Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Visualisera ännu mera…

6 mar 2024 16:08

IT och specialpedagogik

Vet du skillnaden mellan bildstöd och visuellt stöd? Jag kommer ofta på mig själv att använda begreppen lite slarvigt och otydligt och det är det nog fler än jag som gör. Man tänker kanske att det är samma sak, och på ett vis är det ju det, men ändå inte. Kortfattat kan man egentligen säga att bildstöd är en form av visuellt stöd.

Visuellt stöd är en bredare term som kan omfatta olika visuella element som kan underlätta förståelsen. Det kan t.ex. handla om bilder (både fotografier och ritade) men även konkreta föremål, TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation), tidshjälpmedel och egentligen allt som hjälper till att visualisera. Även text är ju en form av visuellt stöd. Det handlar ju om att göra det begripligt för mottagaren och därför behöver man anpassa efter olika personer.

Bildstöd är med andra ord ett av de verktyg vi använder för att visualisera undervisningen.

Att medvetandegöra det visuella stödet

Att visualisera sin undervisning är ju något som vi egentligen är vana vid. En PowerPoint är ju en form av visuellt stöd eller att visa en bild i en bok när man högläser. Men det jag tror är viktigt är att vi medvetandegör syftet med det visuella stödet. Att allt vi gör utgår från en medveten tanke kring att alla ska kunna få chansen att delta och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Jag har i ett tidigare blogginlägg skrivit om att vi borde visualisera mera och jag upplever att vilja och förståelsen kring visuellt stöd ökar bland lärare och att det börjar användas mer högre upp i åldrarna.

Om jag tar det visuella stödet bildstöd som exempel så användes det mest inom anpassad skola eller särskolan som det då hette när jag började på Skoldatateket 2013. Sedan var förskolan snabba på att haka på och det är ju inte så konstigt eftersom man inte har en läsande målgrupp och att man är van att berätta och visualisera.

På grundskolan var det lågstadiet som anammade bildstöd snabbast och sedan har det krupit upp i åldrarna. Numera får jag fler och fler frågor kring bildstöd även på högstadiet och gymnasiet och det är ju väldigt roligt.

Men vad beror det här då på? Egentligen vet jag inte det men min känsla är att samtalet kring att tillgängliggöra sin undervisning ökar i takt med frustrationen som finns i att inte riktigt nå alla elever. Jag ser också att fler får upp ögonen för att bildstöd är mer än bara bildschema. Man använder det också för att förklara begrepp och sammanhang.

Man kan kategorisera visuellt stöd inom några kategorier och tre av dom som jag tycker är användbara är: Strategistöd, kommunikationsstöd och strukturstöd.

Strategistöd
Ett sätt att synliggöra strategier eller metoder. Att få svar på frågan: Hur ska jag göra eller hur ska jag tänka? Här är det viktigt att ha med sig att muntliga instruktioner oftast inte räcker till utan man behöver visualisera dom på olika sätt.

Kommunikationsstöd
Stöd kring begrepp och ord genom till exempel begreppslistor eller kommunikationskartor. Att förstärka begrepp och sammanhang med hjälp av bilder och andra visuella verktyg. Målet är att göra ord och begrepp begripliga så barnet eller eleven kan förstå och bli förstådd.

Strukturstöd
Används för att svara på frågan, vad ska vi göra? Det är alltså ett stöd för att möjliggöra för eleverna att veta vad som ska hända både i närtid och över tid. Till exempel är olika scheman och planeringar är strukturstöd och även olika sätt att visualisera tid.

Bildstöd är ett bra verktyg att använda inom alla dessa kategorier. Men även andra visuella verktyg är viktiga som till exempel tidshjälpmedel.

Ställ frågan - är det begripligt för alla?

Om jag själv ser tillbaka på lektioner och sammanhang som blivit lyckade så beror det ofta på att jag lyckats att visualisera undervisningen på ett bra sätt. Den lärdomen vill jag gärna skicka med till dig som läser det här.

För att ge barn och elever chansen att bli sitt bästa jag är visuellt stöd en av nycklarna. En del elever behöver mer hjälp med visuellt stöd än andra men visuellt stöd är inte dåligt för någon. Just därför är min önskan att frågan kring visuellt stöd alltid finns med alla lärare när de planerar sin undervisning. Att ställa sig frågan, är detta begripligt för alla? Det handlar om att skapa en tillgänglig lärmiljö.

När man planerar sin undervisning så kan man ta hjälp av "De sju frågorna". Om eleverna får svar på dessa frågor så tar de tills sig undervisningen bättre.

  • Vad ska jag göra?
  • Var ska jag vara?
  • Vem ska jag vara med?
  • När och hur länge ska jag göra det?
  • Vad ska jag göra sen?
  • Vad behöver jag ta med mig?
  • Varför ska jag göra det?

Det är bara att gå till sig själv om jag är på en föreläsning till exempel. Då vill jag gärna veta vad det ska handla om, hur länge vi håller på, när det är fika m.m. Om jag inte får svar på mina frågor så är det svårare att fokusera på innehållet och det är samma sak för våra barn och elever.

Visuellt stöd är alltså något som är viktigt oavsett ålder på barnet eller eleven. Alla behöver det stöd som passar just dom och det är en av utmaningarna. Men med hjälp av visuellt stöd får fler chansen att bli sitt bästa jag och det är viktigt!

För dig som vill veta mer

Skribent

Lars Alvåg kontaktkort

Lars Alvåg

Specialpedagog Skoldatateket

Dela sidan

IT och specialpedagogik

Jag heter Lars Alvåg och är specialpedagog med ansvar för Skoldatateket. Jag jobbar med specialpedagogiskt IT-stöd och finns som ett bollplank till verksamheten när det gäller frågor kring tillgängligt lärande med digitala verktyg. För vem? För dig som jobbar med barn och elever och som vill läsa om hur vi med digitala verktyg kan stödja deras lärande med ett specialpedagogiskt fokus. Om vad? Tillgängligt lärande med digitala verktyg. Det handlar bl.a. om assisterande teknik, bildstöd, strukturstöd mm. Kort och gott om hur vi kan stödja barn och elever så att de får möjlighet att bli sitt bästa jag.

Relaterade blogginlägg

IT och specialpedagogik
10 okt 2023 07:30
Några tankar kring kommunikationens betydelse
För mig är kommunikation kärnan i lärande och utveckling för barn och elever. I detta blogginlägg resonerar jag kring olika aspekter av kommunikation...
IT och specialpedagogik
27 nov 2023 07:42
Från skärm till pärm?
Efter regeringens utspel kring digitalisering i förskola och skola där de myntade begreppet "Från skärm till pärm" så har debatten kring digitala ver...
IT och specialpedagogik
31 mar 2023 07:36
Vikten av att anpassa ljudmiljön
Har du någon gång varit på en föreläsning eller liknande där det har varit dåligt ljud? Om du då dessutom sitter en bit bak i salen så har du säkert ...