Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Utbildningen i den svenska skolan ska enligt skollagen (2010:800) vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. För att utveckla undervisningen måste lärare och verksamhetens ledare knyta samman praktiken med den kunskap som kommer från forskning och beprövad erfarenhet.

Forskning är ett systematiskt sökande efter kunskap om eller förståelse för hur något är uppbyggt eller fungerar. Vetenskap är forskning som är granskad och publicerad i vetenskapliga artiklar.

Kritiskt förhållningssätt

Vetenskaplig grund kännetecknas av att man arbetar utifrån forskningsresultat och utifrån ett forskningsbaserat arbetssätt, det vill säga systematiskt, reflekterande och med ett kritiskt förhållningssätt.

Forskningsresultat kan också behöva kompletteras med en annan typ av kunskap – professionens kunskap om vad som fungerar i praktiken. Därför finns även begreppet beprövad erfarenhet i skollagen. Det tillskrivs ett lika högt värde som vetenskaplig grund. Beprövad erfarenhet är erfarenhet som prövats under längre tid av ett flertal lärare, den har dokumenterats och delats med andra. Beprövad erfarenhet handlar om att pröva, analysera, ha ett kritiskt förhållningssätt och ompröva - att våga omvärdera gamla sanningar.

Kunskap om aktuell forskning

För att den pedagogiska verksamheten ska leda till ett utvecklande lärande behöver lärare grunda sina insatser på kunskap om hur barn och elever lär och utvecklas, på forskning och beprövad erfarenhet. Det ställer krav på att lärare och verksamhetsledare är väl insatta i aktuell forskning och använder ett vetenskapligt förhållningsätt.

Så jobbar vi i Jönköping

Alla lärare som är anställda i Jönköpings kommun ska ha som utgångspunkt att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Som förstelärare ingår också att vara omvärldsorienterad och uppdaterad i forskning i aktuella pedagogiska frågor.

I Jönköpings kommun pågår flera utvecklingsprojekt, både i egen regi och tillsammans med olika lärosäten. (Länk till pågpende utvecklingsprojekt)

Jönköpings kommun och Högskolan för lärande och kommunikation anordnar varje år en samverkanskonferens. Vi vill med konferensen bidra till att skapa en gemensam regional arena där intresserade kan mötas kring den centrala frågan om hur undervisningen kan utvecklas genom ökad och fördjupad samverkan. (länk till Forskningsbaserad undervisning intern sida)

Skolforskningspodden är en podd om forskning, undervisning och lärande.

  • Publicerad: 31 mar 2022
  • Senast uppdaterad: 22 feb 2024
Har du frågor?

Therése Haglind

Utvecklingsstrateg gymnasiet

Dela sidan

Relaterade nyheter

Bli inspirerad
27 mar 2024 06:58
Samarbete med lärosäten har skapat fortbildning, inspiration och lärglädje på PB
Sedan många år samarbetar naturprogrammet på Per Brahegymnasiet med olika högskolor och universitet vilket har lett till både besök av gästföreläsare...

Relaterade blogginlägg

Forskning i praktiken
15 sep 2023 11:58
Generativt AI och det nya plagiatet
Skolverket har nyligen publicerat en nyhet kring de risker och möjligheter som AI medför, med tydliga rekommendationer kring fusk. Var är det för nya...
Forskning i praktiken
9 apr 2024 07:55
Hur ser världen ut 2043?
"Future" är arbetsnamnet på det projekt vi startade under våren 2023 där teknikelever på Erik Dahlbergsgymnasiet skriver framtidsnoveller utifrån kla...
Forskning i praktiken
28 apr 2023 14:13
Textuniversum i praktiken
Skriv en dikt om Ronjas Rövardotters vårskrik och måla en bild med vattenfärg, konstruera panflöjterna från Mio min Mio eller bygg Alfons Åbergs läge...