Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Avslutade utvecklingsprojekt

Här presenterar vi avslutade utvecklingsprojekt inom utbildningsförvaltningen.

Flerstämmig undervisning i förskolan (Fundif) är FoU-program som pågick från vårterminen 2018 till sommaren 2021 med målsättning “att utveckla kunskap och förhållningssätt i förskolan för att ge alla barn bästa möjliga förutsättningar till lärande.

I programmet medverkade ca 275 förskolelärare, förskolechefer och förvaltningsledare från åtta huvudmän varav Jönköpings kommun var en.

Projektet genererade i både rapporter och artiklar. Fyra utvecklingsartiklar är skrivna av förskolelärare och rektorer i Jönköpings kommun.

Utvecklingsartiklar inom Fundif

Anpassningar i förskolan
Författare: Pernilla Andersson och Christina Borrespång, 2021

Professionell bedömningskompetens i förskolan
Författare: Maria Lindström Fogelberg, 2021

Möjligheternas mellanrum i mötet mellan teori, praktik och sambedömning
Författare: Åsa Cederholm, Annhild Edlund och Åsa Hagelin, 2020

Rektorn som lärande pedagogisk ledare
Författare: Edita Sabanovic, 2020

Fundif i media

Förskolan som skapar en vetenskaplig arbetskultur - artikel i Förskolan

Mer om Fundif

Flerstämmig undervisning i förskolan - ifous

  • Publicerad: 22 feb 2024
  • Senast uppdaterad: 22 feb 2024
Dela sidan