Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

På Dalviksskolan ger läslyftet både läslust och kollegialt lärande

16 apr 2024 07:26

Bli inspirerad

Sedan läsårsstarten i augusti 2023 har Dalviksskolan jobbat med Polylinos läslyft. Förutom inspiration och verktyg till lärarna för att jobba aktivt och medvetet med böcker och läsning, upplever de att projektet även bidragit till ökad läslust hos eleverna.

Porträttfoto på Viktoria och Lina. De står i skolans bibliotek med böcker i bakgrunden.

Viktoria Inal och Lina Hedell, förstelärare på Dalviksskolan.

Det hela började med en digital inspirationsföreläsning med Barbro Westerlund för alla skolans lärare som väckte intresse och mersmak för läslyftet. Efter önskemål beslutade sedan skolutvecklingsgruppen (SKU) att f-6 på Dalviksskolan skulle jobba vidare med projektet som innebär ett färdigt upplägg. Det innehåller både handledning, färdiga lektionspaket med böcker i Polylino och planerade kollegiala träffar.

Workshops och pedagogiska uppdrag

Viktoria Inal och Lina Hedell är båda förstelärare på skolan och de som leder och förbereder de gemensamma träffarna. Varje kollegial träff handlar om att lära sig mer om lässtrategier och att utforska och testa modeller för olika sätt att läsa texter. Lärarna får även pedagogiska uppdrag att genomföra i sina klasser till nästa träff då erfarenheter delas och diskuteras.

– Det här är inte bara ett läslyft för eleverna utan även kollegialt lärande för oss lärare, säger Viktoria. Målet med satsningen är att öka läsningen och att eleverna ska få ett gemensamt språk som genomsyras på hela skolan från förskoleklass till årskurs 6.

– Läsförståelse och texters struktur och innehåll behöver vi alla jobba extra mycket med idag och genom läslyftet får vi tips om varierande arbetssätt, fortsätter Lina. Det är intressant och spännande att ta del av varandras erfarenheter vid varje träff. Eftersom vi jobbar med olika årskurser och anpassar uppdragen efter våra elever har vi gjort olika. På sätt bygger vi gemensamt upp en idébank med godbitar vi kan använda oss av.

Tid för att befästa arbetssättet

Att arbetet med läslyftet måste få ta tid för att befästa arbetssättet är de båda överens om. Sammanlagt består läslyftet av sju delar och varje del består av två träffar. Fem av delarna kommer de hinna med under detta läsår och resterande två under nästa termin.

– Vi får verktyg att arbeta mer medvetet med böcker och läsförståelse. När vi är klara med de sju delarna är tanken att vi ska jobba vidare med det här. Det ska bli en naturlig del i undervisningen för att eleverna ska få utveckla sina förmågor, säger Viktoria.

– Genom projektet får vi ett gemensamt arbetssätt på hela skolan som gör att barnen känner igen sig oavsett vilken årskurs de går i, fortsätter Lina. Vi blir också duktiga på att plocka fram lässtrategierna i alla ämnen och inte bara i svenskan. Vi vill att vår skola ska bli extra bra på att ge eleverna den kunskap de behöver för att läsa och förstå texter.

Lättillgängligt och strukturerat

Böckerna de jobbar med finns digitalt i Polylino vilket gör att läslyftet blir lättillgängligt. Det är lätt att hitta de föreslagna bokpaketen som passar de olika övningarna och alla böcker finns inlästa så att de elever som vill och behöver kan läslyssna.

– Vi har tidigare jobbat med Skolverkets läslyft men detta känns mer planerat, roligare och enklare, säger Viktoria. Framförallt är träffarna då vi har workshops väldigt värdefulla. Alla böcker är sökbara i Polylino efter de övningar man ska göra. Böckerna finns på andra modersmål vilket också skapar läsengagemang, fortsätter hon.

Ingen mätbar effekt än

Än så länge är det för tidigt att utvärdera om läslyftet har gett någon mätbar effekt hos eleverna. Det de hittills märkt är att barnen gärna vill läsa och tycker att det är roligt att testa de olika övningarna. De upplever också att det sociala samspelet har påverkats positivt.

– Vi har bland annat testat lästeater och venndiagram som barnen har tyckt varit väldigt roligt och gärna jobbar med. Vi ser att de lär sig samarbeta och sitter och diskuterar med varandra, säger Lina.

Viktoria och Lina sitter i en soffa och samtalar med varandra.

Både Viktoria och Lina tycker att läslyftet bidrar till att de utvecklas i sin lärarroll.

Att våga förnya sig och testa nytt

På frågan om de rekommenderar andra skolor att testa läslyftet kommer svaret snabbt.

– Jag gör absolut det, säger Lina och Viktoria nickar instämmande. Jag tycker det är både roligt och viktigt att kollegialt sitta tillsammans, dela med sig och jobba framåt.

– Det är också kul att man gör det här med barnen, flikar Viktoria in. Så det är både det kollegiala och att man tar med sig kunskapen in i undervisningen. Man behöver förnya sig och våga testa nytt.

– Ja,det är viktigt för oss, som i alla andra yrken, att man får tänka till lite kring det vi gör och reflektera tillsammans, säger Lina. Vi är fantastiskt bra pedagoger på den här skolan. Det blir många tankar och diskussioner och vi är duktiga på att tipsa varandra och hjälpas åt med lösningar. Det är roligt att göra den här resan tillsammans, avslutar hon.

Mer om hur du använder Polylino skola och hur du får åtkomst till lärresursen hittar du här på Pedagog Jönköping.

Dela sidan

Relaterade nyheter

Aktuellt just nu
7 jun 2023 10:03
Ribbaskolan har utbyte med skola i Finland och på Island
I maj inleddes ett Nordplus junior partner-projekt mellan Ribbaskolan i Gränna, finska skolan Kuuhankaveden och isländska Grunnskóli Fjallabyggð. Pro...
Bli inspirerad
9 jan 2024 11:58
Grundskolornas bästa tips på språkutvecklande arbetssätt
Vill du ha ett enkelt, kort och konkret tips på aktivitet inom språkutvecklande arbetssätt? Här hittar du grundskolornas och några fritidshems bästa ...
Bli inspirerad
5 sep 2023 07:23
Tillgängligt lärande i fokus på uppstartsdagen för grundskolan
Årets uppstartsdag för grundskolans pedagoger hade fokus på tillgängligt lärande. Fredrik Zimmerman och Elinor Kennerö Tonner hette de inbjudna gäste...