Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Språkplan

Rn trave böcker med barntitlar.

Språkplanen är riktad mot förskola, förskoleklass, årkurs 1 samt fritidshemmet, men kan med fördel även användas i högre årskurser. Syftet med språkplanen är att vara ett verktyg som stöd i planering och genomförande av ett språkutvecklande arbetssätt för en likvärdig undervisning och utbildning.

Detta bidrar till en kontinuitet för barnet från att det börjar i förskolan till att det som elev fortsätter i skolan. Språkplanen ska bidra till ökad måluppfyllelse i arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling. För pedagogisk omsorg och öppna förskolan kan språkplanen ses som vägledning i arbetet.

Syfte

Syftet med ett språkutvecklingsarbete är att stärka undervisningens kvalitet och öka utbildningens likvärdighet vad gäller alla barns och elevers språk- läs- och skrivutveckling i Jönköpings kommuns förskolor och skolor.

Genom en tillgänglig/inkluderande undervisning och utbildning i förskola och skola som genomsyras av ett systematiskt språkutvecklande arbetssätt ska vi ge alla barn och elever:

  • Ökade möjligheter att fullfölja sina studier
  • Förutsättningar till en medvetenhet och stolthet över flerspråkighet
  • Förutsättningar till ett aktivt deltagande i ett demokratiskt samhälle.

Mål

Förvaltningsmål

På ett övergripande plan leda, stödja och främja språkutvecklande arbete inom utbildningsförvaltningens alla verksamheter.

Verksamhetsmål

Förskolan, pedagogisk omsorg, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och anpassad grundskola ska genom undervisning och utbildning ge förutsättningar i enlighet med styrdokumentens intentioner och riktlinjer att utveckla varje barns och elevs språkliga förmåga, oberoende av könstillhörighet, bakgrund och olika förutsättningar.
I verksamheten integreras och synliggörs det språkutvecklande arbetet inom alla ämnen och områden.

I verksamheten eftersträvas en tillgänglig lärmiljö som införlivar ett språkutvecklande arbete och ger förutsättningar för lärande genom en social-, fysisk- och pedagogisk miljö, som samspelar utifrån barnets och elevens behov och förutsättningar.

Metoder och arbetssätt i det språkutvecklande arbetet vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Kontaktpersoner

Emma Simonsson
Verksamhetsutvecklare grundskolan
E-post: emma.simonsson@jonkoping.se

Victoria Lindahl
Utveckling och lärande förskolan
E-post: victoria.lindahl@jonkoping.se

  • Publicerad: 23 jun 2022
  • Senast uppdaterad: 15 maj 2024
Dela sidan

Relaterat utbildningsmaterial

27 okt 2022 13:57
Utveckla berättarförmågan i förskolan
Förmågan att berätta och förstå berättelser är viktigt för en positiv läs- och skrivutveckling. En ordrik miljö måste innehålla återkommande berättar...
17 okt 2022 16:12
Att utveckla språk och tal i tidiga åldrar
Det finns flera teorier och beskrivningsmodeller om hur barns typiska språkutveckling ser ut. Språkpyramiden hjälper oss förstå att grunden för att s...
27 okt 2022 15:55
Bygga ordförråd i förskolan
Ordförråd handlar om att både förstå ord och att snabbt hitta och använda rätt ord när barnen ska prata och berätta. Det mentala ordförrådet fylls på...

Relaterade nyheter

Aktuellt just nu
15 aug 2023 07:13
Marie och Hanna – två språkpedagoger i förskolan
Marie Lindström och Hanna Eklund är båda språkpedagoger i förskolan sedan oktober i fjol. Marie på Öxnehaga förskoleområde och Hanna på Hovslätts för...
Aktuellt just nu
19 apr 2023 07:16
De har språket i fokus - möt språkpedagogerna Mari, Lina och Malin
I höstas började de första språkpedagogerna på våra grundskolor och förskolor i Jönköpings kommun. Det är en ny roll och extra resurs som ingår i den...
Aktuellt just nu
26 sep 2022 11:58
Hon är huvudtalare på Europeiska språkdagen
Den 26 september firas den Europeiska Språkdagen – med syfte att lyfta fram språk- och språkutveckling i alla europeiska länder. Jönköping visar fram...

Relaterade blogginlägg

Språkutveckling genom musik
7 dec 2023 07:48
Varför gör vi som vi gör?
Vi är mitt i jul och luciatiden. I förskolans värld innebär december en massa traditioner och man faller lätt in gamla rutiner och jobbar som man all...
Språkutveckling genom musik
23 nov 2023 07:53
Våga pröva rytminstrument!
Mitt förra blogginlägg handlade om att spela och sjunga i skogen. Jag berättade om hur mina barn börjat trumma på stubbar i skogen. Sen inlägget publ...
Forskning i praktiken
8 nov 2023 07:32
Ett flerspråkigt perspektiv i undervisningen
Hur kan vi skapa förutsättningar för flerspråkiga elever att utveckla en god läs- och skrivförmåga? Det är en viktig fråga att ställa sig eftersom mä...