Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Ny film om språkutveckling

7 sep 2023 14:30

Nyhet

Språkutveckling är ett prioriterat område i våra skolor och förskolor. Nu finns en kortfilm (Filmen om Anton) med utgångspunkt att sprida kunskap om alla vuxnas viktiga bidrag till barns språkutveckling. Filmen kan du som pedagog, med start under höstterminen 2023, visa på möten med vårdnadshavare i grundskolans verksamheter och på förskolan.

Syfte med filmen

Syftet med filmen är att visa på att alla vuxna i barnets närhet spelar roll för barnets språkutveckling och att det är viktigt att få utveckla sitt språk. Vi vill uppmärksamma vikten av en god språklig miljö för barn och elever, samt inspirera, väcka tankar, samtal och inspiration till metoder för barn och elevers språkutveckling. Filmen visar sekvenser från såväl förskola, skola som hemmiljö.

Stödmaterial i samtalet med vårdnadshavare

Till filmen har även ett stödmaterial tagits fram. Stödmaterialet ska bland annat skapa tillfälle till reflektion över hur vuxna kan bidra till barn och elevers språkutveckling.

Både film och stödmaterial hittar du på sidan "Språkutveckling" i länken nedan.

Dela sidan

Relaterade nyheter

Aktuellt just nu
19 apr 2023 07:16
De har språket i fokus - möt språkpedagogerna Mari, Lina och Malin
I höstas började de första språkpedagogerna på våra grundskolor och förskolor i Jönköpings kommun. Det är en ny roll och extra resurs som ingår i den...
Bli inspirerad
9 jan 2024 11:58
Grundskolornas bästa tips på språkutvecklande arbetssätt
Vill du ha ett enkelt, kort och konkret tips på aktivitet inom språkutvecklande arbetssätt? Här hittar du grundskolornas och några fritidshems bästa ...
Aktuellt just nu
21 sep 2023 08:44
Fira och uppmärksamma språket!
Snart är det dags för Europeiska språkdagen som sedan 2001 infaller den 26 september. Syftet är att lyfta fram språk och språkinlärning som någonting...