Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Goda resultat för elevernas läs- och skrivutveckling

20 jun 2024 08:53

Nyhet

Satsningen på språkutvecklande arbetssätt i Jönköpings kommuns skolor ger resultat. Det går att se en tydlig förbättring sedan 2022 då satsningen startade. Eleverna i årskurs 1 ligger nu bättre till än riksgenomsnittet när det gäller hörförståelse, ordförråd, avkodning och läsförståelse.

Porträttbild på Charlotte Olsson

Charlotte Olsson, utbildningschef grundskolan

Läsåret 2023/2024 har kartläggning av samtliga elevers läs- och skrivutveckling i årskurs 1 i Jönköpings kommun gjorts med hjälp av LegiLexi och nationellt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling. Resultaten för LegiLexi har samlats in i september och maj och för nationellt bedömningsstöd i maj.

Statistiken visar att eleverna i årskurs 1 har förbättrat sina resultat generellt även om de skolor som har språkpedagoger sticker ut lite extra. Där finns en ännu tydligare utveckling.

Charlotte Olsson är utbildningschef för grundskolan och gläds över resultatet;

– Det känns så gott att politiska satsningar ger resultat och varenda elev som ökar sin språkliga kompetens värmer. Det innebär att de eleverna får en ökad förmåga att förstå och ta sig an framtida undervisning och att de i alla sammanhang i livet kan samtala och göra sig förstådda.

Vilka faktorer tror du har bidragit till ökat resultat?

– Enskilt viktigaste faktorn är lärares och rektorers kunskaper på våra skolor, det handlar om kunskaper inom språkutveckling, förändringsledning och att ha en tydlig riktning. Vi gör en följeforskning i detta arbete och där ser vi att det är det som är framgångsfaktorerna.

Språkutvecklande arbetssätt prioriterat

Satsning på språkutvecklande arbetssätt i grundskolan började ht 22 och ska prioriteras i sammanlagt sju år. Syftet är att stärka undervisningens kvalitet och öka utbildningens likvärdighet när det gäller alla barn och elevers språk- läs- och skrivutveckling i Jönköpings kommuns förskolor och skolor. Som verktyg i arbetet finns i nuläget en språkplan för förskola, förskoleklass, fritids och åk 1. På 8 förskolor och 15 grundskolor finns även språkpedagoger som arbetar med extra fokus på språkutveckling.

Hur ser arbetet med språkutveckling ut framåt? Vad är nästa mål?

Allt beror på vilka ekonomiska förutsättningar som finns inom grundskolans verksamhet, säger Charlotte. Vi kommer utöver den språkplan som finns idag arbeta för att ta fram en språkplan för alla elever upp till åk 9 inom grundskolan. Den ska vara klar i juni 2025, och det ekonomiska läget får visa hur en implementering kan ske. Vårt kvalitetsarbete och nationell forskning visar tydligt att elevers språkkunskaper är en viktig framgångsfaktor för elevernas resultat men språket är också så viktigt för att vi ska kunna upprätthålla ett demokratiskt samhälle. Att ge alla våra elever förmåga att uttrycka sig i tal och skrift samt kritiskt granska informationsflödet som finns är skolans främsta uppgift.

Avkodning, andel elever på förväntad nivå (grön, nivå 3-6), nära förväntad nivå (gul, nivå 2) och under förväntad nivå (röd, nivå 1) vt-24 i Jönköpings kommun och riket. (LegiLexi)

Läsförståelse, andel elever på förväntad nivå (grön, nivå 3-6), nära förväntad nivå (gul, nivå 2) och under förväntad nivå (röd, nivå 1) vt-24 Jönköping och riket. (LegiLexi)

Språkförståelse (hörförståelse och ordförråd), andel elever på förväntad nivå (grön, nivå 3-6), nära förväntad nivå (gul, nivå 2) och under förväntad nivå (röd, nivå 1) vt-24 i Jönköpings kommun och riket. (LegiLexi)

Dela sidan
Fakta språkutvecklande arbetssätt

Jönköpings kommun har beslutat att språkutvecklande arbetssätt ska prioriteras under sju år. Syftet är att stärka undervisningens kvalitet och öka utbildningens likvärdighet när det gäller alla barns och elevers språk- läs- och skrivutveckling i Jönköpings kommuns förskolor och skolor. Alla barn och elever ska ges:

  • Ökade möjligheter att fullfölja sina studier
  • Förutsättningar till en medvetenhet och stolthet över flerspråkighet
  • Förutsättningar till ett aktivt deltagande i ett demokratiskt samhälle.

Uppdraget att arbeta språkutvecklande gäller alla förskolor och skolor.

Relaterade nyheter

Aktuellt just nu
15 aug 2023 07:13
Marie och Hanna – två språkpedagoger i förskolan
Marie Lindström och Hanna Eklund är båda språkpedagoger i förskolan sedan oktober i fjol. Marie på Öxnehaga förskoleområde och Hanna på Hovslätts för...
Aktuellt just nu
26 sep 2022 11:58
Hon är huvudtalare på Europeiska språkdagen
Den 26 september firas den Europeiska Språkdagen – med syfte att lyfta fram språk- och språkutveckling i alla europeiska länder. Jönköping visar fram...
Aktuellt just nu
19 apr 2023 07:16
De har språket i fokus - möt språkpedagogerna Mari, Lina och Malin
I höstas började de första språkpedagogerna på våra grundskolor och förskolor i Jönköpings kommun. Det är en ny roll och extra resurs som ingår i den...