Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Språkplan

Rn trave böcker med barntitlar.

Språkplanen är riktad mot förskolan, förskoleklass, årkurs 1 samt fritidshemmet. Syftet med språkplanen är att vara ett verktyg som stöd för planering och genomförande av ett språkutvecklande arbetssätt i en likvärdig undervisning och utbildning.

Detta bidrar till en kontinuitet för barnet från att det börjar i förskolan till att det som elev fortsätter i skolan. Språkplanen ska på så sätt bidra till ökad måluppfyllelse i arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling. För pedagogisk omsorg och öppna förskolan kan språkplanen ses som vägledning i arbetet.

Syfte

Syftet med ett språkutvecklingsarbete är att stärka undervisningens kvalitet och öka utbildningens likvärdighet vad gäller alla barns och elevers språk- läs- och skrivutveckling i Jönköpings kommuns förskolor och skolor.

Genom en tillgänglig/inkluderande undervisning och utbildning i förskola och skola som genomsyras av ett systematiskt språkutvecklande arbetssätt ska vi ge alla barn och elever:

  • Ökade möjligheter att fullfölja sina studier
  • Förutsättningar till en medvetenhet och stolthet över flerspråkighet
  • Förutsättningar till ett aktivt deltagande i ett demokratiskt samhälle.

Mål

Förvaltningsmål

På ett övergripande plan leda, stödja och främja språkutvecklande arbete inom utbildningsförvaltningens alla verksamheter.

Verksamhetsmål

Förskolan, pedagogisk omsorg, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och grundsärskolan ska genom undervisning och utbildning ge förutsättningar i enlighet med styrdokumentens intentioner och riktlinjer att utveckla varje barns och elevs språkliga förmåga, oberoende av könstillhörighet, bakgrund och olika förutsättningar.
I verksamheten integreras och synliggörs det språkutvecklande arbetet inom alla ämnen och områden.

I verksamheten eftersträvas en tillgänglig lärmiljö som införlivar ett språkutvecklande arbete och ger förutsättningar för lärande genom en social- fysisk- och pedagogisk miljö, som samspelar utifrån barnets och elevens behov och förutsättningar.

Metoder och arbetssätt i det språkutvecklande arbetet vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Kontaktpersoner

Emma Simonsson
Verksamhetsutvecklare grundskolan
E-post: emma.simonsson@jonkoping.se

Victoria Lindahl
Utveckling och lärande förskolan
E-post: victoria.lindahl@jonkoping.se

  • Publicerad: 23 jun 2022
  • Senast uppdaterad: 24 apr 2023
Dela sidan

Relaterat utbildningsmaterial

10 okt 2022 08:33
Att arbeta för språklig medvetenhet första åren i skolan
Att vara språkligt medveten innebär att kunna reflektera över språket, att kunna skifta sin uppmärksamhet mellan språkets innehåll och form, på olika...
27 okt 2022 15:55
Bygga ordförråd i förskolan
Att ha ett aktivt ordförråd handlar om att både förstå ord och att snabbt hitta och använda rätt ord när man ska prata, berätta, skriva och läsa. Det...
27 okt 2022 14:27
Arbeta för språklig medvetenhet i förskolan
Betydelsen av att stimulera barns språkliga medvetenhet, har god vetenskaplig grund och är en viktig förutsättning för den tidiga läs- och skrivutvec...

Relaterade nyheter

Aktuellt just nu
15 aug 2023 07:13
Marie och Hanna – två språkpedagoger i förskolan
Marie Lindström och Hanna Eklund är båda språkpedagoger i förskolan sedan oktober i fjol. Marie på Öxnehaga förskoleområde och Hanna på Hovslätts för...
Aktuellt just nu
19 apr 2023 07:16
De har språket i fokus - möt språkpedagogerna Mari, Lina och Malin
I höstas började de första språkpedagogerna på våra grundskolor och förskolor i Jönköpings kommun. Det är en ny roll och extra resurs som ingår i den...
Aktuellt just nu
26 sep 2022 11:58
Hon är huvudtalare på Europeiska språkdagen
Den 26 september firas den Europeiska Språkdagen – med syfte att lyfta fram språk- och språkutveckling i alla europeiska länder. Jönköping visar fram...

Relaterade blogginlägg

Språkutveckling genom musik
2 dec 2022 15:21
Ljus(d) i mörker
Nu ska jag berätta om hur en grå, blöt novemberutevistelse förvandlades och blev ljusare tack vare kreativt skapande med rim, musik och glada barn.
Språkutveckling genom musik
4 jan 2023 11:22
Blinka lilla stjärna
Gott nytt år alla kollegor! Jag blir lite nostalgisk och tänker tillbaka på året som gått och vad som hänt.
Språkutveckling genom musik
24 okt 2023 10:17
Musik i skogen
Jag skrev i mitt förra blogginlägg om hur spel med rytminstrument kan främja språkutvecklingen. I detta inlägg vill jag fortsätta skriva om konkreta ...