Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Fortbildning om antisemitism och Förintelsen

13 feb 2023 14:11

Aktuellt just nu

I uppdraget att utveckla och stärka arbetet mot antisemitism och rasism bjuder vi in till en tvådagars fortbildning för lärare, skolledare, fritidspedagoger och andra intresserade 30-31 mars. På seminariet medverkar ledande forskare och experter.

– Målet med fortbildningen är att öka kunskapen om antisemitism och hur det kan yttra sig. Tanken är att du som jobbar med barn och elever i Jönköpings kommun ska bli bättre rustad att förebygga och motverka antisemitism och rasism, säger Claes Tidanå, avdelningschef på utbildningsförvaltningen som samordnar fortbildningen tillsammans med Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA).

– Det är viktigt att komma ihåg att antisemitism finns även idag och inte bara i det förgångna. Den finns och tar sig olika uttryck i samhället, säger Claes. Vi måste ha en beredskap för att hantera såväl antisemitism som andra former av rasism när det dyker upp i skolans vardag. Med mer kunskap stärks också det långsiktiga arbetet med att förebygga antisemitism.

För att stärka kunskaperna om och därmed förbättra möjligheterna att förebygga och motverka antisemitism och förvanskning av Förintelsen arrangerar Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) i samverkan med utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun en tvådagars fortbildning 30-31 mars 2023.

Anmälan görs senast den 10 mars 2023.

Dela sidan

Relaterade nyheter

Aktuellt just nu
5 okt 2023 07:22
Ljusmanifestation för barns rättigheter - anmälan öppen
Måndag den 20 november tänder vi ljuslyktor för att uppmärksamma barns rättigheter. Ju fler som deltar i ljusmanifestationen, desto starkare och mäkt...
Aktuellt just nu
29 aug 2023 13:38
Sexualitet, samtycke och relationer med Kalle Norwald
Det som tidigare kallats för sex och samlevnad har ersatts av ett nytt kunskapsområde – sexualitet, samtycke och relationer. Under året är Kalle Norw...
Aktuellt just nu
16 aug 2023 11:00
Utbildningsmaterial i HBTQI
Den 21-27 augusti är det Pridevecka i Jönköping. Hur kan du som lärare och pedagog uppmärksamma normer för kön och sexuell läggning på din förskola e...