Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Gott nytt kreativt år!

15 jan 2024 13:38

Språkutveckling genom musik

Nytt år och nya möjligheter. 2024, året då vi pedagoger mer än någonsin behöver ge våra barn i förskolan trygghet, självkänsla, glädje, hopp och framtidstro.

Foto på en xylofon tagen uppifrån. På bilden syns fötterna på barn som står runt omkring beredda på att spela.

Barn behöver få uttrycka sig med bilder, dans, matematik, teater, lera, musik. Barn måste få tillgång till oändligt många olika sätt att uttrycka sig på, de hundra språken, inte minst de estetiska och de empatiska förhållningssätt som barn använder i sitt lärande och utforskande av världen. Foto: Ofelia Wadskog

För att nå dit är språket en nyckel. Om mina kollegor skulle göra en lista på vad som är viktigt för barnen att lära sig i förskolan så tror jag att språk skulle stå överst. Jag tror också att det finns en drivkraft hos varje barn att hitta ett sätt att göra sig förstådda och att förstå omvärlden. Denna resa är helt okomplicerad för de flesta. Men för många barn tar det tid och är kämpigt och svårt. Några kommer aldrig erövra det talade språket utan behöver hitta andra sätt att kommunicera på. Några kommer att behöva alternativ på vägen till det talade språket.

"De hundra språken"

Dikten “De hundra språken” av Loris Malaguzzi handlar om att barn behöver få uttrycka sig med bilder, dans, matematik, teater, lera, musik. Barn måste få tillgång till oändligt många olika sätt att uttrycka sig på, de hundra språken, inte minst de estetiska och de empatiska förhållningssätt som barn använder i sitt lärande och utforskande av världen.

Neurologen Ulf Jederlund skriver i boken Musik och språk: genom lustfylld utveckling av till exempel musikspråk och bildspråk påverkas talspråksutvecklingen på sikt fördelaktigt via byggandet av en mer positiv kommunikativ identitet. Vi bör möta barn i de språkliga uttryck som de behärskar! Och lita på att andra språk då kommer som ett brev på posten.

Från mitt sätt att se så finns ingen annan väg att gå än att använda alla kreativa uttryck vi kan komma på för att nå alla barn. Alla barn är ju så olika. Kroppen med kroppsspråket, TAKK, mimik, dans och rörelse. Skapande genom att rita, måla, skulptera, skapa med olika material samt bilder och bildstöd. Musik med ljudskapande, lyssnande, rytmik, skapa musik genom att sjunga och spela instrument. Teater med drama, gestaltande, sagor, berättande, skapa egna sagor och rollekar.

På bilden ser man överkroppen på barn som håller i varsin ukulele. De har färgglada tröjor på sig.

Jag tror att kreativitet är en nyckel till inlärning hos barnen men även för en god arbetsmiljö och en nyckel till att behålla bra pedagoger i förskolans verksamhet. Foto: Ofelia Wadskog

Kreativitet för inlärning och god arbetsmiljö

Jag tror att kreativitet är en nyckel till inlärning hos barnen men även för en god arbetsmiljö och en nyckel till att behålla bra pedagoger i förskolans verksamhet. De pedagoger som trivs så där jättebra och aldrig vill byta jobb är ju de som använder sin kreativitet i undervisningen. Det som dödar kreativiteten är stress!

Om jag får drömma om det bästa för förskolorna i Jönköpings kommun 2024 så är det ett lyft för alla kreativa uttryck. Jag önskar att alla pedagoger skulle få inspiration och fortbildning inom dessa områden. Även att det skulle ingår skapande ämnen i barnskötarutbildningarna samt mer av det i förskollärarutbildningen. Tänk om alla barn fick uppleva kultur en gång varje år av professionella musiker eller skådespelare. Tänk om amatör grupper eller kulturskolan kunde komma och ha en liten mini-konsert eller en enkel teaterföreställning. Jag vet att det skulle betyda mycket för mina barn att få se äldre barn spela instrument, teater eller dansa. Det kanske skulle plantera drömmar i barnen om att själva en dag få lära sig spela ett instrument, bli dansare eller skådespelare.

Sånger och teater på modersmålsdagen

Det var lite av mina drömmar, nu flyttar vi till verkligheten. Jag ser fram emot vecka 8 då vi ska uppmärksamma internationella modersmålsdagen. På Öxnehaga har vi en fantastisk språkpedagog, hon och jag har börjat planera för denna vecka. Planen är att vi ska bjuda in två avdelningar åt gången till Loftet (en lokal vi har för musik och teater). Där kommer vi sjunga sånger på olika språk och spela upp en teater baserad på boken “Resan”. Jag ser också fram emot morgondagens rytmiksamling då vi kommer fortsätta att spela trummor. Barnen på min avdelning trummade mycket innan jul, mest utomhus. Igår när vi var i vår lekhall och byggde kojor med stora kuddar så började de trumma på kuddarna. Så det är tydligen fortfarande lustfyllt att spela trumma och då hakar jag gärna på det. Jag har också tänkt pröva något nytt. Flera barn pratar om att åka skidor. Jag såg ett roligt filmklipp på en barngrupp som låtsades åka skidor till ett musikstycke ur Tchaikovskys Nötknäppare (sök på “the nutkracker trepak”). Det vill jag pröva och ger er det tipset utan att ha testat själv.

Om barn tidigt i livet får känna av ett kreativt flow, dvs att tiden står stilla och man vill bara fortsätta skapa så lägger vi en grund för framtidshopp. Om barnen börjar drömma om vad de vill göra i framtiden så kan många felsteg i livet undvikas. Om barnen tidigt i livet hittar skaparglädje så växer självkänslan. Om du som pedagog hittar glädjen i kreativ undervisning kommer din glädje smitta till barnen!

Sångtips inför internationella modersmålsdagen:

Skribent

Sofie Tubbin

Sofie Tubbin

Musikpedagog Öxnehagas förskolor

Bloggarna på Pedagog Jönköping består av personliga texter. Åsikter och ställningstaganden är skribentens egna.

Dela sidan

Språkutveckling genom musik

Jag som skriver denna blogg heter Sofie Tubbin och är anställd på Öxnehagas förskolor som musikpedagog. Just nu arbetar jag som pedagog på avdelning Dungen på Oxhagens förskola. Under 2022 kom albumet ”Jag gör musik” med barnlåtar ut med tillhörande metodbok med noter och tips. Detta projekt gjorde jag i uppdrag av Jönköpings kommun finansierat av Skolverket. För vem? Denna blogg riktar sig till pedagoger som undervisar i förskolan, förskoleklass samt anpassad skola. Om vad? Denna blogg handlar främst om språkutveckling genom musik, men även om musikens kraft att skapa gemenskap, självkänsla, kroppskontroll, kommunikation och glädje! Du kommer också få lite exempel på hur vi kan ta hjälp av musiken i språkinlärning när barnen är små, har en språkförsening eller när barnen är nya i Sverige och ska lära sig ett nytt språk.

Relaterade blogginlägg

Språkutveckling genom musik
2 dec 2022 15:21
Ljus(d) i mörker
Nu ska jag berätta om hur en grå, blöt novemberutevistelse förvandlades och blev ljusare tack vare kreativt skapande med rim, musik och glada barn.
Språkutveckling genom musik
18 apr 2024 08:13
Våren, Vivaldi och vidgade vyer
I februari månads blogg började jag skriva om ljud- och musiklyssning. Nu kommer fortsättningen! I detta inlägg kommer jag att ge ett exempel på hur ...
Språkutveckling genom musik
31 aug 2023 09:25
“Jag är helt omusikalisk och tondöv!”
Nytt läsår och nya möjligheter! Tycker du att det är svårt med musikundervisning eller undviker att ta hjälp av musiken i förskolans språkundervisnin...