Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Glada tillrop och härligt gensvar när kollegor i Råslättsspåret inspirerade varandra

8 dec 2022 07:19

Bli inspirerad

"Välkommen till en innehållsrik och intressant eftermiddag med fokus på kollegialt lärande för personal i förskola och grundskola." Så stod det i inbjudan till kompetensutvecklingsdagen för alla pedagoger som jobbar på skolorna och förskolorna som ingår i Råslättsspåret.

Idén till en gemensam kompetensutvecklingsdag med, av och för de egna pedagogerna hade Marie Jildestedt, numera rektor på Barnarpsskolan, tagit med sig från Mullsjö kommun där hon tidigare jobbade. Den hade planerats av rektorerna i Råslättsspåret i över ett år och nu i slutet av november var det äntligen dags att träffas och tillsammans dela erfarenheter.

Sara Sjöquist Jonsson som står och ler mot kameran lutad mot ett räcke.

Sara Sjöquist Jonsson, rektor på Barnarps förskola, var tillsammans med sina rektorskollegor i Råslättsspåret med och planerade och genomförde den gemensamma kompetensutvecklingsdagen i slutet av november.

Från ett gediget program med 21 workshops fick pedagogerna välja fem stycken var att gå på. Ämnena var allt från språkutvecklande arbete på fritids, sagor i slöjdämnet, hur ett modellklassrum ser ut till elevaktiv matematik och tillgänglig lärmiljö i förskolan. De som höll i arbetspassen var pedagoger i den egna verksamheten och platserna där allt hölls var Stadsgårdsskolan, Råslättsskolan och Rödhakens förskola som alla ligger nära varandra på Råslätt.

Ni hoppades att dagen skulle leda till att pedagogerna skulle känna sig inspirerade och fyllda med goda tankar och idéer i vardagen. Blev det så?

– Dagen var verkligen lyckad, säger Sara Sjöquist Jonsson som är rektor på Barnarps förskola. Vi har fått så mycket positiv respons och det är mycket som redan har gett ringar på vattnet, fortsätter hon med ett leende. En mattelärare från högstadiet berättade t.ex. att hen upplevde det som mycket positivt att se hur slöjdläraren på mellanstadiet jobbar. Eller svenskaläraren på högstadiet som lyssnade till när två förskollärare berättade om flerstämmig undervisning i förskolan och fick bra idéer och inspiration till sin egen undervisning. Någon berättade att hon hade fått en positiv bild av en person som höll i en workshop och tänkt att henne vill jag jobba med, det var ett bra exempel på en bra kollega. Jag har även fått veta att det ska bildas nätverk mellan lärarna på de olika skolorna.

Helena Högström står i en slöjdsal och pratar till kollegor som sitter ner i bänkarna.

Helena Högström, slöjdlärare på Råslättsskolan berättar om hur hon och hennes kollega använder sig av sagor i sin undervisning i olika årskurser. Ett ämnesövergripande arbetsområde där språket tas tillvara och utvecklas.

Modeller av Bockarna bruse, gjorda i syslöjden, går över en liten bro.

Modeller av Bockarna Bruse som är tillverkade på slöjden under temat Sagor i syslöjden.

"Det kollegiala utbytet skapar förståelse för varandras verksamheter"

Syftet med dagen inspirerades bl.a. från Skolverkets definition av kollegialt lärande ”Att kollegor hjälps åt är centralt i uppdraget att utveckla en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” men också från Råslättsspårets egna mål utifrån skollagen: ”Syftet med spårgemensamma aktiviteter är att arbeta för en likvärdig skola utifrån 1 till 16-årsperspektiv där kollegiala utbytet skapar förståelse för varandras verksamheter. På så sätt kan vi tillsammans främja barn och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.”

– Jag tycker att målet och syftet med dagen mer än väl uppnåddes. Många fick nog upp ögonen för hur mycket kompetens som vi har inom vårt spår och bland kollegorna. Det finns så mycket att hämta i våra egna led. Dagen minskade också barriärerna och den upplevda skillnaden mellan de olika skolformerna när man fick se likheter i undervisningen av barn olika åldrar. Det känns roligt att vi kunde ordna den här dagen och stå för mötet som nu kommer leda till nya samarbeten.

Hur tänkte ni när ni valde ut innehåll till programmet?

– Vi gjorde lite olika i de olika skolorna. Några gick ut med en allmän fråga och undrade vilka som skulle vilja hålla i en workshop. Någon ville lyfta specifika ämnen eller goda exempel för att ge cred till verksamheten. Några medverkande fick vi övertala för att ställa upp eftersom jantelagen lever i högsta grad bland många. I slutändan fick vi in mer förslag på workshops än vi hade förväntat oss och alla fick vara med, säger Sara nöjt.

Louise Pettersson står vid en bänk i ett modellklassrum.

Louise Pettersson, lärare i engelska på Stadsgårdsskolan, visade hur ett modellklassrum ser ut och hur man kan jobba med möblering, skärmar och ljuddämpning för att skapa en tillgänglig lärmiljö.

Har ni upplevt några oväntade bieffekter av dagen?

–Det skulle vara alla glada tillrop och härliga gensvar som de som höll i workshops fick av sina kollegor och som gjort att de har gått runt och strålat i korridorerna under veckan som gått. De fick en sådan påfyllnad av energi. Det märks att allt beröm har stärkt dem i sin yrkesroll och fortsatta arbete. Det har varit härligt att se!

Om någon som läser detta har blivit inspirerad att ordna en liknande dag, har du några tips på vad man ska tänka på då?

– Absolut, vi har lärt oss massor. Först och främst ska du ha ett tydligt syfte som är förankrat både hos ledningen och i personalgruppen.Tydlig information till de som ska hålla i en workshop är också viktigt och det är bra att den innehåller både vad som förväntas av dem samt praktisk info om lokaler och vilken utrustning som behövs och finns. Tänk också på logistiken. När många människor ska förflytta sig mellan olika platser behövs vägbeskrivningar, kartor och skyltar.

Det är även bra att gör ett tydligt program med beskrivningar av alla programpunkter. Vi hade 20 minuters pass men så här i efterhand skulle de nog varit längre, 30-40 minuter långa pass tror vi är lagom.

Ha en del rena föreläsningspass, några i utställningsform och andra workshops med göra själv, titta och diskutera. Vi insåg också att det är viktigt att skapa mötesplatser för diskussioner mellan passen och sedan är ju fika och lunch jätteviktigt.

Något som vi kommer uppmuntra deltagarna till nästa gång är att de ska försöka välja pass från andra skolformer för att få inspiration mellan arbetslagen.

Vi hade en after work på kvällen dagen efter som knöt ihop kompetensutvecklingsdagen på ett bra sätt och som var uppskattad. Då kunde alla träffas och prata lite mer avslappnat och informellt. Där skapades nog många nya kontaktytor.

Kommer ni att anordna en sådan här dag igen?

– Ja, vi kommer att arrangera en sådan här dag igen. De fanns inte med i vår tanke när vi planerade dagen, men känns självklart så här efteråt. Glädjen och engagemanget som dagen gav och fortsätter att ge har gett oss mersmak och vi har börjat fundera kring hur det kan bli ett återkommande inslag i vårt spår, avslutar Sara.

Röster från dagen:

Katarina Skott, Malin Johansson, Lisa Fallberg och Eva Neacsu

Katarina Skott, Malin Johansson, Lisa Fallberg och Eva Neacsu, förskollärare och barnskötare från avdelning Bofinken.

Vad tar ni med er från dagen?

"Vi tyckte att det var väldigt roligt och givande att lyssna på de som arbetade med högstadiets anpassade verksamhet. Det arbetssättet som de har med elever med autism kan vi använda, fast lite anpassat, i förskolan. Och vi gör redan mycket av det, men det var bra att vi kunde se att vi arbetar på liknande sätt med barnen och eleverna oavsett ålder."

Vill du själv anordna en kompetensutvecklingsdag och har frågor? Sara Sjöquist Jonsson, rektor för förskolan i Barnarp delar gärna med sig av tips och ideér.

Sara Sjöquist Jonsson

Dela sidan
Tips till dig som vill anordna en egen kompetensutvecklingsdag
  • Ha ett tydligt syfte som är förankrat både hos ledningen och i personalgruppen.
  • Viktigt med tydlig info till de medverkande. Berätta vad som förväntas av dem samt praktisk info om lokaler och vilken utrustning som behövs och finns.
  • Tänk på logistiken. När många människor ska förflytta sig mellan olika platser behövs vägbeskrivningar, kartor och skyltar.
  • Gör ett tydligt program med beskrivningar av alla programpunkter.
  • Uppmuntra deltagarna att välja pass från andra skolformer för inspiration mellan arbetslagen.
  • 30 till 40 minuter långa pass är lagom.
  • Blanda rena föreläsningspass med några i utställningsform och workshops med göra själv, titta och diskutera.
  • Skapa mötesplatser för diskussioner.
  • Glöm inte bort fika och lunch!

Relaterade nyheter

Aktuellt just nu
12 mar 2024 11:38
Unikum - vad, hur, när och varför?
Unikum är vår nya lärplattform i Jönköpings kommun och först ut att börja använda den blir grundskolan och fritidshemmet i januari 2025, för att seda...
Bli inspirerad
16 mar 2023 08:27
Kooperativt lärande har förändrat undervisningen på Torps skola
På Torps skola är kooperativt lärande ett väl beprövat förhållningssätt för elevaktiv lärande. 2018 tog skolan beslut om att jobba med kooperativt lä...
Bli inspirerad
25 jan 2024 07:15
I Ölmstad och Örserum har resan för att införa kooperativt lärande startat
Pedagogerna på Ölmstadskolan och Örserumsskolan är sedan höstens terminsstart tillsammans på väg på en förändringsresa och satsning på kooperativt lä...