Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Utbildningen i den svenska skolan ska enligt skollagen (2010:800) vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. För att utveckla undervisningen måste lärare och verksamhetens ledare knyta samman praktiken med den kunskap som kommer från forskning och beprövad erfarenhet.

Forskning är ett systematiskt sökande efter kunskap om eller förståelse för hur något är uppbyggt eller fungerar. Vetenskap är forskning som är granskad och publicerad i vetenskapliga artiklar.

Kritiskt förhållningssätt

Vetenskaplig grund kännetecknas av att man arbetar utifrån forskningsresultat och utifrån ett forskningsbaserat arbetssätt, det vill säga systematiskt, reflekterande och med ett kritiskt förhållningssätt.

Forskningsresultat kan också behöva kompletteras med en annan typ av kunskap – professionens kunskap om vad som fungerar i praktiken. Därför finns även begreppet beprövad erfarenhet i skollagen. Det tillskrivs ett lika högt värde som vetenskaplig grund. Beprövad erfarenhet är erfarenhet som prövats under längre tid av ett flertal lärare, den har dokumenterats och delats med andra. Beprövad erfarenhet handlar om att pröva, analysera, ha ett kritiskt förhållningssätt och ompröva - att våga omvärdera gamla sanningar.

Kunskap om aktuell forskning

För att den pedagogiska verksamheten ska leda till ett utvecklande lärande behöver lärare grunda sina insatser på kunskap om hur barn och elever lär och utvecklas, på forskning och beprövad erfarenhet. Det ställer krav på att lärare och verksamhetsledare är väl insatta i aktuell forskning och använder ett vetenskapligt förhållningsätt.

  • Publicerad: 31 mar 2022
  • Senast uppdaterad: 23 feb 2023
Har du frågor?

Therése Haglind

Utvecklingsstrateg UBF

Dela sidan

Relaterade blogginlägg

Forskning i praktiken
20 jan 2023 13:23
Ett perspektiv på ChatGPT och AI i undervisningen
2022 var ett spännande år i AI-communityt. En ny generation av algoritmer utvecklades som kan skapa text, bild och till och med video. Det mest uppmä...
Forskning i praktiken
28 okt 2022 09:38
Skollagen, 2010:800 i praktiken
All utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet enligt skollagen. "So far so good”, men hur kan det se ut i praktiken? Jag tror...
Forskning i praktiken
15 sep 2023 11:58
Generativt AI och det nya plagiatet
Skolverket har nyligen publicerat en nyhet kring de risker och möjligheter som AI medför, med tydliga rekommendationer kring fusk. Var är det för nya...