Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Hedersrelaterat våld och förtryck – tillsammans sätter vi stopp

8 dec 2023 07:30

Aktuellt just nu

I samband med lov och skolavbrott är risken större att barn utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Inför stundade jullov är det bra att vara extra uppmärksam på varningstecken för att motverka att våra barn och elever far illa.

– Vi som jobbar med barn och elever har en viktig roll att förhindra och förebygga att barn och unga far illa av hedersrelaterat våld och förtryck. Det kan handla om kontroll och begränsningar, tvångsgifte eller kvinnlig könsstympning, säger Tove Schill som är utvecklingstrateg med fokus på social hållbarhet. Inför det kommande jullovet är det extra viktigt att du är uppmärksam på barn och unga som visar tecken på utsatthet.

Tecken på förtryck kan vara:

  • Barnet/eleven deltar inte i alla aktiviteter, undervisning och utflykter.
  • Barnet/eleven har ett anmärkningsvärt/oroande frånvaromönster.
  • Barnet/eleven vittnar om begränsningar i sitt privatliv (kring relationer, klädsel, mobiltelefon, sociala medier).
  • Barnet/eleven pratar om och/eller oroar sig för utlandsresa.
  • Barnet/eleven är utsatt för bevakning av anhörig som också går på förskolan/skolan.

Är du orolig för ett barn/elev?

Gör så här:
Prata med barnet/eleven och fråga om hen är utsatt för våld eller hot.

Agera snabbt om du misstänker att ett barn ska föras ut ur landet:

  • Kontakta snarast rektor och elevhälsoteam på förskolan/skolan.
  • Anmäl till socialtjänsten så att barnet kan ges skydd genom ett utreseförbud. Är situationen akut kan det vara nödvändigt med en muntlig anmälan till socialtjänsten.

Om ett barn riskerar att föras utomlands för att giftas bort eller könsstympas kan socialnämnden utfärda ett särskilt utreseförbud (LVU 31 a §).

Stödtelefon

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck (NCH) har en stödtelefon för yrkesverksamma: 010-223 57 60

Dela sidan
Kontaktperson

Vid frågor kontakta Tove Shill,
utvecklingstrateg med fokus på social hållbarhet

E-post: tove.schill@jonkoping.se