Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Visualisera mera!

30 jan 2023 07:30

IT och specialpedagogik

Om jag säger McDonalds, vad är det första du ser framför dig då? Eller om jag säger Nike? Jag gissar att du förmodligen får upp bilden av ett gult M eller swoshsymbolen och det är anledningen till att företag lägger ut miljoner och åter miljoner på loggor. Vi människor kommer nämligen lättare ihåg en bild än annan information.

Just detta finns det forskning som stödjer. Man kan se att det kräver mindre energi av våra hjärnor att ta emot och komma ihåg en bild än text och det här är en av orsakerna till varför vi pratar så mycket om bildstöd i förskola och skola. För visst är det fantastiskt att vi enkelt med hjälp av bilder kan underlätta för våra barn och elever att komma ihåg saker?

Bildstöd kan användas i många olika situationer t. ex. i ett bildschema eller som stöd när du som pedagog ska förklara ord, begrepp och sammanhang. Just ett bildschema kan underlätta så att eleven har mer energi att fokusera på det hen ska lära sig under lektionen.

I Jönköpings kommun har vi licens på programmet InPrint 3 med bildbasen Widgit som används mycket och det tycker jag är fantastiskt bra. Men det är viktigt att komma ihåg att en specifik bildbas eller ett program inte är lika med bildstöd.

Jag har några alldeles specifika erfarenheter som handlar om att förstå en bild och vad den egentligen visar från när jag jobbade på en särskola. Vi använde mycket bildstöd med digitala bilder och på elevens schema var det en promenadbild. Vi tog på oss skorna och började gå mot skogen men precis innan vi ska gå in skogen och följa stigen så tog det tvärstopp. Eleven ville inte gå vidare…

När jag tittade på bilden visade den en helt annan promenadväg än den jag hade tänkt att gå och det funkade inte för eleven. Just den promenadbilden blev för exakt för eleven.

Några år senare hade vi börjat använda InPrint. Återigen hade jag en elev som hade promenad på sitt bildschema men då en ritad bild från InPrint. När eleven kollar på schemat och ser bilden springer eleven snabbt in i kuddrummet. När jag tittar på bilden så inser jag att det finns ränder på bilden som gör att det ser ut som att personen går på en matta och i kuddrummet ligger det just en randig matta. Inte så konstigt att det blev elevens association.

Bilden visar en bildstödsillustration för promenad och ett foto på en skog.

Promenadbilden från Inprint som fick min ena elev att associera till att gå på en matta och bilden som blev för exakt för min andra elev då den visade en helt annan skog och promenadväg än dit vi skulle gå.

Vad har det här lärt mig? Jo, att jag aldrig kan räkna med att mottagaren vet vad jag menar med en bild men att det är mitt jobb att göra så mottagaren förstår. Det betyder också att det i vissa sammanhang eller för en del barn och elever kan passa bättre med en digital bild som är mer exakt. Till exempel en bild på en person eller plats. Det som är styrkan med en ritad bild som de i InPrint är just att bilden blir mer generell. Oavsett på vilken förskola eller skola man skriver ut en promenadbild så blir det samma bild.

Vid användandet av digitala bilder så behövs hela tiden nya bilder när eleven byter skola till exempel. Det finns inget rätt eller fel här utan allt måste utgå från barnet eller eleven och den aktuella situationen.

Kenth Hedevåg beskriver vad som är bra med visuellt stöd i boken ”När mallen inte stämmer”:

  • Text och bild finns kvar men orden försvinner.
  • Det kan vara ett stöd för att reda ut egna tankar och åsikter.
  • Det kan vara lättare än att bara med ord uttrycka vad man tänker, tycker och känner.
  • Det kan stödja föreställningsförmågan. "Det är lättare att se med ögonen än med tanken".
  • Man får mer tid på sig att ta emot och behandla information.
  • Det kan underlätta att se hur delar hänger ihop till större sammanhang.
  • Det underlättar fokus och uppmärksamhet samt stödjer arbetsminnet.
  • Visuellt stöd är ett hjälpmedel och ska alltid utformas individuellt både vad det gäller funktion och utformning!

För mig är det en påminnelse att bildstöd inte är något bara för några utan att det är något för alla. Det är bara att titta runt i vår omvärld så kan vi se att vi översköljs med bilder på olika sätt. Våra vägskyltar eller användandet av emojis i våra telefoner är några exempel.

För mig är användandet av bildstöd en förutsättning för utformandet av tillgängliga lärmiljöer och jag återkommer ofta till denna måttstock när jag tänker på tillgänglighet och vad som är tillgängligt:

Bra för alla, nödvändigt för vissa, inte dåligt för någon.

En powerpoint-bild med texten: Kenth Hedevåg beskriver vad som är bra med visuellt stöd i boken ”När mallen inte stämmer”: Text och bild finns kvar men orden försvinner. Det kan vara ett stöd för att reda ut egna tankar och åsikter. Det kan vara lättare än att bara med ord uttrycka vad man tänker, tycker och känner. Det kan stödja föreställningsförmågan. "Det är lättare att se med ögonen än med tanken". Man får mer tid på sig att ta emot och behandla information. Det kan underlätta att se hur delar hänger ihop till större sammanhang. Det underlättar fokus och uppmärksamhet samt stödjer arbetsminnet. Visuellt stöd är ett hjälpmedel och ska alltid utformas individuellt både vad det gäller funktion och utformning!

Mer om hur du använder InPrint 3 och hur du får åtkomst till lärresursen hittar du här på Pedagog Jönköping.

Skribent

Lars Alvåg kontaktkort

Lars Alvåg

Specialpedagog Skoldatateket

Dela sidan

IT och specialpedagogik

Jag heter Lars Alvåg och är specialpedagog med ansvar för Skoldatateket. Jag jobbar med specialpedagogiskt IT-stöd och finns som ett bollplank till verksamheten när det gäller frågor kring tillgängligt lärande med digitala verktyg. För vem? För dig som jobbar med barn och elever och som vill läsa om hur vi med digitala verktyg kan stödja deras lärande med ett specialpedagogiskt fokus. Om vad? Tillgängligt lärande med digitala verktyg. Det handlar bl.a. om assisterande teknik, bildstöd, strukturstöd mm. Kort och gott om hur vi kan stödja barn och elever så att de får möjlighet att bli sitt bästa jag.

Relaterade blogginlägg

IT och specialpedagogik
27 nov 2023 07:42
Från skärm till pärm?
Efter regeringens utspel kring digitalisering i förskola och skola där de myntade begreppet "Från skärm till pärm" så har debatten kring digitala ver...
IT och specialpedagogik
6 mar 2024 16:08
Visualisera ännu mera…
Vet du skillnaden mellan bildstöd och visuellt stöd? Jag kommer ofta på mig själv att använda begreppen lite slarvigt och otydligt och det är det nog...
IT och specialpedagogik
10 okt 2023 07:30
Några tankar kring kommunikationens betydelse
För mig är kommunikation kärnan i lärande och utveckling för barn och elever. I detta blogginlägg resonerar jag kring olika aspekter av kommunikation...