Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Forskning och utveckling

Här hittar du forskning, utvecklingsprojekt och vetenskapliga artiklar med anknytning till utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun men även nationell och internationell forskning som är relevant för Pedagog Jönköpings innehåll.

Medarbetare från olika verksamheter inom utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun har utvecklat och fördjupat sin kompetens.

Utbildningen i den svenska skolan ska enligt skollagen (2010:800) vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. För att utveckla...

På utbildningsförvaltningen pågår ett ständigt utvecklingsarbete i alla verksamheter. Här presenteras ett urval av insatser som pågår...