Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Nu startar kompetensutveckling kring särskild begåvning

17 maj 2023 07:38

Aktuellt just nu

I höst börjar 25 pedagoger, både från förskola, grundskola och gymnasiet en kompetensutveckling om särskild begåvning. Utbildningsinsatsen kommer pågå under två år och målet är att en fördjupad kunskap kring särskild begåvning ska bidra till en högre måluppfyllelse för elever som behöver utmaning.

Bild på en presentation men texten Välkommen till uppstart för kompetensutveckling kring särskild begåvning.

Den 12 maj var det dags för uppstartsmöte för alla deltagare inför kursstarten i höst.

Jönköpings kommun vill göra lärandet mer tillgängligt för alla elever inom skolan genom att införa och utveckla arbetet kring särskild begåvning.

– Målet är att skapa en mer likvärdig skola och öka måluppfyllelsen för alla elever, säger Madelene Jonsson, verksamhetsutvecklare på utbildningsförvaltningen och ansvarig för kompetensutvecklingen. Genom att öka kunskapen om särskild begåvning hos politiker, förvaltning, rektorer, lärare och elevhälsa inom skolan så kan eleverna få en mer anpassad undervisning och stöd som möter deras individuella behov.

Uppstartsmöte

Den 12 maj var det dags för uppstartsmöte för deltagarna som under två år, med start hösten 2023, kommer gå kompetensutvecklingen. Kursen anordnas av Karlstad universitet och görs inom ramen av professionsprogrammet.

Elisabet Mellroth, lektor i Karlstads kommun samt affilierad forskare vid Karlstads universitet, höll en introduktion om särskild begåvning och kursens innehåll för deltagarna samt rektorer. Även två elever med särskild begåvning var med och berättade om sin skoltid.

– De pedagoger som får möjligheten att gå den här utbildningen kommer att få kunskap att upptäcka och stödja elever med särskild begåvning. De kommer även lära sig att skapa utmanade uppgifter och utföra och utöka sin differentierande undervisning. Det här kommer ge en utvecklad kompetens att inkludera elever med särskild begåvning, säger Elisabet Mellroth. För att lyckas med detta kommer det vara mycket viktigt att vi jobbar kollegialt, fortsätter hon

Det finns även en handlingsplan kopplad till arbetet med särskild begåvning och deltagarna kommer bli nyckelpersoner för att levandegöra arbetssättet ute i verksamheten.

Porträtt på Elisabet Mellroth som håller i en bok med titeln Särskild begåvning

Elisabet Mellroth, lektor i Karlstads kommun samt affilierad forskare vid Karlstads universitet berättade mer om särskild begåvning och utbildningens innehåll under uppstartsmötet.

Dela sidan
Kompetensutveckling kring särskild begåvning

Utifrån identifierade utvecklingsområden och verksamhetens behov kommer utbildningsförvaltningen tillsammans med Karlstad Universitet hösten 2023 starta en kompetensutveckling om att undervisa barn och elever med särskild begåvning.

Kompetensutvecklingen, som är en del av utbildningsförvaltningens professionsprogram, pågår under två år och är högskolepoängsgivande (15 hp).

Medarbetarna som deltar kommer efter avslutad kompetensutveckling att få i uppdrag att genom kollegialt lärande sprida kunskapen vidare inom berörda verksamheter.

Kontaktperson
Madelene Jonsson
Verksamhetsutvecklare
Tel: 036-106382
madelene.jonsson@jonkoping.se

Relaterade nyheter

Aktuellt just nu
30 jan 2024 16:32
Stort intresse att lära sig mer om särskild begåvning på konferens
Jönköpings kommuns konferens om särskild begåvning som ägde rum på Elmia den 25 januari lockade många deltagare både från Jönköping och andra kommune...
Aktuellt just nu
23 feb 2023 13:47
Särskild begåvning - kompetensutveckling med start ht 23
Är du intresserad av att delta i kompetensutveckling kring särskild begåvning med efterföljande uppdrag? Nu har du som jobbar som förskollärare, lära...
Lär dig mer
9 nov 2023 09:32
Konferens: Ta del av ett kunskapslyft om särskild begåvning
Varmt välkommen till konferens! Här får du ta del av värdefulla insikter från flera kunniga talare om hur förskolan, grundskolan och gymnasiet på ett...