Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Ribbaskolan har utbyte med skola i Finland och på Island

7 jun 2023 10:03

Aktuellt just nu

I maj inleddes ett Nordplus junior partner-projekt mellan Ribbaskolan i Gränna, finska skolan Kuuhankaveden och isländska Grunnskóli Fjallabyggð. Projektets idé är att samarbeta kring läsutvecklingen i mellan- och högstadiet.

Gruppbild på deltagande lärare från Ribbaskolan. De står vid ett vattenfall på Island.

Karin Frostfeldt Gustafsson, Susanne Egermo, Therese Kaindl, Emma Bäckelid Sunbring, Emma Nordstedt, Jennie Hulteke, Vanessa Persson och Kristina Sebastjan deltog vid besöket på Grunnskóli Fjallabyggð på Island.

Det hela började med att Emma Bäckelid Sunbring, som är lärare i svenska på Ribbaskolan, deltog i ett kontaktseminarium på Island i höstas. Där fick lärare och skolledare från hela Europa lära sig att söka projekt och hitta partners från olika länder att samarbeta med.

– Vi fick kontakt med en lärare från en grundskola på Island och från Finland. Kulturellt är vi nära varandra och i alla tre länder har vi en liknande problematik att läsförmågan sjunker hos eleverna, säger Emma. Vi tyckte att det kändes intressant att få till en diskussion över landgränserna kring hur vi kan lyfta läs- och skrivförmågan även för elever i äldre åldrar. På Island jobbar man med läs- och skrivutveckling med äldre elever på ett väldigt intressant sätt.

Syfte med projektet

Projektet innebär att lärare från de tre partnerskolorna som är specialiserade på landets eget språk (svenska, isländska och finska) kommer besöka varandras skolor för att observera och analysera hur lärare i de tre olika länderna arbetar med lästräning i olika åldrar. Jobbskuggningen kommer att resultera i en jämförelse mellan de tre olika skolornas metoder som sedan ska införas i de olika skolorna.

Vad hoppas att du att det här utbytet för med sig?

– Vi kan redan efter ett möte sett oerhört mycket god undervisning och blivit inspirerade. För oss lärare är det alltid intressant att se god undervisning. Det tycker jag är den största behållningen, säger Emma. Då blir det lättare att se vad vi själva kan förändra i vår egen verksamhet på ett enkelt sätt. Vi har styrkor som vi plötsligt ser men också att det finns saker som vi med lätthet kan förändra för att öka våra resultat och höja skrivförmågan hos våra barn och unga. Utbytetär ett sätt få med sig guldkornen hem till sin egen skola, fortsätter hon.

De nordiska kollegorna kommer på besök

I september kommer lärarna från Island och Finland att besöka Ribbaskolan. Då kommer de få en inblick i hur Ribbaskolan jobbar med en lästräningsmetod som visat sig vara framgångsrik för att höja elevernas läsförmåga på kort tid. I februari är det sedan dags för den finska skolan att vara värd när de isländska och svenska kollegorna kommer på besök.

Barn som hoppar på en stor hoppkudde utomhus med snöklädda bergstoppar i bakgrunden.

Del av skolgården på Grunnskóli Fjallabyggð på Island.

Basketplan på skolgården.

Även högstadiet på den isländska skolan hade en skolgård med möjlighet för eleverna att aktivera sig fysiskt.

Projektet "Teaching reading skills in Finland, Iceland and Sweden" innebär att lärare på de tre partnerskolorna, Ribbaskolan, Kuuhankaveden och Grunnskóli Fjallabyggð, ska observera och analysera hur länderna arbetar med lästräning i olika åldrar. Jobbskuggningen kommer att resultera i en jämförelse mellan de tre olika skolornas metoder som sedan ska implementeras i de olika skolornas sammanhang. Detta utbyte är också ett sätt att skapa relationer för att etablera en bokklubb mellan eleverna i Finland, Island och Sverige.

De huvudsakliga syftena med projektet är:

  • Att förbättra relationen mellan lärare i våra nordiska länder.
  • Att stimulera och inspirera undervisningen i nordiska språk genom att få en bättre förståelse för de olika nordiska kulturerna med likheter och olikheter.
  • Att förbättra utbildningen i läsfärdigheter för att det framtida samhället är beroende av den unga generationens förmåga att läsa och förstå olika typer av texter.

Partnerskapet pågår fram till maj 2024 och finansieras av bidrag från Nordplus. Utbytet gäller för åtta medarbetare från Sverige, åtta medarbetare från Finland och åtta medarbetare från Island.

Nästa gång lärarna träffas är i september 2023 då Ribbaskolan får besök av kollegorna från Island och Finland. Skolorna besöker den finska skolan i februari 2024.

Projektet har en hemsida där resultatet kommer redovisas:

Läs mer om vilka möjligheter till internationellt utbyte som du som pedagog har.

Dela sidan
Logotype för Nordplus

Relaterade nyheter

Bli inspirerad
28 sep 2023 07:00
Erasmus+ och eTwinning tar Pernilla och hennes elever ut i Europa
Pernilla Åsberg arbetar som förstelärare i engelska på mellanstadiet på Hisingstorpsskolan. Förra läsåret fick hon möjlighet att åka i väg på ett Era...
Bli inspirerad
8 maj 2023 08:45
Välkommen till Bokskogen på Barnarpsskolan
På Barnarpsskolan är det snart dags för invigning av utbildningsförvaltningens första modellbibliotek. Projektet som egentligen började som ett arbet...
Bli inspirerad
9 jan 2024 11:58
Grundskolornas bästa tips på språkutvecklande arbetssätt
Vill du ha ett enkelt, kort och konkret tips på aktivitet inom språkutvecklande arbetssätt? Här hittar du grundskolornas och några fritidshems bästa ...