Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Att utveckla språk och tal i tidiga åldrar

Det finns flera teorier och beskrivningsmodeller om hur barns typiska språkutveckling ser ut. Här beskrivs aktuell forskning kring typisk språkutveckling hos barn utifrån områdena användning, innehåll och form. Språkpyramiden hjälper oss förstå att grunden för att språket ska utvecklas är vilja och driv till social kommunikation och barns upplevelse av att det lönar sig att kommunicera.

Samtal kring något gemensamt är den bästa arenan för att lära sig ord och att förstå hur man ska använda språket. Barns språkutveckling handlar alltså om så mycket mer än att lära sig ”tala rent”.

Illustration på Språkpyramid - kommunikation i botten, språk i mitten och tal/språkljud längst upp.

Barns typiska språkutveckling synliggörs med hjälp av en språkpyramid. ©Birgitta Sahlén, reproducerad med tillstånd.

Föreläsning och frågor

Utveckling av kommunikation, språk och tal i tidiga åldrar är en föreläsning med logoped Marie Hallberg, framtagen av förskolans utveckling- och lärandeenhet i Jönköpings kommun. Det finns reflektionsfrågor efter varje modul. Välj att pausa för reflektion eller se alla modulerna och ta reflektionen efteråt.

 • Vad är språk? Några teorier som förklarar hur vi kan förstå vad språklig förmåga är. Modul 1 (6 min)
 • Språkpyramiden. Vad språklig förmåga i tidiga åldrar innebär och hur stegen i barns språkutveckling ser ut. Modul 2 (16 min)
 • Språklig sårbarhet. Förutsättningar för språklig stimulans när språket inte utvecklas som förväntat i tidiga åldrar
  t ex vid flerspråkighet. Modul 3 (12 min)
 • Bishop, D.; & Edmundson, A. (1987). Langugage – Impaired 4- Year olds: Distinguishing Transient from Persistent. Impairment.Journal of Speech and Hearing Disorders, Volume 52, 156 – 173.
 • Bloom, L., & Lahey M. (1978) Language development and Language disorders. John Wiley & Sons.
 • Johnston, J. R. (2008). Narratives: Twenty-five years later. Topics in Language Disorders, 28(2), 93-98. DOI:10.1097/01.TLD.0000318931.08807.01
 • Larsson, K. (2019). Språklig förebild i förskolan. Gothia kompetens.
 • Rikshandboken Barnhälsovård - för professionen
 • Salameh, E-K., & Nettelbladt, U. (2018) Språkutveckling och språkstörning hos barn. Del 3, Flerspråkighet - utveckling och svårigheter. Studentlitteratur AB
 • Sahlén B; & Nettelbladt U. (1992). Patterns of vulnerability of language in children with severe developmental language disorders. Scandinavian Journal of Logopedics and Phoniatrics, 17: 77-85
 • Tomasello, M. & Farrar, M.J. (1986). Joint Attention and Early Language. Child Development Vol. 57, No. 6, pp. 1454 - 1463.
 • Westby, C. & Cutler, S. (1994). Language and ADHD: Understanding the Bases and Treatment of Self-Regulatory Deficits. Topics in Language Disorders. 14: 4: 58 - 76.
 • Publicerad: 17 okt 2022
 • Senast uppdaterad: 28 maj 2024
Dela sidan

Relaterat utbildningsmaterial

27 okt 2022 15:55
Bygga ordförråd i förskolan
Ordförråd handlar om att både förstå ord och att snabbt hitta och använda rätt ord när barnen ska prata och berätta. Det mentala ordförrådet fylls på...
27 okt 2022 14:27
Arbeta för språklig medvetenhet i förskolan
Betydelsen av att stimulera barns glädje och nyfikenhet för språklig medvetenhet, har god vetenskaplig grund och är en viktig förutsättning för den t...
27 okt 2022 13:57
Utveckla berättarförmågan i förskolan
Förmågan att berätta och förstå berättelser är viktigt för en positiv läs- och skrivutveckling. En ordrik miljö måste innehålla återkommande berättar...

Relaterade nyheter

Aktuellt just nu
26 sep 2022 11:58
Hon är huvudtalare på Europeiska språkdagen
Den 26 september firas den Europeiska Språkdagen – med syfte att lyfta fram språk- och språkutveckling i alla europeiska länder. Jönköping visar fram...
Aktuellt just nu
15 aug 2023 07:13
Marie och Hanna – två språkpedagoger i förskolan
Marie Lindström och Hanna Eklund är båda språkpedagoger i förskolan sedan oktober i fjol. Marie på Öxnehaga förskoleområde och Hanna på Hovslätts för...
Aktuellt just nu
19 apr 2023 07:16
De har språket i fokus - möt språkpedagogerna Mari, Lina och Malin
I höstas började de första språkpedagogerna på våra grundskolor och förskolor i Jönköpings kommun. Det är en ny roll och extra resurs som ingår i den...

Relaterade blogginlägg

Språkutveckling genom musik
23 nov 2023 07:53
Våga pröva rytminstrument!
Mitt förra blogginlägg handlade om att spela och sjunga i skogen. Jag berättade om hur mina barn börjat trumma på stubbar i skogen. Sen inlägget publ...
Språkutveckling genom musik
18 apr 2024 08:13
Våren, Vivaldi och vidgade vyer
I februari månads blogg började jag skriva om ljud- och musiklyssning. Nu kommer fortsättningen! I detta inlägg kommer jag att ge ett exempel på hur ...
Språkutveckling genom musik
31 aug 2023 09:25
“Jag är helt omusikalisk och tondöv!”
Nytt läsår och nya möjligheter! Tycker du att det är svårt med musikundervisning eller undviker att ta hjälp av musiken i förskolans språkundervisnin...