Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Att utveckla språk och tal i tidiga åldrar

Det finns flera teorier och beskrivningsmodeller om hur barns typiska språkutveckling ser ut. Språkpyramiden hjälper oss förstå att grunden för att språket ska utvecklas är vilja och driv till social kommunikation och barns upplevelse av att det lönar sig att kommunicera.

Samtal kring något gemensamt är den bästa arenan för att lära sig ord och att förstå hur man ska använda språket. Barns språkutveckling handlar alltså om så mycket mer än att lära sig ”tala rent”.

Illustration på Språkpyramid - kommunikation i botten, språk i mitten och tal/språkljud längst upp.

Språkpyramid

Föreläsning och frågor

Utveckling av kommunikation, språk och tal i tidiga åldrar är en föreläsning med logoped Marie Hallberg, framtagen av förskolans utveckling- och lärandeenhet i Jönköpings kommun. Det finns reflektionsfrågor efter varje modul. Välj att pausa för reflektion eller se alla modulerna och ta reflektionen efteråt.

 • Vad är språk? Några teorier som förklarar hur vi kan förstå vad språklig förmåga är. Modul 1 (6 min)
 • Språkpyramiden. Vad språklig förmåga i tidiga åldrar innebär och hur stegen i barns språkutveckling ser ut. Modul 2 (16 min)
 • Språklig sårbarhet. Förutsättningar för språklig stimulans när språket inte utvecklas som förväntat i tidiga åldrar
  t ex vid flerspråkighet. Modul 3 (12 min)
 • Bloom, L., & Lahey M. (1978) Language development and Language disorders. Somerset, New Jersey: John Wiley & Sons.
 • Salameh, E-K., & Nettelbladt, U. (2018) Språkutveckling och språkstörning hos barn. Del 3, Flerspråkighet - utveckling och svårigheter. Lund: Studentlitteratur AB
 • Johnston, J. R. (2008). Narratives: Twenty-five years later. Topics in Language Disorders, 28(2), 93-98. DOI:10.1097/01.TLD.0000318931.08807.01
 • Rikshandboken Barnhälsovård - för professionen
 • Westby, C. & Cutler, S. (1994). Language and ADHD: Understanding the Bases and Treatment of Self-Regulatory Deficits. Topics in Language Disorders. 14: 4: 58 - 76.
 • Tomasello, M. & Farrar, M.J. (1986). Joint Attention and Early Language. Child Development Vol. 57, No. 6, pp. 1454 - 1463.
Video not chosen. Please select a video to embed.
 • Publicerad: 17 okt 2022
 • Senast uppdaterad: 28 okt 2022
Dela sidan

Relaterat utbildningsmaterial

27 okt 2022 15:55
Bygga ordförråd i förskolan
Att ha ett aktivt ordförråd handlar om att både förstå ord och att snabbt hitta och använda rätt ord när man ska prata, berätta, skriva och läsa. Det...
27 okt 2022 14:27
Arbeta för språklig medvetenhet i förskolan
Betydelsen av att stimulera barns språkliga medvetenhet, har god vetenskaplig grund och är en viktig förutsättning för den tidiga läs- och skrivutvec...
27 okt 2022 13:57
Utveckla berättarförmågan i förskolan
Förmågan att berätta och förstå berättelser är viktigt för en positiv läs- och skrivutveckling. En ordrik miljö måste innehålla återkommande berättar...

Relaterade nyheter

Aktuellt just nu
26 sep 2022 11:58
Hon är huvudtalare på Europeiska språkdagen
Den 26 september firas den Europeiska Språkdagen – med syfte att lyfta fram språk- och språkutveckling i alla europeiska länder. Jönköping visar fram...
Aktuellt just nu
15 aug 2023 07:13
Marie och Hanna – två språkpedagoger i förskolan
Marie Lindström och Hanna Eklund är båda språkpedagoger i förskolan sedan oktober i fjol. Marie på Öxnehaga förskoleområde och Hanna på Hovslätts för...
Aktuellt just nu
19 apr 2023 07:16
De har språket i fokus - möt språkpedagogerna Mari, Lina och Malin
I höstas började de första språkpedagogerna på våra grundskolor och förskolor i Jönköpings kommun. Det är en ny roll och extra resurs som ingår i den...

Relaterade blogginlägg

Språkutveckling genom musik
25 maj 2023 12:00
Lilla snigel akta dig.... så att du inte försvinner
På de flesta förskolor finns en gemensam sångrepertoar. Lilla snigel, Imse Vimse spindel, Blinka lilla stjärna, Här kommer Pippi Långstrump och En el...
Språkutveckling genom musik
2 dec 2022 15:21
Ljus(d) i mörker
Nu ska jag berätta om hur en grå, blöt novemberutevistelse förvandlades och blev ljusare tack vare kreativt skapande med rim, musik och glada barn.
Språkutveckling genom musik
29 sep 2023 07:19
Spela instrument för språkets skull!
Att spela rytminstrument är att ljudsätta en rörelse. När man spelar rytminstrument så hör man hur mycket muskelstyrka/kraft man använder, man hör oc...