Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Självskattningar

Med hjälp av Pedagog Jönköpings olika självskattningar kan du skatta din kompetens inom olika ämnesområden. Svara på ett antal frågor och få förslag på passande kompetensutvecklingsmaterial.

I självskattningsverktyget skattar du din kompetens inom olika ämnesområden genom att svara på ett antal påståenden. Självskattningen slussar dig sedan vidare till passande utbildningsmaterial och stöd på Pedagog Jönköping. Genom självskattningen gör du en personlig behovsanalys för att hitta rätt kompetensutvecklingsmaterial för just dig. Det handlar om självledarskap!

Efter avslutad självskattning får du ett e-postmeddelande med rekommendationer på olika kompetensutvecklingsmaterial. Dina svar sparas inte och kan endast ses av dig.

Dator som elevverktyg - grundskola/gymnasieskola

iPad som elevverktyg - grundskola/gymnasieskola