Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Studenter lär sig utomhusundervisning på Attarpsskolan

28 mar 2023 10:15

Nyhet

På Attarpsskolan i Bankeryd får elever från förskoleklass till årskurs 3 utomhusundervisning av fritids- och utomhuspedagogen, Linus Ögren. I vår kommer även studenter som läser till grundlärare med inriktning mot fritidshem på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vara med och organisera utomhusundervisningen.

Linus Ögren står vid en utsiktsplats. I bakgrunden syns ett berg med hus.

Linus Ögren är fritids- och utomhuspedagog på Attarpsskolan i Bankeryd.

Samarbetet mellan den pedagogiska verksamheten och akademin är tänkt att ge studenterna praktisk erfarenhet genom att planera, genomföra och utvärdera utomhuspedagogiska lektioner i en av de tre skolskogarna som finns omkring Attarpsskolan.

Utomhuspedagogik i teori och praktik

Lärarstudenterna som deltar i samarbetet läser en utomhuspedagogikkurs. Kursansvarig, Maria Hammarsten som är universitetsadjunkt vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), vill att studenterna ska uppleva skolskogen som en utvidgad undervisnings- och lärmiljö.

– Detta är också ett tillfälle att se hur teorikursen kan kopplas ihop med praktiken, säger Maria. På så sätt blir det ett ”brobygge” mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Porträttbild på Maria Hammarsten som står i en skog

Maria Hammarsten som är universitetsadjunkt vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), vill att studenterna ska uppleva skolskogen som en utvidgad undervisnings- och lärmiljö. Foto: Anna Hållams

Enkla medel skapar god lärmiljö

Utomhuspedagogik har många fördelar, både fysiska och psykiska, och Linus utgångspunkt med sin utomhusundervisning är att dra nytta av den utomhusmiljö som erbjuds.

– Utomhuspedagogik ger eleverna en varierad skolmiljö och skapar en inkluderande och mångsidig undervisning som tar hänsyn till elevernas olika behov och förmågor. Det är en viktig del av lärandet i grundskolan, inte bara för att det främjar elevernas hälsa och välbefinnande, utan också för att det kan påverka skolans alla ämnen positivt. Jag vill visa studenterna att de, med förhållandevis enkla medel, kan skapa en god lärmiljö med fantastiska möjligheter, säger Linus.

Bild på en grankoja i en skolskog.

Attarpsskolan har tre skolskogar.

Utomhuspedagogik skapar hållbarhet

Samarbetet mellan Attarpsskolan och HLK:s utomhuspedagogiska kurs ligger i linje med Jönköpings kommuns program för hållbarhet, vars ambition är att vara lika levande som skolans läroplan och andra styrdokument.

– I kommunens program framkommer det att alla elever ska få utomhuspedagogik fortlöpande under sin skolvardag, säger Maria. De ska också få en förståelse för naturen och få goda möjligheter att vistas utomhus med tillgång till grönska. Här kan högskolan bidra med vetenskapligt grundad förståelse för hur väl genomtänkt utomhuspedagogisk verksamhet bidrar till hållbarhetsmålen, fortsätter hon.

Ökat engagemang och motivation

Forskning visar att elever automatiskt inte blir engagerade i hållbar utveckling genom att exempelvis få städa upp en smutsig strand. För att skapa långsiktigt engagemang krävs i stället en kritisk diskussion om olika alternativ och ställningstaganden, något som utomhuspedagogik kan bidra till.

– Genom utomhuspedagogik kan erfarenheter och aktiviteter i utomhusundervisningen kopplas till teoretisk förståelse. På så sätt skapas tillfällen till fördjupad reflektion som i sin tur blir avgörande för elevernas lärande, förklarar Maria.

Även Linus är inne på samma spår;

– Genom undervisning utomhus får eleverna en möjlighet att uppleva naturen och lära sig om den på ett mer praktiskt sätt. Detta kan öka deras engagemang och motivation för att lära sig och kan hjälpa dem att koppla samman teori med praktik. Men jag vill också tillägga att eleverna även har roligt hos mig i skolskogen. De är ofta fria att efter avklarat lektionspass, själva utforska, uppleva och leka i naturen.

Genom samarbetet hoppas Linus att vikten av utomhuspedagogik sprids.

– Jag vill väcka tankar och idéer hos studenterna. Min förhoppning är att de ska få upp ett intresse för just utomhuspedagogik och se vilka fördelar det kan föra med sig. Jag menar inte att varje lärare ska spendera fyra dagar i veckan utomhus med sina klasser, utan snarare visa att den finns där och väntar på dem, avslutar han.

Bild på en grillplats.

Jag vill väcka tankar och idéer hos studenterna. Min förhoppning är att de ska få upp ett intresse för just utomhuspedagogik och se vilka fördelar det kan föra med sig, säger Linus

Bild på halvt nedgrävda bildäck  och plasttunnel i en av Attarpsskolans skolskogar.

Skolskog på Attarpsskolan.

Det finns många fördelar med att undervisa utomhus. Du som är vill veta mer och få tips, råd och motivation för att ta dig och din pedagogik utomhus kan läsa mer här:


Dela sidan

Relaterade nyheter

Aktuellt just nu
22 mar 2024 14:18
Nominera din skola eller förskola till miljöpriset
Har du, din förskola eller skola gjort något grönt, skönt och viktigt för att värna om miljön? Nominera till Miljöpriset för chansen att vinna 25 000...
Bli inspirerad
23 maj 2024 07:32
”Lego WeDo är det roligaste som finns!”
Anna Norén och Marika Lindberg är lärare på lågstadiet på Hovslättsskolan och har sedan några år tillbaka upptäckt hur roligt det är att undervisa i ...
Aktuellt just nu
30 jan 2024 16:32
Stort intresse att lära sig mer om särskild begåvning på konferens
Jönköpings kommuns konferens om särskild begåvning som ägde rum på Elmia den 25 januari lockade många deltagare både från Jönköping och andra kommune...