Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Utvecklingsarbete inom utbildningsförvaltningen

Här presenteras insatser som pågår eller har genomförts för att utveckla det vetenskapliga förhållningssättet och det kollegiala lärandet inom utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun.

Olika verksamheter dokumenterar eller har dokumenterat de insatser som har framkommit i det systematiska kvalitetsarbetet. Detta för att undersöka om och på vilket sätt insatserna kan bidra till ökad måluppfyllelse och utveckling.

Syftet med dokumentationen är att tydliggöra betydelsefulla delar i processen samt tillvarata och sprida erfarenheter om det kollegiala lärandet med vetenskapligt förhållningssätt i det systematiska kvalitetsarbetet.

Att utveckla elevers analysförmåga i samhällskunskap.
Författare: Åsa Nersäter, 2016-2017

Att utvecklas kollegialt i systematiskt kvalitetsarbete.
Författare: Maria Ekebäck Hultman, 2016-2017

Att överföra aktuell läsforskning till klassrumsarbetet.
Författare: Linda Lindström, 2016-2017

Den förunderliga leken - en lärprocess.
Författare: Ann-Charlotte Heydecke, 2016-2017

Kollaborativt lärande i pedagogiska lärgrupper.
Författare: Petter Wiklander, 2016-2017

Nätverksarbete kring värdegrund och yrkesroll.
Författare: Anna Backehed, Curt Junvik, Lisa Svenssson, 2016-2017

Utveckla samarbetet mellan elevhälsan och övrig pedagogisk personal.
Helen Magnusson, Sofie Öjfelt, 2016-2017

Utvecklingssamtalet som ett professionellt verktyg för verksamhetsbedömning.
Författare: Maria Lindström Fogelberg, Anna-Karin Wilhelmsson, 2016-2017

  • Publicerad: 8 apr 2022
  • Senast uppdaterad: 3 nov 2022
Har du frågor?

Therése Haglind

Utvecklingsstrateg UBF

Dela sidan

Relaterade nyheter

Boktips
25 sep 2023 10:54
Autism och ADHD i skolan och i gymnasiet
Alla vi som arbetar med barn och ungdomar i skolan möter elever som har svårigheter med lärmiljön i skolan. För att kunna hjälpa de här eleverna behö...
Bli inspirerad
5 sep 2023 07:23
Tillgängligt lärande i fokus på uppstartsdagen för grundskolan
Årets uppstartsdag för grundskolans pedagoger hade fokus på tillgängligt lärande. Fredrik Zimmerman och Elinor Kennerö Tonner hette de inbjudna gäste...
Boktips
25 aug 2023 11:00
Professionsutveckling och kollegialt lärande: framgångsstrategier och utvecklande motstånd
Har du någon gång deltagit i en fortbildning där du tyckte att idéerna var meningsfulla och du kände dig inspirerad att förändra din undervisning? Me...

Relaterade blogginlägg

Tillgängligt lärande
11 aug 2023 07:18
Välkommen in i mitt kooperativa klassrum!
Sedan 2019 har jag intresserat mig för kooperativt lärande i klassrummet. Det är ett förhållningssätt som har förändrat mitt klassrum och min syn på ...
Forskning i praktiken
9 jun 2023 11:23
Skolutveckling – ett perspektiv från Erik Dahlbergsgymnasiet
I detta blogginlägg vill vi berätta om det skolutvecklingsarbete som pågått på Erik Dahlbergsgymnasiet de senaste fem åren.