Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Ljusmanifestation för barns rättigheter - anmälan öppen

5 okt 2023 07:22

Aktuellt just nu

Måndag den 20 november tänder vi ljuslyktor för att uppmärksamma barns rättigheter. Ju fler som deltar i ljusmanifestationen, desto starkare och mäktigare blir budskapet – att Jönköpings kommun tillhör varje människa, oavsett ålder. Ni är väl med?

Ljuslyktor i Rådhusparken som är formade i hjärtmönster.

Ljuslyktor från 2022 års ljusmanifestation i Rådhusparken.

Den årliga ljusmanifestationen är ett sätt att sprida kunskap om barnkonventionen till barn. Barn och elever runt om i kommunen skapar ljuslyktor som sedan visas upp för allmänheten i centrala Jönköping för att belysa barns rättigheter.

Anmälan öppen

Nu är det dags att anmäla din förskola, familjedaghem, fritidshem och grundskola att skapa ljuslyktorna till manifestationen – men alla är såklart välkomna att vara med och skapa. Anmälan är öppen från 21 september t.o.m. 13 november 2023.

Prata om barns rättigheter

När ni skapar ljuslyktorna får ni gärna prata med barnen om deras rättigheter enligt barnkonventionen, och fokusera gärna lite extra på temat ”Varje barns rätt till trygghet”. Till hjälp kan ni t.ex. använda Barnkonventionen-kassarna som finns att låna på biblioteket. Nedan hittar du även länkar till utbildningar och mer information.

Maja Björkebäck
Hållbarhetstrateg
036-10 61 09

E-post: maja.bjorkeback@jonkoping.se

Dela sidan
Var och när?

Ljusmanifestationen äger rum måndagen den 20 november kl. 17.30-18.15 i Rådhusparken och alla som vill är välkomna dit.

I samband med manifestationen delas priset för berömliga insatser för barn i Jönköpings kommun ut.

Relaterade nyheter

Nyhet
7 sep 2023 14:30
Ny film om språkutveckling
Språkutveckling är ett prioriterat område i våra skolor och förskolor. Nu finns en kortfilm (Filmen om Anton) med utgångspunkt att sprida kunskap om ...
Lär dig mer
9 nov 2023 09:32
Konferens: Ta del av ett kunskapslyft om särskild begåvning
Varmt välkommen till konferens! Här får du ta del av värdefulla insikter från flera kunniga talare om hur förskolan, grundskolan och gymnasiet på ett...
Aktuellt just nu
20 feb 2023 12:56
Utbildningsinsats kring kränkande behandling
För att öka kunskapen hos våra grundskoleelever om vad kränkande behandling är, hur de ska agera om de själva eller någon annan blir utsatt och vilka...