är införstådda i samarbetsstrukturer redan från förskoleklass.

Jag undervisar idag främst i engelska och matematik på mellanstadiet. Än så länge har jag introducerat 4-5 strukturer i min årskurs 4. Jag stressar inte fram med att presentera nya aktiviteter, vi kommer ju fortsätta ända fram till åk 6!

Strukturkort med frågor: What is your name? How old are you?

Den litteratur som jag tagit inspiration från är Niclas Fohlin och Jenny Watsons bok ”Kooperativt lärande i praktiken. Handbok för lärare i grundskolan” men även Spencer Kagan och Jette Stenlevs bok ”Kooperativt lärande. Samarbetsstrukturer för elevaktiv undervisning”.

Denna gång är det Linda Josefsson på Attarpsskolan, som gästbloggar:

"Jag heter Linda Josefsson och jobbar som förstelärare i allmän didaktik och engelska på Attarpsskolan i Bankeryd.
Mitt uppdrag som förstelärare är att vara drivande i kompetensutvecklingen på skolan, vilket nästa läsår kommer att vara Kooperativt lärande med inriktning mot Språkutvecklande arbetssätt och tillgänglig lärmiljö. Förutom att undervisa och ha klassansvar ansvarar jag även för att utveckla undervisningen i engelska på vår skola."

Skribent

Linda Josefsson

Linda Josefsson

Förstelärare, Attarpsskolan

Bloggarna på Pedagog Jönköping består av personliga texter. Åsikter och ställningstaganden är skribentens egna.

Dela sidan

Tillgängligt lärande

Jag heter Tobias Israelsson, är utbildad grundskollärare 1–7 och har arbetat 20 år som lärare. Nu arbetar jag på Skolstöd Handledning. Här kommer jag dela med mig av mina tankar kring undervisning och tillgängligt lärande. Hoppas att du kan finna inspiration! För vem? Lärare i grundskolan Om vad? Tillgänglig lärmiljö. Tips på hur du som lärare kan arbeta med IUP-processen, strukturer i klassrummet, ämnesintegration samt publicistiska arbetsätt.

Relaterade blogginlägg

IT och specialpedagogik
15 apr 2024 06:32
Assisterande teknik är ingen genväg utan möjliggörare
"Behöver du verkligen glasögon fortfarande Lasse? Du har ju haft dem så länge så du borde ha lärt dig att klara dig utan nu!" Förhoppningsvis har i...
Tillgängligt lärande
26 sep 2023 07:25
Elevaktiv undervisning i mitt klassrum
Ambitionen i mitt klassrum är att hitta olika knep som aktiverar och engagerar eleverna i undervisningen och som leder till ökad nyfikenhet och samsp...
Tillgängligt lärande
11 dec 2023 07:00
Att väcka nyfikenhet och engagemang
I det här blogginlägget delar jag med mig av exempel på hur jag arbetar för att väcka elevernas nyfikenhet och engagemang och skapa en tillgänglig lä...