Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Hon är huvudtalare på Europeiska språkdagen

26 sep 2022 11:58

Aktuellt just nu

Den 26 september firas den Europeiska Språkdagen – med syfte att lyfta fram språk- och språkutveckling i alla europeiska länder. Jönköping visar framfötterna genom ett unikt projekt och en rektor som huvudtalare på UHR och EU-kommissionens stora event i Stockholm.

– När jag först fick frågan om föreläsningen blev jag lite fundersam över vad jag skulle kunna berätta men sedan förstod jag att det som efterfrågas är verkliga exempel på hur man kan lägga upp sitt arbete och att förskolan är väldigt intressant för många, berättar Annica Lagander, rektor i Bankeryds förskoleområde.

Annica som arbetat som rektor i tio år, har alltid sett språk och språkutveckling som en central del i utbildningen på förskolan. På senare år har det blivit mycket tydligt hur avgörande den grund som läggs i tidig ålder är för fortsatt språklig utveckling.

– I förskoleområdet har vi under många år arbetas medvetet och framgångsrikt med språk och språkutveckling och vi skattade oss högt i analysarbetet. Samtidigt fick vi ta del av att resultaten inom vissa delar i språket för elever i tidigare år i grundskolan blivit sämre. En del frågeställningar kom upp hos mig som rektor som jag ville fördjupa mig i och arbeta vidare med tillsammans med medarbetarna.

– Vad kan vi i förskolan göra annorlunda så att barn och elevers resultat i språk förbättras? Vilka vetenskapliga metoder behöver vi öka våra kunskaper i? Hur kan vi än mer arbeta med kunskapsöverföring mellan lärare i förskola och grundskola?

En extra språkutvecklande växel

Utifrån frågeställningarna och resultatet i analysen togs beslut om att skapa en gemensam plattform för språkutveckling. Och under läsåret 21–22 lade Bankeryds förskolområde i en extra växel och började jobba fokuserat med språkutveckling uppdelat i tre olika områden (moduler): pedagogens roll, språklekar och språklig sårbarhet och berättande och högläsning.

Personalen tog del av vetenskapliga artiklar, genomförde språkundervisningstillfällen med barngruppen, nätverkade med kollegor och deltog i föreläsningar.

– Vi har även gjort insatser i den pedagogiska miljön där barnlitteratur finns att tillgå på fler platser idag än tidigare. För att göra våra vårdnadshavare delaktiga finns idag möjlighet att låna hem böcker från förskolan. På höstens föräldramöte kommer vi även ha en föreläsning kring vikten av högläsning inflikar Annica som fått rejält gehör för initiativet.

Stor språksatsning i hela kommunen

Parallellt med arbetet i Bankeryd har en större satsning som omfattar alla kommunens förskolor och skolor, sjösatts av politiken. En språkplan har tagits fram och ett antal nya språkpedagoger (15 i grundskolan, 8 i förskolan varav en kommer att placeras i Bankeryd) ska anställas.

-Det är ett tydligt bevis på att det är en väldigt viktig fråga både nu och framåt. I Bankeryds förskoleområde tar vi med oss redan vunna kunskaper för att kunna ta nästa steg. Vi har nu tagit fram en ny målbild utifrån våra tidigare erfarenheter och den nya språkplanen – delar som handlar om tillgänglig lärmiljö, berättandeförmåga, språklig medvetenhet och ordförråd, berättar Annica.

Vad tycker du är det viktigaste inför framtiden?

-Att skapa goda organisatoriska förutsättningar för medarbetare på förskolan att arbeta med språkutveckling tillsammans med barnen. Det gör vi genom att använda oss av framgångsrika och effektiva metoder för språkutveckling som faktiskt leder till bättre språkutveckling. Vi måste säkerställa att det vi gör har en vetenskaplig grund men även lita på vår beprövade erfarenhet så resultaten förbättras. Genom att anpassa undervisningen så att det leder till rätt kunskaper kan vi nå långt. Exempelvis högläsning handlar inte bara om att läsa för barn utan det viktiga är hur vi samtalar om innehållet och vilka frågor vi ställer för att säkerställa att barnet förstår vad vi tillsammans har läst.

Föreläsningen den 26:e september blir ett av många sätt att uppmärksamma förskolans arbete och språksatsningen i Jönköpings kommun som kommer pågå under många år framåt.

– Jag tycker att det ska bli väldigt spännande och givande att få dela med mig av vår resa och den kunskap vi samlat på oss. Jag vill också försöka ge en bredare förståelse för hur viktigt det är att börja arbeta med språkutveckling i tidig ålder och vilken skillnad det kan göra, avslutar Annica.

Dela sidan

Relaterade nyheter

Aktuellt just nu
15 aug 2023 07:13
Marie och Hanna – två språkpedagoger i förskolan
Marie Lindström och Hanna Eklund är båda språkpedagoger i förskolan sedan oktober i fjol. Marie på Öxnehaga förskoleområde och Hanna på Hovslätts för...
Bli inspirerad
21 aug 2023 07:35
På Anna Dalins förskola har boklådor i hallen ökat läslusten
I hallen på avdelningarna Eken och Linden på Anna Dalins förskola möts barn och föräldrar av en läshörna med fåtöljer och en bokhylla full med färggl...
Boktips
13 maj 2024 07:48
Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta
Barns språkutveckling tar fart under de viktiga förskoleåren, men alla barn har inte samma förutsättningar. Hur kan förskolan ge dem bästa möjliga gr...