Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Demokratidialogen skapar möten mellan elever och politiker

27 feb 2023 13:37

Bli inspirerad

Attarpsskolan och Flahultsskolan har jobbat med demokratidialogen sedan starten 2018 och båda skolorna är överens om att samtalen fyller en viktig funktion för att minska avståndet mellan politiker och unga. – Vi ser ett stort engagemang från eleverna varje gång vi har demokratidialogen, säger Stefan Farmansson som är ansvarig för demokratidialogen på Flahultsskolan.

Porträttbild av Stefan Farmansson

Stefan Farmansson, fritidsledare och elevrådsansvarig, har som uppdrag i sin roll att hålla ihop och ansvara för genomförandet av demokratidialogen på Flahultsskolan.

Flahultsskolan i Norrahammar har testat olika upplägg för demokratidialogerna. Efter önskemål från politikerna häromåret har de landat i nuvarande modell som innebär att 2-3 elever per klass i årskurs 8 samt elevrådet träffar politikerna. Detta innebär att ungefär 50 elever numera är med under politikerbesöket istället för ett hundratal som tidigare år.

– På så sätt har vi gått från utfrågning av politikerna till samtal och dialog om det som engagerar eleverna i Tabergsdalen mest, säger Stefan. Fler, både elever och politiker, tycker att mötet är mer meningsfullt nu.

Fokus på demokratidialogen under SO-lektionerna

För att alla elever på skolan, även de som inte träffar politikerna, ändå ska vara delaktiga är demokratidialogen i fokus på SO-lektionerna. Undervisningen handlar om hur demokrati fungerar, kommunpolitikernas uppdrag och roller, vilka partier som finns och vad de står för m.m. Alla elever får även vara med och formulera frågorna som ska ställas till politikerna.

– Även om inte alla elever är med under själva mötet har de ändå tillgång till politikerna under dagen. Vi äter i matsalen och rör oss i korridorerna så alla våra elever och lärare kan få en pratstund med dem. Jag upplever att det också blir en möjlighet till dialog och eleverna känner sig lyssnade på för de får svar på spontana frågor, säger Stefan.

Anteckningarna delas med alla och diskussionen fortsätter

Under demokratidialogen förs anteckningar som både elever och vårdnadshavare får ta del av. Efteråt följer även SO-lärarna upp dialogen genom att gå igenom anteckningarna från mötet på SO-lektionerna. Dyker det upp nya frågor har man mejlat politikerna i efterhand och fortsatt dialogen.

– Syftet med dialogerna är att elever och politiker ska mötas. När eleverna får sätta agendan och prata om det som är viktigt för dem ger mötet ökad förståelse för demokratiarbetet i en kommun. Jag upplever att detta väcker engagemang och vilja att vara delaktig och påverka.

– Eleverna tycker det är roligt och spännande att träffa politiker. De träffar inte politiker så ofta och de här mötena skapar närhet till de folkvalda. Generellt finns det en nyfikenhet, eleverna undrar mycket och ställer många frågor. Även politikerna är engagerade, bryr sig och gör ett bra jobb. Jag har bara goda erfarenheter av demokratidialogen. Den har betytt mycket för oss, avslutar Stefan.

Demokratidialogen på Attarpsskolan

Porträttbild av Maria Arwidson

Maria Arwidson, SO-lärare på Attarpsskolan, tycker att demokratidialogen är ett värdefullt inslag i undervisningen för att eleverna ska få insyn i den politiska processen vilket är viktigt för att stärka och underhålla demokratin.

På Attarpsskolan är det Maria Arwidsson som är ansvarig lärare för att förbereda eleverna inför demokratidialogen. Här är det elevrådsrepresentanterna i alla årskurser som träffar politikerna.

– Sammanlagt är det ett trettiotal elever som träffar politikerna men alla elever är involverade och kan skicka med frågor, säger Maria. Inför mötet samlar vi ihop och sorterar frågorna. Ofta handlar de om vad eleverna vill förbättra i Bankeryd.

Förberedelser på mentorstiden

Som förberedelse inför demokratidialogen pratar klasserna på mentorstiden om vad demokratidialogen innebär. Det är även då som eleverna får möjlighet att skriva ner sina frågor.

– Det viktigaste är egentligen inte att eleverna får svar på sina frågor utan att de får insyn i den politiska processen vilket är viktigt för att stärka och underhålla demokratin. Att man som ung får träffa en livs levande politiker och inte bara se dem på TV ökar förståelsen och det blir tydligt att vem som helst kan bli politiker oavsett kön, ålder eller ursprung.

Maria tycker att demokratidialogen fungerar som bäst då eleverna får möjlighet att på riktigt testa hur den lokala politiska processen fungerar.

– Det var några elever som hade ett förslag för att förbättra trivseln i Bankeryd. De fick då tips från en av de besökande politikerna att skicka in ett medborgarförslag. Det gjorde de och det togs upp i kommunfullmäktige. På så sätt fick eleverna på riktigt veta hur det går till när man vill påverka lokalpolitiken.

Hur tycker du att arbetet med demokratidialogerna påverkar eleverna positivt?

– Som SO-lärare ser jag att de närvarande eleverna får med sig mycket från mötet. Skolan ska inte vara en ö utan någon koppling till samhället runt omkring. Vi ska möta verkligheten där vi är och inte bara lära ur böcker.

Till sist vad tycker eleverna om demokratidialogerna?

– De brukar vara positiva. Man ser att de tycker att det är spännande och intressant och det brukar bli engagerade samtal. Sedan förra gången har eleverna själva kommit med ett förslag att grupperna byter politiker med varandra efter halva tiden. Det är en klok idé som vi kommer att genomföra denna demokratidialog.

– Även politikerna är positiva. I en utvärdering och utryckte de att detta är viktigt. Ofta när de är på besök i skolan är det för att träffa vuxna men under demokratidialogerna får de träffa barn och elever vilket är värdefullt för dem.

Foto på metodstödet som används i demokratidialogen.
Dela sidan
Fakta demokratidialogen

Demokratidialogen har funnits sedan 2018 och genomförs två gånger per år, vår och höst.

Syftet med demokratidialogen är att skapa en möjlighet till närmare kontakt mellan förtroendevalda politiker och elever i Jönköpings kommun.

Målet är att öka förståelsen och kunskap för de påverkansvägar som finns inom kommunens verksamheter som barn och unga kan ta del av, och dels att öka kunskap och förståelse för samhället och demokratin.

Träffarna genomförs tillsammans med de åtta lokala samverkansgrupperna för grundskola (LSG) och samverkansgruppen för gymnasiet (SGG).

Relaterade nyheter

Aktuellt just nu
11 jun 2024 09:02
Håkan har testat Skolverkets nya provplattform - hur gick det?
I maj genomförde årskurs 6 i Jönköpings kommun bedömningsstöd i samhällskunskap i Skolverkets nya provplattform. Håkan Friberg jobbar som lärare på S...
Nyhet
7 nov 2023 07:25
Pedagog Jönköping fyller ett år!
I november 2022 lanserades Pedagog Jönköping som en digital mötesplats där pedagoger kan inspirera varandra och utvecklas i sina yrkesroller. Nu har ...
Aktuellt just nu
19 feb 2024 08:48
De går rekryteringsutbildning för blivande rektorer
Just nu läser 16 medarbetare rekryteringsutbildningen för blivande rektorer på distans vid Linnéuniversitetet. Syftet är att få en inblick, insikt oc...